Enflasyon nedir

Bir ekonomide fiyatların genel seviyesinin sürekli olarak  yükselmesine enflasyon  denir.

Enflasyon  sadece  bir  malın fiyatındaki artış değil, ekonomideki bütün  malların fiyatlarındaki artışla ilgili bir kavramdır.

Bu nedenle  fiyatların genel  seviyesi ekonomideki bütün  malların  fiyatlarının genel bir ortalamasını ifade eder.

Diğer  bütün  malların fiyatları  aynı ama sadece  bir  veya bir kaç malın fiyatı artıyorsa bu enflasyon sayılmaz.

Enflasyonun tanımında yer alan fiyat  artışının sürekli olmasıdır. Bazı malların  fiyatlarında görülen  geçici artışlar enflasyon  olarak algılanmaz. Buna göre hemen hemen bütün  malların fiyatlarında  sürekli artış bulunduğu durumlarda enflasyondan söz edelebilir.
Enflasyon  olgusunda toplam  talep ile toplam arz arasındaki denge bozulur. Bu bozulma  toplam talebin toplam  arzı aşması şeklinde  olabileceği  gibi toplam arzın toplam talep karşısında düşmesi şeklinde de olabilir.

Toplam  talep ile toplam  arz arasındaki dengenin bozulması ve yeni dengenin  daha yüksek  fiyatlarda kurulması olgusu sürekli bir hal aldığında  ekonomi enflasyonist sürece  girmiş  demektir.

Yorumlar