Semerkant hakkında kısa bilgi

Semerkant / Özbekistan

Semerkantın merkezi olan "Kum Ülkesi" anlamındaki Registan, 3 medreseden oluşmaktadır; Uluğbey Medresesi (15.yy.), Şerdor Medresesi ve Tilya Kori Medresesi (17. yy). Uluğbey Medresesive Rasathanesi, Timurun torunu Uluğbey tarafından yaptırılmış ve Uluğbey burada, ölümüne kadar matematik ve astronomi dersleri vermiştir.
Semerkant ve Buhra; Ömer Hayyamdan, İbni Sinaya, Harezmiden Buhariye görkemli dönemler yaşamış, hem bilim dünyasının merkezi, hem de ipek yolu üzerindeki en önemli kavşaklardan biri olmuştur.

Yorumlar