HAKİM VE SAVCININ GÖREVLERİ NELERDİR?

Hakimler ve savcıların ortak görevi ülkede hukuki düzeni sağlamak olsa da bu iki branş arasında farklar bulunmaktadır.
HAKİM VE SAVCININ GÖREVLERİ NELERDİR?
Hakim ve savcı olabilmek için hukuk fakültesi mezunu olmak gerekse de hakimliğin bir türü olan idari yargı hakimliği için iktisat ve işletme, siyasal bilimler fakültesi gibi fakültelerden mezun olmakta yeterli öğrenim şartları arasındadır. Fakat savcılık için sadece hukuk fakültesi mezunu olmak gerekir.

Ayrıca savcı olarak görev yapacak kişileri diğer insanlardan ayıran özelliklerinin olması gerekir. Bu özellikler ise; araştırma merakı, ikna etme yeteneği, pratik zeka ve düşünce, çok soğukkanlı ve aşırı dikkat gibi özelliklerdir. Bu özellikleri barındırmayan kişilerin savcı olması ve savcılık görevini yerine getirmesi çok zordur.

Savcının Görevleri Nelerdir?

Savcı olmak için hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra, Adalet Bakanlığı tarafından açılan sınavları iyi bir performans ile kazanmak gerekir. Sınavı kazanan savcı adayları bir savcının yanında 2 yıl süren bir staj dönemini tamamlaması gerekir. Bu stajı da tamamladıktan sonra savcı olarak Adalet Bakanlığına bağlı taşra ve merkezlerde göreve başlarlar. Savcıların başlıca görevleri şunlardır;

•    Savcılar kendileri gerek gördükleri durumlarda kamu davası açma hakkına sahiptirler.

•    Bizzat kendileri olay yerine giderek delil toplarlar.

•    Ceset üzerinden inceleme yaptırıp inceleme esnasında olay yerinde bulunabilirler.

•    Yargının verdiği kararı uygun bir şekilde yerine getirirler.

•    Herhangi bir suç işlendiğinde bu suçun mağduru olan kişilerin haklarını savunurlar.

•    Kanuna uygun bir şekilde bazı hususlarda dava açma gibi görevleri vardır.

Hakimin Görevleri Nelerdir?

Hakimler, idari yargı ve adli yargı hakimi olmak üzere ikiye ayrılırlar. Adli yargı hakimi olabilmek için sadece hukuk fakültesi mezunu olmak gerekir. İdari yargı hakimliği içinse hukuk fakültesi dışında işletme, iktisat, siyasal bilimler fakültesi gibi fakültelerden de mezun olunabilir.

Bu bölümlerden mezun olduktan sonra Adalet Bakanlığı tarafından belirli tarihlerde açılan sınavda başarılı olmak gerekir. Sınavı başarı ile geçen adayların 2 yıllık bir staj dönemi vardır. Bu staj döneminden sonra hakim olarak göreve başlarlar. Hakimlerin başlıca görevleri şunlardır;

•    Davalılar tarafından açılan davaların dosyalarını alarak, dosyalar üzerinde gerekli incelemeyi yaparak göreceği davalar arasında dahil eder ve takibini yapar.

•    Davanın görüldüğü esnada davacı ve karşı tarafı dinler, gerekli durumlarda tanıkların ifadelerini dinler.

Yorumlar