Mikroorganizma nedir, yararlı ve zararlı mikroorganizmalar nelerdir

Mikroorganizma nedir: Bu dersimizde mikroorganizma nedir buna deyineceğiz.Mikroskopla görülebilen organizma ya  mikroorganizma denir yani küçük canlılar. Halk arasında mikrop dediğimiz çıplak gözle görülmeyen ancak mikroskop ile görülen organizmaların genel adıdır. Mikroorganizmalar ikiye ayrılır bunlar; Hücresel yapıda olanlar ve Hücresel yapıda olmayanlar dır konumuzu açalım biraz peki hücresel yapıda olanlar nelerdir; Bakteriler, mantarlar, protistlerdir. Diğeri hücresel yapıda olmayanlar nelerdir; Virüsler, viroidler, prionlardır. Çoğunluğu tek hüçrelidir fakat çok hücreli örnekleri de vardır.Canlıların bilimsel sınıflandırması içinde çok çeşitli grupları içerdiği için genel geçer özellikler belirtmek zordur.Mikrobiyoloji ilim dalı beş ana kısma ayrılmıştır: Viroloji, bakteriyoloji, protozooloji, algoloji ve mikoloji. Bunlara ilaveten moleküler ve hücresel biyoloji, biyokimya, fizyoloji, ekoloji, botanik ve zoolojiyle de yakından ilgilidir.

Bakteriler, mayalar, küfler, algler ve protozoa temel mikroorganizmalardır. Şapkalı mantarlar, yosunlar, likenler de aslında mikroorganizmalardır, ancak bunlarda farklılaşmış hücreler ve/veya birleşmiş hücreler olduğu için normal bitkilere benzer görünümdedirler. Bakteri ve mayalarda bu şekilde birleşmiş veya farklılaşmış hücreler yoktur.Tek bir hücreden milyonlarcası çoğalarak koloni denilen ve çıplak gözle görülebilen yapılar oluşur. Ekmeğin, yoğurdun üzerindeki küfler, reçelin üzerindeki mayalar, sirkenin üzerinde toplanan sirke anası, vücutta çıkan iltihaplı sivilceler ve çıbanlar aslında koloni denilen yapılardır.

Dünyada 500.000 - 6.000.000 arasında farklı türde mikroorganizma olduğu sanılmaktadır. Bugüne kadar bunların %5 'inden daha azı olduğu kabul edilen 3500 bakteri, 90.000 fungi (maya, küf, şapkalı mantar), 100.000 protist (alg ve protozoa) tanımlanabilmiştir.

Yararlı ve zararlı mikroorganizmalar nelerdir

İçtiğimiz suda, yediğimiz yiyeceklerde, soluduğumuz havada gözümüzle göremeyeceğimiz kadar küçük mikroskobik canlılar bulunabilir.Ekmek mayası, yoğurt, ayran, peynir, sirke yapımında; bağırsaklarımızdaki B ve K vitamininin oluşmasında rol oynayan yararlı mikroorganizmaların yanında hastalık etkeni olan zararlı mikroorganizmalar, yani mikroplar vardır.

İnsan sağığına önemli ölçüde olumsuz etkilerler.Kızamık, tifo, amipli dizanteri, çocuk felci, kolera, grip, uçuk, hepatit B, hepatit A,AİDS, verem gibi birçok hastalığın sebebi mikroplardır. Hastalığa yol açan zararlı mikroorganizmalar, virüs ve bazı bakterilerdir.

mikroorganizmalar nerelerde kullanılır

Çeşitli gıdalar mikroorganizmalar ile elde edilir (yoğurt, kefir, kımız gibi süt ürünleri, tüm alkollü içecekler, sirke, boza, uzak doğu kökenli soy sos gibi çeşitli  ürünler, ekmeğin mayalanması, tek hücre proteini).

Çeşitli endüstriyel ürünler mikroorganizmalar ile elde edilir (alkol, aseton, butanol vs). Biyolojik atık su arıtımında mikroorganizmalar kullanılır, buradan çıkan çamur değerli bir organik kütledir. Biyogaz reaktörlerinde mikroorganizmalardan yararlanılır. Maden yatakları mikroorganizmalar ile ıslah edilir. Biyolojik gübre, biyoinsektisid üretiminde mikroorganizmalar kullanılır. Doğadaki C, N, P, S gibi çevrimlerde mikroorganizmalar önemlidir. Genetik pek çok çalışmada mikroorganizmalardan yararlanılır. Mikroorganizma nedir kısaca anlatmaya çalıştık.

Yorumlar