Mehmet Akif Ersoy Kimdir Kısaca Hayatı

Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal marşı kalan İstiklâl Marşı’nın güftekârıdır. “Vatan şairi” ve “milli şair” unvanlarıyla anılır. Çanakkale Destanı, Bülbül en mühim eserlerindendir. II. Meşrutiyet çağından bu yana Sırat-ı Müstakim ( ek olarak sonraki adıyla Sebil’ür-Reşad ) dergisinin başyazarlığını yapmıştır.

Mehmet Akif Ersoy Kimdir

Asıl adı Mehmet Ragif olan Mehmet Akif Ersoy, 1873 yılında İstanbul'da doğdu. Babası "İpekli Hoca" olarak bilinen Tahir Efendi, annesi ise Şerife Hanım'dır. Dini eğitimini babasından alan Akif, öğrenimine Emir Buhari Mahalle Mektebi'nde başladı. Buradan mezun olduktan sonra sırasıyla Fatih Rüştiyesi, İstanbul İdadisi ve Halkalı Baytar Mektebi'nde öğrenimini sürdürdü. Akif, gittiği tüm okullarda başarısıyla diğer öğrencilerden sivrilmişti.
1912-1913 yılları arasında çeşitli camilere toplumsal konuları içeren vaazlar verdi. Daha sonra Mısır, Medine ve Berlin’e yolculuklar yaptı. 1920 yılında Kurtuluş Savaşı’na katıldı.1920'de Burdur vekili olarak meclise girdi. Maarif vekaletinin açtığı yarışmada birinciliği kazanan yapıtı, İstiklâl Marşı, 12 Mart 1921′de TBMM tarafından ulusal marş olarak kabul edildi. Daha sonra meclise girerek Burdur milletvekilliği görevinini yaptı. 1926 yılından sonra Mısır’a yerleşti.
Bütün şiirlerinde aruzu büyük bir ustalıkla kullanan Mehmet Akif, dinsel, ahlaksal ve toplumsal konuları içeren şiirler yazmıştır.
İlk şiirlerini, İstanbul İdadisi'nde okurken yazdı. Bu okuldaki hocalarından biri de ünlü edebiyatçı Muallim Naci'ydi. Muallim Naci, daha o yaşlarda Akif'teki yeteneği fark etmiş ve "Bu çocukta gördüğüm cevheri, kimsede görmedim" demişti.
Osmanlı Devleti'nin farklı bölgelerinde baytarlık yapan Akif, kendisini ideallerine vermek adına bu görevini bıraktı. Darülfünun'da ve Halkalı Ziraat Mektebi'nde edebiyat dersleri vermeye başladı. Bu sırada çeşitli dergilerde yazıları yayınlandı.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Teşkilat-ı Mahsusa'dan Kuşçubaşı Eşref ile Arabistan'a gitti. Buradaki görevi, İngilizlerin kışkırttığı Arapların ayaklanmasını önlemekti.
Akif, Çanakkale Zaferi'nin haberini Arap topraklarında aldı. Öylesine bir heyecan duydu ki, hemen kalemine sarıldı; "Çanakkale Destanı"nı yazdı.
11 yıl boyunca Mısır'da kalan Akif, 1936'da tekrardan yurda döndü. 1936′da yakalandığı siroz hastalığı nedeniyle yurda dönmek zorunda kaldı. 27 Aralık 1936 yılında siroz hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.Kabri Edirnekapı Mezarlığındadır.
Mehmet Akif Ersoy’un Şiirleri:
Safahat (1911)
Süleymaniye Kürsüsünde (1912)
Hakkın Sesleri (1913)
Fatih Kürsüsünde (1914)
Hatıralar (1917)
Âsım (1919)
Gölgeler (1933);
Ölümünden sonra hiç yayınlanmamış şiirleri “Safahat” adlı kitapta toplanarak yayınlanmıştır.

Yorumlar