Alternatif Enerji Kaynakları Nelerdir

Güneş Enerjisi:Alternatif enerjiler içerisinde en temiz ve en masrafsız enerji kaynağı güneştir. Bazen dört mevsimin aynı anda yaşandığı ülkemiz için çok önemli bir kaynaktır. Bu nedenle güneş enerjisi, ülkemizi diğer enerji kaynaklarına bağımlılıktan kurtarabilecek  kapasiteye sahiptir. 1970'lerden itibaren ısı enerjisi şelinde kullandığımız Güneş enerjisi, son yıllarda gelişen teknolojiye paralel olarak elektrik enerjisi üretimi için de kullnaılmaktadır.
Biyoenerj:  Doğal ürünlerden elde edilen enerjidir.
Biyogaz enerjisi: Organik bazlı artıkların oksijensiz ortamdaki (anaeorobik) fermantasyonu sonucu ortaya çıkan renksiz, kokusuz, havadan hafif, parlak mavi bir alevle yanan  gazdır.
Yenilenebilir enerji kaynakları içinde en büyük teknik potansiyele biyokütle sahiptir. Biyokütle enerji teknolojisi kapsamında; odun (enerji ormanları, ağaç artıkları), yağlı tohum bitkileri (ayçiçek, kolza, soya v.b), karbo-hidrat bitkileri (patates, buğday, mısır, pancar, v.b), elyaf bitkileri (keten, kenaf, kenevir, sorgum,vb.), bitkisel artıklar (dal, sap, saman, kök, kabuk v.b), hayvansal atıklar ile şehirsel ve endüstriyel atıklar değerlendirilmektedir.
Hidrojen Enerjisi:XXI. yüzyılın yakıtı olarak görülen hidrojen, dünyada bulunan en yaygın elementtir. Serbest haldeyken renksiz, kokusuz ve tadı olmayan bir gazdır. Doğada genellikle diğer elementlerle bileşik hâlinde bulunur (suda oksijenle metan gazında karbondioksitle).
Artan çevre sorunları ve küresel ısınma, tükenen hidrokarbon (fosil yakıtlar) kaynakları, hidrojen gibi yakıtları cazip duruma getirmektedir. Hidrojen; motor yakıtı olarak kullanılabildiği gibi sanayide, elektrik üretiminde, konutları ısıtmada kullanılabilir. Hidrojen, gaz ve sıvı hâlde depolanabildiği için uzun mesafelere taşınabilmekte, bu sırada kayıplar meydana gelmemektedir.
Rüzgar Enerjisi:Yenilenebilir bir enerji türü olan rüzgar, eski çağlardan beri kullanılmaktadır. Endüstriyel manada kullanımı ise araştırılmaya devam edilmektedir. Bu amaçla, hareketli havanın bünyesindeki kinetik enerji bir eksen etrafında dönen kanatlar vasıtasıyla mekanik enerji dönüştürülmek durumundadır.
Jeotermal Enerji:Jeotermal enerji, yer kabuğunun işletilebilir derinliklerinde  birikmiş olan ısının oluşturduğu enerjidir.
yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Jeotermal Enerji de bu jeotermal kaynaklardan ve bunların oluşturduğu enerjiden doğrudan veya dolaylı yollardan faydalanmayı kapsamaktadır.
Bu ısı, yeryüzüne çatlaklardan doğrudan  sıcak su ya da buhar olarak ulaştığı gibi sondajla da çıkartılabili
çıkartılabili
Dalga Enerjisi:Okyanus dalgaları kirletici etkisi olmayan büyük bir enerji kaynağı oluşturur. Kutuplar dışında okyanusların kıyı şeridi yaklaşık 100 bin km'dir.
Dünya üzerinde kara ve denizlerin dağılımından dolayı gelen ışınların %70'i denizler tarafından tutulur. Bu sebeble uygun yöntemler kullanılabildiğinde okayanuslar iyi bir enerji kaynağı olarak değerlendirilebilir.

Yorumlar