ATEŞİN BULUNMASI HANGİ DEVİRDE GERÇEKLEŞMİŞTİR?

Ateşin keşfi  insanlık tarihinin dönüm noktası olarak değerlendirilir.Ve gerçekten bir an için durup düşünürseniz buna eminim ki sizde hak vereceksiniz.İşte bu dönüm noktası olarak kabul edilen ateşin keşfi konusunda açıkcası bilimadamları hala tam bir netliğe kavuşmuş değiller.Her geçen gün ortaya çıkan yeni bulgular yüzünden bu konuda görüş ayrılıkları çıkmayada devam etmektedir.Ama bu konuda genel yargı ateşin ilk olarak hem Homo sapiens  hem de Neandertalların 400 bin yıl önce kullanmaya başladığı noktasındadır.

ATEŞİN KEŞFİ

Günümüzde modern insanın atası olarak kabul edilen Homo erectus’un bundan bir milyon yıl önce ateşi yemek yapmak için kullanmaya başladıkları düşünülmektedir.
ATEŞİN BULUNMASI HANGİ DEVİRDE GERÇEKLEŞMİŞTİR?
Hatta bu nedenle son yapılan araştırmalardan birini Boston Üniversitesi’nden Arkeolog Francesco Berna ve ekibi gerçekleştirdi.Berna ve ekibinin amacı ateşin düşünüldüğünden daha önce bulunup bulunmadığını araştırmışlardır.Bunun için Güney Afrika’nın Northern Cape  bölgesinde buluanan Wonderwerk Mağarasına gitmişlerdir. Mağarada  incelemeler yapan Berna ve ekibi, otuz metre derinlikte yanmış dal ve çim külleriyle, yakılmış kemikler buldu. Yanmış kemiklere bu kadar derinlerde rastlayınca bunun normal bir yangında çıkmış olamayacağı kanısına vardılar. Böylece ateşin  ilk insanlar tarafından yemek yapmak ve ısınmak için kullandığı düşüncesi daha da  güçlenmiştir.Mağaranın içinde bulunan yanmış parçaların 1,7 milyon yıl önceye ait olduğu yönünde bulgular bulunmuş olsada henüz tarih tam netleşmemiştir.

Bu konuda bilimadamları tartışa dursun biz gelelim ateşim bilinen tarihine,

M.Ö.On iki binlerde taş devri kabul edilen dönemde yaşayan insanların tamamen tesadüf sonucu iki çakmak taşını birbirine vururken çıkan kıvılcımların yerdeki kuru otları tutuşturması ile keşfettiği düşünülmektedir.

Bu tesadüf zaman içinde gelişerek M.Ö.sekiz binlerde insanların odun parçasını bir başka odun parçasına sürterek kolayca yakmayı becerir hale gelmeleriyle devam etmiştir.

Bu süreç ortaçağda insanoğlunun kav çakmağını bulmalarıyla devam etti.Kav çakmağı o dönemde en yaygın ateş yakma tekniği olarak tüm dünyaya yayıldı.

Bu buluş 14.yyda alkol,nitrat ve sodyum karşımına batırılıp kurutulmuş çubuklarla ilk kibrit benzeri aygıtın üretilmesiyle devam etti.

Bu buluşdan etkilenen İngiliz kimyageri John Walker 1827 yılında minik tahta parçalarının uçlarını potasyum klorat , antimon sülfit ve arapsakızından oluşan karışıma batırarak ilk kibriti yapmıştır.

Bundan üç yıl sonra  Fransa’da Charles Sauria fosfor kullanıp başka bir kibrit üretmiştir. Fakat fosforun zehirli olması yüzünden daha ilk etapta yirmi kişinin hayatını kaybetmesi sonucu üretimine son verilmiştir.Fakat yirmiyıl sonra isvaçli bilim adamları Saurianın bulduğu kibritleri güvenli hale getirmeyi başarmışlardır.

Kibritten sonra pilli manyetolu çakmaklar ilgili çalışmalara ise 1880 yılında Fransız fizikçileri Pierre ve Paul-Jacques Curie tarafından başlanıldı.Bunları 1909 yılında benzinli çakmaların üretilmesi takip etti.1945 yılına gelindiğinde bütan gazıyla çalışan çakmaklar geliştirilmiştir.

Yorumlar