Piranaların Özellikleri Nelerdir?

Pirana, Güney Amerika'nın akarsularında yaşayan yırtıcı olma özelliği ile dikkat çeken bir balık türüdür. Piranalar Amazon Havzası'ndaki akarsularda ve Orinoko yakınlarında yer alan ırmaklarda yaşarlar. Piranaların en bariz özelliklerinden biri sivri ve iri dişleri olmasıdır. Güçlü kaslara bağlı olan alt ile üst çenesinde sıralanmış dişleri, ağzı kapandığı zaman birbirine sıkı bir şekilde bağlanırlar.
Piranaların Özellikleri Nelerdir?
Bu sayede piranalar kendisinden daha büyük olan avından daha iri parçalar koparabilmektedir. En büyük pirana çeşidi, 60 santimetre uzunluğunda ve Brezilya'da yaşayandır. Son derece yırtıcı olan bu balık türü, suya giren kapibara ve sığır gibi büyük hayvanlara saldırdığı söylenmektedir. Pek çok türü bulunan piranaların en tehlikeli türleri 5-6 civarında olup değişmektedir.

Piranaların bazı türleri zararsızdır. Böylece akvaryumda beslenebilirler. Büyük gruplar şeklinde yaşayan piranaların etçi türlerinin yanı sıra otçul türleri de vardır. Otçul pirana türleri nehir kenarındaki bitkilerle beslenirler. Etçil türleri ise suda yaşayan diğer balıklarla yaşamlarına devam ederler. Kan kokusu aldığı zaman saldırganlaşan piranalar, kan yayan canlıya saldırarak onu yerler.

Piranaların Anatomisi

Pirana balığında 5 tane yüzgeç bulunmaktadır. Bunlardan sırt yüzgeci, balığın dik bir şekilde durmasını sağlar. Tam olarak ne işe yaradığı bilinmeyen adipose yüzgeci, sinir bakımından zengindir. Ayrıca basınç ve ses gibi durumları algıladığı tahmin edilmektedir. Kuyruk yüzgeci, balığın su içinde ilerlemesine yardım olur. Bu yüzgeç sayesinde sağa sola hareket ederek suda ilerler.

Anal yüzgeç ise sırt yüzgeci ile beraber omurga görevini üstlenerek balığın dik ve dengede durmasını sağlar. Ayrıca üremeyi de sağlar. Karın ve göğüs yüzgeçleri de balıkta kol ile bacak görevi görür. Bu yüzgeçler yardımıyla manevra yapmaktadırlar. İleri ve geriye doğru hareket yapan balıklar aniden fren yapabilir veya yavaşlayabilir. Göğüs yüzgeçlerini kumu karıştırmak ya da oksijene bol su yönlendirmek için kullanırlar.

Piranalarda Beslenme

Pirana balığı, doğadan avlanarak besleyen canlılardır. Akvaryumda da bu güdü ile beslenirler. Yem atıldığı zaman bazen korkak hareketler sergilerler. Bu davranışlar avını yanıltıp kaçmasını engellemek içindir.

Piranalar genelde leşlerle beslenirler. Ama leş bulamadıklarında diğer canlılara saldırırlar.

Yorumlar