Kadının mehir hakkı

Kadın mihir istemeye  mecbur  mudur? Erkeğin mihrini evlenmeden  önce vermesi şart mıdır? Kadın  mihir olarak erkekten boşanma hakkını alabilir mi? Düğünde yapılan altın  mihir midir? Başlık ile mihir arasındaki fark nedir? Kadın  evlenirken bilmediği için mihir almamışsa sonra bu hakkı yanar mı?
mehir hakkı
Mihir kadına bir değerin ifadesi ve kritik bir dönemdeki sosyal  garantisi olarak verilen maldır. Mal ve paradan başka bir şeyle, Hanefî mezhebine göre mihir olmaz. Mihirin en azını da on dirhemle sınırlamışlardır. Dolayısıyla boşanma hakkını kadın  mihir olarak değil  ama ayrıca alabilir. Mihir kadının hakkı oldugu  için, herkes gibi o da hakkından vazgeçebilir ve mihrini kocasına bağışlayabilir.yani almak zorunda  değildir.
Mihir, nikahla beraber farz olur. Koca nikahtan önce vermek zorunda  değildir.
Mihirine zaman belirtilmemişse, kadın mihirini almadan kendisini  kocasına  teslim etmeyebilir. Fakat mihrin bir kısmını ya da tamamını vadeli mihir olarak kararlaştırmışlarsa, kadının onu vadesi gelmeden  alma hakkı yoktur.

Düğünde yapılan altınlar bizim örfümüzde mihirdir ve kadının  hakkıdır. Kadının evlenirken bilip bilmemesi, söyleyip söylememesi mihir hakkını düşürmez. Ancak o takdirde sadece akrabasından dengi olan  kadınların aldıgı ortalama, yani emsal mihir alabilir.
Başlık parası, kocaya gidecek kadının babası ya da başka bir yakını tarafından alınan ve evlenecek kadına verilmeyen bir para ya da mal olup kadının  eşya gibi satılması anlamına geldiğinden çirkin bir haramdır ve kadınj aşağılamadır. Mihir ise bizzat kadının aldığı ve kocasının iznine bile gerek kalmadan istediği gibi harcayabileceği bir haktır, bir garanti unsurudur ve kadına değer vermenin ifadesidir.

Yorumlar