Yeraltı Suları Kaynakları ve Özellikleri Nelerdir

Yeraltı Suları Kaynakları ve Özellikleri Hakkında Bilgiler
Yağışlar sonucu yer yüzüne düşen suların bir bölümü yüzeyden akarken bir kısmıda yer altına sızararak depolanırlar yahut buralarda akış gösterirler. Bunlara Yeraltı Suları deriz. Bu suların kendiliğinden yeryüzüne çıktığı yerlere de kaynak denir.
Yeraltı suyunun miktarını
Yağış Miktarı
Yüzeyin Eğimi
bitki örtüsü
Zeminin ayrıcalığı etkiler.
Alüvyal ovalar, Karstik araziler, deniz ve göl Kıyıları yeraltı suyu bakımından varlıklı alanlardır
Kaynaklar
Kaynaklar yeryüzüne çıkış özelliklerine göre değişirler
Y amaç Kaynakları
Dağ ve vadi yamaçlarında geçirimli ta bakanın yeryüzüne çıktığı yerdir.
fay Kaynakları
Yeraltı sularının Fay çatlaklarından yeryüzüne çıktığı kaynaklardır. Bazılarının suları derinlerden geldiği için sıcak olur. Buralara ilıca, ılıca yada çermik denir.
Karstik Kaynaklar
Kalkerli arazilerin çatlaklarından sızan suların toplanıp yeryüzüne çıkmasıyla oluşur. Bu suların en ciddi niteliği kireçli oluşlarıdır.
Kaynakları
özellikle kıvrımlı sahalardaki çanaklaşmış arazilerde 2 geçirimsiz tabaka arasında kalmış yeraltı suyunun çanağın tabanının delinmesiyle çıkan basınçlı kaynaktır.
Gayzer Kaynaklar
Volkanik sahalarda mağmanın etkisiyle yeraltı suyunun sıcak su ve buhar olarak dışarı çıkması ile oluşan kaynaklardır. Denizli-Sarayköy de örneğini görmek olası.
YER 6 SULARı VE KAYNAKLAR
Yağışlarla yer yüzüne inen suların geçirimli tabakadan yer altına sızarak , yer altında oluşturdukları sulara yer altı suları deriz.
Yer altı Sularının Beslenmesinde Etkili Olan Faktörler
Yağış miktarı
Yağış şekli (Kar yağışları ile beslenme çok olur.)
Zeminin geçirimliliği ( alüvyal ve karstik alanlarda geçirimlilik fazladır).
arazinin eğimi
eğimin az bulunduğu bölgelerde beslenme daha fazladır.
nebat örtüsü
Yüzeysel akımı engellediği için.
Taban Suyu
Alüvyal ovaların tabanında bulunurlar. Altta geçirimsiz tabaka ile
sınırlandırılmış geçirimli tabaka üstünde biriken sulardır. Beslenme özelliğine göre taban suları bazen yüzeye kadar çıkabilir. Yer altı su seviyesinin düşük olduğu alanlarda ise
kuyu açmak şekli ile bu sulardan faydalanılır
memleketimiz taban suları bakımından zengindir.
örnek
ege bölgesinin çöküntü ovaları, konya , kayseri, erzurum, Erzincan, elazığ, bursa, Adapazarı benzeri.
KAYNAKLAR
Yer altı sularının yine yeryüzüne çıktığı yere Kaynak deriz.
Sularının Sıcaklığına Göre Kaynaklar 2 Grupta incelenebilir
A-SOğUK SU KAYNAKLARı
Sularını yağışlarla yeryüzünden alırlar.
Sularının Sıcaklığı ve alışkanlıkları yıl boyunca değişir.
Tabaka Kaynağı (yamaç)
Geçirimli tabakların uç kısmından suların yüzeye çıktığı yerdir.
Vadi Kaynağı
Vadi tabanlarından çıkan kaynaklardır.
Karstik Kaynak (Voklüz)
Kalkerli arazilerde yer yüzüne çıkan kaynaklardır. maksimum Akdeniz bölgesinde görülmekte. ör Düden suyu
Bu kaynakların en ö nemli özelliği sularının bol miktarda kireç içermesidir.
Kaynağı
tekne biçimindeki iki geçirimsiz tabaka arasındaki geçirimli Tabak Aya açılan bir sondaj ile suların püskürerek yer yüzüne çıkmasıdır. başka kaynaklardan ayrılan yanı beşeri faktörlerin etkisiyle yer yüzüne çıkmasıdır.
B-SıCAK SU KAYNAKLARı
Sularını mağm aya yakın alanlardan alırlar.
Suları geldiği derinliğe göre sıcak yahut ılıktır.
Sularının sıcaklığı sene boyunca aynıdır.
Akım değişikliği olmamakta
Bol miktarda eriyik madde içerir.
Fay Kaynağı
Fay hattı boyunca yeryüzüne çıkan kaynaklardır. Halk içinde bu kaynaklara ılıca, kaplıca,çermik, içme ve maden suları denilmektedir.
örnek
manisa (Kurşunlu, Urganlı, Alaşehir, Demirci), denizli ( Pamukkale, Karahayıt,
Sarayköy, Buldan), kütahya (Simav), balıkesir (Edremit, Gönen), sivas (Balıklı çermik)
bu gibi merkezlerde bulunur. Bu sahaların müşterek niteliği yer yapılarının özelliğidir.
Gayzer Kaynağı
etken haldeki volkan dağlarından değişik aralıklarla püskürerek çıkan kaynaklardır. Türkiye’de örneklerine rastlanmaz.
YER 6 SULARı VE KAYNAKLAR
Yağışlarla yer yüzüne inen suların geçirimli tabakadan yer altına sızarak , yer altında oluşturdukları sulara yer altı suları denir.
Yer 6 Sularının Beslenmesinde Etkili Olan Faktörler
Yağış miktarı
Yağış türü (Kar yağışları ile beslenme fazla olur.)
Zeminin geçirimliliği ( alüvyal ve karstik bölgelerde geçirimlilik fazladır).
Arazinin eğimi
eğimin az olduğu bölgelerde beslenme daha fazladır.
nebat örtüsü
Yüzeysel akımı engellediği için.
Taban Suyu
Alüvyal ovaların tabanında bulunurlar. Altta geçirimsiz tabaka ile sınırlandırılmış geçirimli tabaka üzerinde biriken sulardır. Beslenme niteliğine göre taban suları kimi yüzeye kadar çıkabilir. Yer 6 su seviyesinin düşük bulunduğu bölgelerde ise kuyu açmak suretiyle bu sulardan faydalanılır.
memleketimiz taban suları bakımından zengindir. ör
Ege Bölgesinin çöküntü ovaları, Konya,Kayseri, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Bursa, Adapazarı gibi.
KAYNAKLAR
Yer altı sularının yine yeryüzüne çıktığı yere kaynak denir.
Sularının Sıcaklığına Göre Kaynaklar 2 Grupta incelenebilir
A-SOğUK SU KAYNAKLARı
Sularını yağışlarla yeryüzünden alırlar. Sularının sıcaklığı ve akımları sene boyunca değişir.
Tabaka Kaynağı (yamaç) Geçirimli tabakların uç kısmından suların yüzeye çıktığı yerdir.
Vadi Kaynağı
Vadi tabanlarından çıkan kaynaklardır.
Karstik Kaynak (Voklüz)
Kalkerli arazilerde yer yüzüne çıkan kaynaklardır. en fazla Akdeniz alanında görülmekte. ör Düden suyu
Bu kaynakların en mühim niteliği sularının bol miktarda kireç içermesidir.
Kaynağı
Tekne biçimindeki iki geçirimsiz tabaka arasındaki geçirimli tabakaya açılan bir sondaj ile suların püskürerek yer yüzüne çıkmasıdır. diğer kaynaklardan ayrılan yanı beşeri faktörlerin etkisiyle yer yüzüne çıkmasıdır.
B-SıCAK SU KAYNAKLARı
Sularını mağmaya yakın alanlardan alırlar.
Suları geldiği derinliğe göre sıcak ya da ılıktır.
Sularının sıcaklığı yıl boyunca aynıdır.
Akım değişikliği olmamaktadır.
Bol miktarda eriyik madde içerir.
Fay Kaynağı
Fay hattı boyunca yeryüzüne çıkan kaynaklardır. kamu arasında bu kaynaklara ılıca, ilıca,çermik, içme ve maden suları denilmektedir. ör manisa (Kurşunlu, Urganlı, Alaşehir, Demirci), Denizli (Pamukkale, Karahayıt, Sarayköy, Buldan), kütahya (Simav), balı kesir (Edremit, Gönen), sivas (Balıklı çermik) benzeri merkezlerde vardır. Bu alanın müşterek özelliği yer yapılarının özelliğidir.
Gayzer Kaynağı
etken haldeki volkan dağlarından ayrıcalıklı aralıklarla püskürerek çıkan kaynaklardır. Türkiye’de örneklerine rastlanmaz.

Yorumlar