Hakim ve Savcının Görevleri Nelerdir

Hakim nedir

Devlet ile birey arasındaki veya bireylerin kendi aralarındaki veya devletin iki idari birimi arasındaki anlaşmazlıkları ile kamu düzenini bozan suçlara ilişkin konuları, Anayasaya, kanunlara ve hukuk ilkelerine uygun olarak inceleyen, vicdani kanaatine göre ve bağımsız olarak karar verme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Hakim olmak isteyen kişiler bu özellikleri taşımalıdır

Üst düzeyde akademik yeteneğe, sözel akıl yürütme becerisine,Sağlam bir mantık ve sezgiye sahip,Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,Sabırlı ve anlayışlı,Tarafsız karar verebilen,Sorumluluk sahibi,Değişik görüşlere ve yeniliklere açık, okumayı ve araştırmayı seven,Kuvvetli bir belleğe sahip,Araştırmacı, titiz, dikkatli ve düzenli,İnsanlarla rahat iletişim kurabilen, zor koşullarda çalışabilen,Cesaretli, sabırlı, soğukkanlı bir kimse olması gerekir.

Hakim'in görevleri şunlardır

Kendisine gelen dava konusu dosyayı incelemek,Davacı ve davalı taraflar ile onların avukatlarını, tanıkları ve bilirkişileri dinlemek,Sunulan bilgi ve belgeleri almak, dava dosyalarına eklemek ve bunları değerlendirmek,Kanıtlar ve verilen ifadeler ile yürürlükteki kanunlar ışığında, dava hakkında hüküm vermek.

Savcı nedir

Herhangi bir şekilde haberdar olduğu suçlara bizzat veya emniyet kuvvetleri yardımıyla el koyup, lehte veya aleyhte tüm delilleri toplayarak olay hakkında kamu davası açıp açmamaya karar veren, açılan kamu davalarında iddia makamını temsil eden, adli görevleri yanında idari görevleri de bulunan kamu görevlisidir.

Savcı olmak isteyen kişiler bu özellikleri taşımalıdır

Üst düzeyde akademik yeteneğe, sözel akıl yürütme becerisine,Sağlam bir mantık ve sezgiye sahip,Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,Sabırlı ve anlayışlı,Tarafsız karar verebilen,Sorumluluk sahibi,Değişik görüşlere ve yeniliklere açık, okumayı ve araştırmayı seven,Kuvvetli bir belleğe sahip,Araştırmacı, titiz, dikkatli ve düzenli,İnsanlarla rahat iletişim kurabilen, zor koşullarda çalışabilen,Cesaretli, sabırlı, soğukkanlı bir kimse olması gerekir.

Savcı'nın görevleri şunlardır 

Ağır cezalık suçlar ile kanunda kamu davası açılması gerektiği belirtilen konularda;Şikâyetçi olsun veya olmasın hazırlık soruşturmasını yapmak, kamu davası açmak,Kanıt toplamak ve sanığı sorguya çekmek,Ölüm olaylarında cesetlerin adli muayenesini yaptırmak,İddianame hazırlamak ve yargı kararlarını yerine getirmek,Suçtan zarar gören kişilerin ve toplumun haklarını savunmak,Medeni hukuku ilgilendiren, kanundan doğan bazı davaları açmak.(Derneğin veya vakfın hukuken ortadan kaldırılması, evlenmeye itiraz vs.)

Yorumlar