GÖÇLERIN NEDENLERI? SONUÇLARI VE ÇEŞITLERI NELERDIR?

Göç insanların ekonomik sebepler, siyasal sebepler, doğal afetler ve aynı zamanda sosyal sebeplere bağlı olarak bir yerden başka bir yere doğru göçmelerine göç ismi verilir.
GÖÇLERIN NEDENLERI? SONUÇLARI VE ÇEŞITLERI NELERDIR?
Göçler mesafeye olayın gerçekleştiği yere ve sürekliliğine, göç olayına yol açan nedenlere göre çeşitli türlere ayrılırlar.

Göç Çeşitleri Nelerdir?

İsteğe bağlı göç: Daha çok Amerikalı ve Avrupalıların yeni keşfedilen yerlere keyfi olarak gitmesine isteğe bağlı göç denir. Çünkü burada insanların zorlaması yoktur. Sadece insanlar kendi isteğine bağlı olarak yeni maceralara atılmak, yeni yerler keşfetmek veya dini inançlarını rahatça yerine getirebilmek amacıyla bir ülkeden başka bir ülkeye doğru göç etmişlerdir. Bu göç olgusuna biz isteğe bağlı göç olarak nitelendiririz.

Zorunlu göç;  Zorunlu göçlerdeki temel sebep olarak Afrika kıtasındaki genel itibariyle Avrupa ve Amerika gibi yerlerde çalıştırılmak amacıyla götürülmeleri zorunlu göçlere neden olmuştur. Bunlar zorunlu göç grubuna girmektedir.

Burada insanlar köleleştirilmiş ve milyonlarca insan Avrupa ve Amerika’ya taşınmıştır. Daha sonra bu insanların belirli bir kısmı özgürlüğüne kavuşturulması amacıyla gönderilmiş ve bunun sonucunda Avrupa’dan Afrika’ya gönderilmiş ve Afrika’da Liberya isminde bir ülke oluşmuştur. Bu tamamen Avrupa’dan ve Amerika’dan dönen kölelerden oluşmuş bir ülkedir.

Mevsimlik göç; İnsanlar yaz veya kız aylarında turizm yapmak amacıyla bir yerden başka bir yere gitmeleri mevsimlik göç kategorisine girer. Veya insanların hayvanlarını otlatmak amacıyla yaz aylarında yaylalara doğru gitmeleri, insanların yazın çalışmak amacıyla doğudan batıya göç etmeleri  mevsimlik göç grubuna girer.

Devamlı göç; Özellikle kırsal kesimlerde bulunan belirli sosyal problemler sonucunda toprakların miras yoluyla parçalanması, altyapı hizmetlerinin yetersiz kalması, gelirinin az olmasından dolayı köyden kente göçerler. Yani insanlar sanayileşmiş alanlara doğru göçerler. Buna devamlı göç ismi verilir.

 Göçlerin Sonuçları Nelerdir?

İnsanlar göç yaparken yaşadığı bir bölgeden başka bir bölgeye göç ettiği için kültürel uyumsuzluk baş gösterir. Bunun sonucunda sosyal uyumsuzluk görülür. Göç sonuçlarının bir diğeri göç alan bölgede çarpık kentleşme görülür. Bir başka sonuç çevre kirliliğinin ortaya çıkmasına neden olur. Çeşitli trafik problemleri ortaya çıkma ihtimali çok yüksektir. İşsizlik sorunları ve güvenlik problemleri ortaya çıkıyor.

Yorumlar