BEYİN YAPISI VE GÖREVLERİ KISACA NELERDİR?

Beynimiz bugün vücudumuzun en temel organlarından hatta en önemli organı olarak niteleyebileceğimiz konumdadır. Beynimiz hem birbiriyle ilişkili hem de birbirinden bağımsız olarak da görevlerini yapabilen arka beyin, orta beyin ve ön beyin olarak adlandırılan üç temel kısımdan oluşmaktadır.
BEYİN YAPISI VE GÖREVLERİ KISACA NELERDİR?

Bu üç ana kısmı ayrıntılarıyla inceleyecek olursak,

Arka beyin: Beynimizin arka bölümü beyincik, soğanilik ve varol köprüsünden meydan gelmektedir.  Bu bölümlerden beyincik beynin aşamalarından ilk başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Beyinle omuriliğin birleştiği nokta üzerinde birbirinin üzerine katlanmış ve kıvrılmış durumda ufak bir yapıdır. Ve her iki beyninde alt tarafına saklanmış durumdadır.

Ama bu ufak yapı kas faaliyetlerimizi koordine olmasını sağlayarak hareketlerimizin daha akıcı ve düzgün bir hale gelmesini sağlamaktadır.

Beyincikte ya da tıptaki adıyla Serebellumda meydana gelen bozulmalar dengede durup ayakta kalmamızı sağlayan, hareketlerimizi yapmamızı kolaylaştıran unsurların zarar görerek yapamamamız anlamına gelmektedir. soğanilik denilen bölge ise beyin ile omuriliğin bağlantıya geçtiği yerde görülen şiş bölgedir. Soğanilik ya da medulla olarak bilinen bölge nefes alıp vermemizi, kalbimizin atmasını ve kan basıncının ayarlanması gibi görevlerin yapılmasını sağlamaktadır.

Arka beynin bir bölümünü, piyano çalarken, iğneden ipliği geçirirken, bisiklete binerken ve ameliyat yapılırken yapmamız gereken hareketleri yapabilmek içinde kullanmaktayız.

Orta Beyin: Nispeten daha küçük bir yapıya sahip olan orta beyin arka ve ön beynin birbirleriyle bağlantısını sağlamakla yani birleştirmekle görevlidir. Orta beynimizin içinde görme ve işitme ilgili işlevini yerine getirmeyi amaçlayan sinir hücreleri bulunmaktadır. Ve bu bölüm ışığa ve aydınlığa yönelmemizi sağlamaktadır.

Beynin ön, arka ve orta bölümü ile ilişki içerisinde bulunan beyin sapı omurgalı olarak kabul edilen bütün canlılarda bulunan bir yapıdır. Beyin sapında bulunan sinir hücrelerinin faaliyetlerinin büyük bir bölümü düşüncelerimizin kontrol altına alamadığımız refleks türü hareketlerdir. Ön Beyin: Hipotalamus, limbik sistem, talamus, beyin kabuğu ve serebrumdan oluşmaktadır. Serebrum beynin en üst kısmında bulunan en büyük sinir sistemidir. Ve ilkel hayvanlarda bulunmayan serebyum evrimleşme konusunda son basamaklardan biridir. Serebyumdaki gelişmelerin artması sinir sistemindeki ağırlığın artmasına neden olmaktadır. Ve insan vücudunda bulunan sinir sisteminin her dördünden üçü yani neredeyse tamamının serebrum ile bağlantılı olduğu tespit edilmiştir.

Talamus ise duyu organlarımızdan gelen sinir uçlarının beyin kabuğu ile ilişki içerisinde olmasını sağlamakla görevlidir.  Talamusun bir bölümü görmemizi sağlayan sinir uçlarından gelen bilgileri alarak gözümüzde bulunan korteksin görme ile ilgili bölüme duyu ile ilgili gelen bilgileri ise korteksin duyu ile ilgili bölümüne ulaştırmaktadır.

Hipotalamus, talamus ile hipofiz salgı bezi arasında bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda beynin en fazla incelenen bölümüdür. Küçük bir yapıda olmasına rağmen yerine getirdiği işlevler oldukça önemlidir. Arzularımızı, heyecanımızı, cinsel dürtülerimizi, yeme ve içe konusundaki isteklerimizi beynimin bu bölümü gerçekleştirmektedir. Bunların dışında uyku ve uykusuzluk halleri, saldırganlık durumları, vücut ısını korumak gibi faaliyetlerde yine hipotalamusun görevleri arasında yer almaktadır.

Limbik sistem, Ön beyin ile beyin sapının yukarı tarafında kalan bölümde yer alan sinir ağından oluşmaktadır. Limbik sistemin bir bölümü heyecanı yatıştırma işlevini sürdürürken diğer bölümü ise korkuyu hareket geçirmektedir. Ayrıca kaçma, heyecanlanma, saldırma gibi işlevleri de yerine getirir. Limbik sistemde oluşan herhangi bir bozukluğun kişinin hafıza ve dikkat sistemini etkilediğinin görülmesi bu bölümün hafıza ile de ilişkisi olduğunu göstermiştir.

Beynimiz sizin de gördüğünüz gibi ne kadar ayrı gibi dursa da birbiriyle bağlantılı bölünmez parçalardan oluşan bir yapıdır. Ve sağlıklı çalışması hayati önem taşımaktadır.

Yorumlar