Finansal Kiralama (Leasing) Nedir?

Finansal kiralama sistemi finansal kiralama şirketi tarafından alınan malın kiracayı kiralanmasıdır bu sistem kira sözleşmesi yapılarak çalışmaktadır aşşağıda neler kiralanabileceği sıralanmıştır sağdece Leasing şirketleri bu ürünleri müşterilerine sunmaktadırlar.

Finansal Kiralama (Leasing) Nedir?

Türkiye’de, Leasing şirketleri, müşterilerine sadece finansal kiralama ürününü sunabilmektedirler. Finansal kiralama, yatırımcı firma tarafından belirlenen yatırım malının finansal kiralama şirketi tarafından satın alınarak, kiracıya bir kira sözleşmesi çerçevesinde belirlenen ücret ve süreyle kullanma olanağı veren finansman yöntemidir. Sözleşme süresince mülkiyete sahip olan finansal kiralama şirketi, kira sözleşmesi sonunda mülkiyeti önceden belirlenen bedelle kiracıya devreder.

Neler Kiralanabilir?

Tıbbi Cihazlar
Bilgisayarlar ve Diğer Bilgi İşlem Üniteleri
Santrallar ve haberleşme cihazları
Enerji tesisleri
Kara Nakil Vasıtaları
Hava Taşıma Araçları
Kuru Yük Gemileri, Tanker ve Diğer Deniz Taşıtları
İnşaat Makinaları, Vinçler, İş Makinaları
Matbaa Makinaları
Her Türlü Tezgah ve Üretim Makinaları
Tekstil Makinaları
Komple Fabrikalar
Komple Hastane, Otel ve Büro donanımları
Gayri menkul
6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na göre Türkiye’de leasing iki farklı şekilde uygulanabilmektedir:

Finansal Kiralama

Yatırım malı leasing şirketi tarafından satın alınır, kira ödemeleri karşılığında kiracının kullanımına bırakılır.
Malın mülkiyeti sözleşme dönemi sonunda sembolik bir bedel üzerinden kiracıya devredilir.
Kiracı kiraların tamamı değil, sadece vade farkına karşılık gelen kısmını gider kaydedebilir.
Kiracı yatırım malının kullanım hakkı üzerinden amortisman ayırır.

Faaliyet Kiralaması

Yatırım malının mülkiyeti leasing şirketindedir.
Kiracı yatırım malını nispeten kısa vadeler (ekonomik ömrün %80’inden daha az) ile kiralar.
Toplam kira tutarının bugüne indirgenmiş değeri malın satış değerinin % 90’ınden fazla olamaz.
Vade sonunda mal leasing şirketine iade edilir.
Kiracı kiraların tamamını gider kaydedebilir.

Leasingin Başlıca Sakıncalı Yönleri İse Şunlardır

1.   Kiralama varlığın kullanımına sınırlamalar getirilir. Kiralanan makina yada donatımın değiştirilmesi, tamir ve bakım işlemleri ki­ralayan şirketin iznine bağlı olması işletmenin rahat çalışmasını engelleyebilir.

2.   Kira sözleşmesi, kira dönemi sonunda duran varlığın kiracı yatırımcıya devredilmesini içermediğinde, kiralayan işletme söz konusu malın hurda değerinden yararlanamıyacaktır.

3.   Bir işletmenin varlıklarının büyük bir bölümünü leasing yo­luyla temin etmesi; bu işletmenin kredi kurumlarına karşı yeterli güvenceye sahip olamaması ve dolayısıyla kredi alma prestijinin olumsuz yönde etkilenmesi anlamına gelir.

Gelişmiş Batılı ülkelerde leasing seçeneğinin uzun bir süredir yaygın biçimde kullanılmasına rağmen; bu, ülkemiz gündemine oldukça yeni girmiştir. Nitekim uzun süreli bir finansman aracı olarak finan­sal kiralama uygulaması, ülkemizde 28.06.1985 tarih ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun yürürlüğe girmesiyle başlamıştır. 1990 yılı itibariyle ülkemizde 19 adet leasing kuruluşu, 1993 yılı sonunda 39'a kadar yükselmiştir. Finansal kiralama kanunu'nu resmi gazetenin sitesinde bulabilirsiniz.

Yorumlar