Bilimsel genelleme nedir kısaca

Bilimsel genelleme nedir, bilimsel genelleme örnekleri

Olgular ya da olgusal önermeler arasında ki ilişkileri belirleyen ifadelerdir. Yani Bilimsel genellemelere değişik türden olgu ya da olgusal durumlar gözlemlenerek ulaşılır.Bilimsel genellemeler,olgular ya da olgusal önermeler arasındaki ilişkileri belirleyen ifadelerdir.
Kavramlar arasındaki ilişkiyi açıklayan bir kuram veya cümle genellikle çok geniş alan kapsayan  bazı ilkeleri içeren ifade.

Bilimsel genelleme örnekleri

1 Genellemek işi
2 (mantık) zihnin genel düşünceler yapması işlemi veya özelden genele geçiş
3 (toplum bilimi) bir işlemin sonucu olan genel kavram, yargı, bilim yasası veya kuram.

1. Zihnin birtakım gözlem ya da örneklere dayanarak genel düşüncelere ulaşması ya da özelden genele geçişi. 2. Organizmanın bir uyaran karşısında genel bir tepki göstermesi.

İşçi ya da işveren örgütlerinin kendi uğraşıları alanında kişiliklerine sağladığı hakların o kuruluşa bağlı olmayanlar için de uygulanılmasını onaylayarak olumlu karşılamaları.

Belirli bir küme ya da sınıfın sınırlı bir parçasından edinilen yaşantılara dayanarak tümü üzerinde ileri sürülen yargı.

1. Mantıksal bir işlemle özelden genele, daha az genel olan bilgiden daha genel olan bilgiye geçiş; 2. Bu işlemin sonucu olan genel kavram, yargı, bilim yasası ve kuramı.

Birbirine benzeyen varlıkları ortak özellikleriyle düşünmektir. Örneğin, köpek kavramı sayesinde her gördüğümüz köpeği tek tek incelemeden (tüyleri olduğuna, havladığını, et yediğini, sadık olduğunu) diğer köpeklerle aynı ortak özelliklere sahip olduğunu biliriz.

Kavramlar arasındaki ilişkiyi açıklayan bir kuram veya cümle, genellikle çok geniş alan kapsayan bazı ilkeleri içeren ifade. Örnek : Gelişmiş ülkelerde ortalama insan ömrü, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden daha uzundur.

Bir bulgu, bir ilişki ya da bir sonuca, benzer durum ve koşullar için geçerli sayılacağı bir yaygınlık kazandırma.

Yorumlar