Çocuklar Neden Tırnak Yer? Çocuklarda Tırnak Yeme Davranışı

Tırnak yeme alışkanlığına 3-4 yaşlarında başlandığı gözlemlenmiştir. Çocukların %33’ünde tırnak yeme alışkanlığı olduğu görülür. Tırnak yeme ergenlik ve hatta yetişkinlik döneminde de karşılaşılan bir alışkanlıktır.
Çocuklar Neden Tırnak Yer? Çocuklarda Tırnak Yeme Davranışı
Çoğunlukla da ergenlik döneminde görülür. Çocuklukta %33 olan oran ergenlikte %40-45’lere yükselir. Bu alışkanlığın başlamasında bir çok faktör etkilidir. Ama en önemlisi bu alışkanlığa sahip olan çocukların ailesinde de bu tür alışkanlığı olan başka bir bireyin örnek alınıyor olmasıdır. Gençlerin çevreden onay alamamaları onları tırnak yemeye iten bir durum olarak değerlendirilebilir. Ergenlik dönemlerinde sosyal çevresinden onay görenlerin çoğu bu alışkanlığı bırakmaktadır.

Tırnak Yemeye Sebep Olan Faktörler

Tırnak yemenin üzerinde durulmasından ziyade, kişiyi bu alışkanlığa iten faktörün ne olduğunu araştırmak gereklidir.

•    Bu alışkanlığın birçok sebebi olur. Ama çoğunlukla psikolojik bir rahatsızlıktır.
•    Aile içerisinde yaşanan sıkıntılar,
•    Anne ve babanın sürekli tartışıp, kavga etmesi,
•    Ailesinden ve yakın çevresinden beklenilen ilgi ve sevginin görülmemesi,
•    Anne ve babanın çok fazla baskıcı ve otoriter yapıda olması,
•    Çocuğun her konuda eleştiri alması,
•    Ailede veya yakın çevrede tırnak yiyen birinin olması,
•    Kardeş veya arkadaş kıskançlığı,
•    Sıkıntı ve stres altında olması,
•    İlgi çekmeye çalışması,

Bunlar gibi daha birçok sebep çocukta tırnak yeme alışkanlığına neden olur.

Tırnak Yeme Sorunu İçin Çözümler Ve Öneriler

İlk yapılması gereken çocuğumuza bu davranışın aslında kötü bir davranış olmadığını, isterse bu davranışını terk edebileceğini, bu alışkanlığının tedavisinin mümkün olduğunu ona anlatmak gerekir. İlerleyen zamanlarda bırakmasının daha güç olabileceğini de bilmesi gerekir.

•    Ebeveynlerin bu davranışı ilk fark ettikleri dönemlerde görmezden gelmeleri bu davranışın yok olmasını sağlayabilir.

•    Fakat davranış uzun zaman devam ediyorsa, çocuğu üzen onu mutsuz eden, tedirgin olmasına neden olan sebepler öğrenilmelidir.

•    Çocuğun mutsuz olacağı ortamlarda bulunulmamalıdır.

•    Tırnağına zararsız acı sıvılar sürülebilir. Bu onun tırnağını ağzına götürdüğünde yemesini engelleyebilir. Çocuğun tırnakları uzun bırakılmamalı ve derin kesilmelidir.

•    Boş kalması ve sıkılması onu tırnak yemeye ittiği için, boş vakitlerinde farklı uğraşlar edinmesi sağlanabilir. Bu onun tırnak yemeyi unutmasını sağlayabilir.

Bu süreçte sabırlı olunmalı, çocuk azarlanmamalı ve korkutulmamalıdır.

Yorumlar