Dünya Ne Kadar Hızla Döner?

Dünya, kendi ekseni etrafında, yaklaşık olarak saatte 1670 km. hızla dönmektedir. Dünya kendi ekseni etrafında dönerken, aynı zamanda güneşin etrafında da dönmektedir.
Dünya Ne Kadar Hızla Döner?
Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşü 24 saat içerisinde gerçekleşirken, güneşin etrafındaki dönüşü ise 365 gün, 6 saatte gerçekleşmektedir.

Dünya’nın Güneşin Etrafında Dönme Hızı

Dünya kendi eksenindeki dönüşünü saatte 1670 km. hızla gerçekleştirirken, güneşin etrafında ise 105.000 km. hızla dönmektedir.

Dünya Bu Kadar Hızla Dönerken Neden Hiçbir Şey Hissedilmez?

Dünya’nın bu kadar hızlı dönüşüne karşılık, yeryüzündeki hiçbir canlı bunu hissetmez. Bu olayın  tek nedeni, Dünya’nın dönüş hızına bağlı olarak içerisindeki her şeyi de aynı hızda döndürmüş olmasıdır. Dünya’nın dışından, uzaydaki gök cisimlere bakabilsek, dünyanın muazzam derecede hızlı döndüğünü fark edebilirdik. Oysa ki dünyanın içerisinde olduğumuz için, bu hızı fark etmemiz imkansızlaşır. Taşıt içerisinde, süratli bir şekilde seyahat ederken, hızı hissedemediğimiz gibi.

Dünya’nın Dönüş Hızı Her Yerde Aynı Mıdır?

Dünya’nın dönüş hızı her yerde aynı değildir.  Dünya en hızlı şekilde Ekvator çevresinde dönmektedir. Dünyanın daha darlaşan alanlarına gidildiği zaman, dönüş hızı biraz daha yavaşlamaktadır.

Dünya’nın Dönüş Hızı Sabit Kalmayıp, Artarsa Neler Olur?

•    Dünya’nın dönüş hızı sabit olmayıp, biraz daha arttığı takdirde olabilecek olaylar şunlardır:

•    Dünya’nın dönüş hızına bağlı olarak bir gün 24 saattir.  Şayet bu hız daha artarsa bir gün 24 saatten daha kısalacaktır.

•    Gün içerisindeki saat kısalmasına bağlı olarak, bazı canlı türlerinin güneşten istifade süresi kısalacağı için, bu türlerin hayatta kalma olasılığı azalacaktır.

•    Dünya’nın hızlı dönüşüne bağlı olarak, ekvatordaki hız da aratacaktır. Okyanus sularının, bu kesimde yükselmesine neden olacaktır.

•    Yer kabuğunun tetiklemesine bağlı olarak, depremlerde artış görülüp, doğal afetlerin meydana gelme olasılığı artacaktır.

•    Bir gün 24 saatten kısa olsaydı, insanın vücut saatinin buna uyum göstermesi zorlaşabilecekti.

Dünya’nın dönüş hızı, her geçen gün biraz daha yavaşlamaktadır. Yavaşlama hızına bağlı olarak günlerin uzaması, her yüzyılda 1.78 milisaniye kadardır. Dünya’nın ısınması, deniz ve karalar arasındaki etkileşimler, Dünya’nın iç çekirdeğindeki bazı değişimler Dünya’nın dönüş hızını etkileyen etmenlerdir.

Yorumlar