İrem ismi koymak uygun mudur

İrem ismi sakıncalı mıdır, Çocuğa irem ismi koymak uygun mudur

Yeni doğan kızınıza irem ismini koymak istiyorsunuz fakat bu isim helak olan ad kavminin Allaha isyan etmek için yaptırdığı irem bağı adını verdiği cennete benzetmek için yapılmış irem bağı dır. Fakat bu kavim azgınlığı üzerine Allah tarafından helak olmuştur. Anlayacağınız yeni doğmuş bebeğinize irem ismi koymayınız daha güzel kız isimlerini araştırıp koymak daha güzel olur çünkü Peygamber Efendimiz (asm) "Çocuğa güzel bir isim koymak evladın ana-baba üzerindeki haklarındandır" (Beyhaki) buyurmuşlardır.  Kuranda geçen her isim koyulmaz bazı isimler sakıncalı olarak geçmektir mesela ebu cehil buda kuranda geçiyor ebu cehilin kim olduğunu herkez biliyor.

Kız isimlerini koyarken efendimizin hanımlarının ve kızlarının isimlerini koya bilirsiniz çocuğunuza isim koymak çok önemli olduğu için iyi düşünün güzel isimler koyun.

Yorumlar