MİKROORGANİZMA NEDİR? YARARLARI VE ZARARLARI NELERDİR?

Mikroorganizmalar bir destek almadan çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük canlılardır. Mikroorganizmalar tek hücreli canlılar sınıfına girer.
MİKROORGANİZMA NEDİR? YARARLARI VE ZARARLARI NELERDİR?
Çeşitli bakteriler, mayalar, algler mikroorganizma sınıfına girerler. Aslında şapkalı mantar ve yosunlarda mikroorganizma sınıfına girebilir. Ancak şapkalı mantar ve yosunlar farklılaşmış hücrelerdir.

Normal bitkilerle benzer görünüme sahip olduklarını söylemek mümkün. Ancak bakteri ve mayalarda bu şekilde farklılaşmış hücre gruplarına rastlanmaz. Tek hücreler çoğalarak koloni denilen bir destek almadan çıplak gözle görülebilen yapılar oluşturur.

Genelde ekmekte sıkça rastladığımız hatta ekmek gibi birçok yiyeceğin uygun koşullarda kullanılmaması sonucu oluşan küfler buna örnek olarak verilebilir. Dünyada yaklaşık olarak 500 bin ile 6 milyon arasında farklı mikroorganizma olduğu düşünülmektedir. Bunların ancak %5’ini bakteriler grubu oluşturur.

Mikroorganizma Yararları Nelerdir?

Mikroorganizmalar sayesinde insanlar için yaşam kaynağı olan çeşitli gıdalar elde edilmesi mümkündür. Çeşitli endüstriyel ürünlerin üretilmesinde mikroorganizmaların görevi çok büyüktür. Su arıtımında mikroorganizmaların kullanımı uygundur.

Biyolojik atık su arıtımında mikroorganizmalar kullanılır. Su arıtımında çıkan çamur organik bir kütledir. Biyogaz çeşitli mikroorganizmalar sayesinde elde edilir. Maden yataklarının ıslah edilmesi mikroorganizmalar sayesinde gerçekleşir. Doğadaki bazı çevrimlerde mikroorganizmalar hayati öneme sahiptir. Günümüzde kullanılan genetik birçok çalışmadan mikroorganizmalardan ciddi şekilde yararlanılır.

Mikroorganizma Zararları Nelerdir?

Mikroorganizmaların bunca iyi yönüne rağmen insanları, hayvanları ve bitkileri hastalandırır ve hatta ölümüne bile sebep olabilir. İnsan yaşamı için gerekli olan gıdaların üretilmesinde kullanıldığı gibi kontrolsüz bir şekilde kullanımı gıdaların bozulmasına ve insanlar tarafından kullanılamamasına neden olabilir. Mikroorganizmaları ayırmak mümkün değildir.

Mikroorganizmalara yararlı veya zararlı demek doğru bir tutum olmaz. Bir konuda yararlı olan mikroorganizmalar başka bir konuda yararsız ve hatta zararlı olabilir. Küflü peynir yapımında mikroorganizmalar kullanılabilir. Fakat peynir yapımında kullanılan mikroorganizmalar ekmeğe bulaşırsa alıcılar tarafından hoş karşılanmaz ve ekmeğin alıcısı bulunamaz. Bu sebeple mikroorganizmaların hatalı kullanımı ciddi maddi sorunlara yol açabilir.

Mikroorganizmaların Çoğalması

Mikroorganizmaların hayvanlara ve bitkilere oranla daha hızlı çoğaldı uzmanlar tarafından kanıtlanmıştır. Mikroorganizmalar 2’ye bölünerek çoğalan canlılardır. Mikroorganizmalar türlerine göre çoğalma sıklıkları arasında farklılıklar görülebilir.

Yorumlar