Seyahate Çıkmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Seyahat Öncesi Sağlık Tedbirleri 
Seyahate çıkmadan önce sağlığımız için negibi önlemler alabiliriz.Aşşağıdaki önerilere dikkat edersek seyahat esnasında hastalıklardan korunabiliriz.Bilindiği gibi genelde hastalıklar diğer çoğrafyalar'dan gelen insanlarda bulaşıcı hastalık virüslerine genelde rastlamaktayız.Bu nedenle aynı duruma bizimde düşmememiz için bu tedbirleri almak zorundayız.Bu önerileri dikkate alalım!
Seyahate çıkmadan önce aşı yaptırmayı ihmal etmemeliyiz
Enfeksiyon hastalıklardan korunmak için önerilen aşı ya da aşılar mutlaka seyahatten önce (seyahate çıkmadan en az birkaç ay önce) yapılması gerekmektedir. Çünkü aşılanmış kişilerde bağışıklık yanıtı genellikle 3-4 haftada ortaya çıkmakta, kişinin bağışık durumuna, aşıya ve aşının dozuna bağlı olarak bu süre değişmektedir.
Seyahatte görülebilecek hastalıklar için aşı listesi:
*Hepatit A
*Hepatit B
*Polio, Difteri
*Tetanoz
*Tifo
*İnfluenza (grip)
*Pnömokok
*Kızamık - Kızamıkçık - Kabakulak
*Suçiçeği
*Kolera
*Kuduz
*Şarbon
*Veba
*Tüberküloz
*Meningokok
*Sarıhumma
Meningokoksik menenjit aşısı ve sarıhumma aşısı zorunlu aşılar olup, seyahate çıkmadan evvel (en az 10 gün önce) mutlaka yapılması ve belgelenmesi gerekmektedir.
HepatitA, Hepatit B, Polio, Difteri, Tetanoz ve tüberküloz aşıları ise herkese önerilmektedir. Diğer aşılar ise, gidilecek ülkedeki riske göre önerilen aşılardır.
DSÖ, ülkelerde ortaya çıkan enfeksiyonlar ve önerilen aşılarla birlikte, gidilecek ülkede görülen enfeksiyonları da önleyebilmek için proflaktik anti-infektif ilaçların başlanması gerektiğini bildirmektedir. Örneğin halen pek çok Sahra-altı Afrika ülkesinde sıtma (Plasmodium falciparum) görülmekte ve bu nedenle bu ülkelere gideceklere mutlaka seyahat öncesi anti-malaryal tedaviye başlanması gerektiği vurgulanmaktadır.
Aşı ile birlikte hijyen'e dikkat edilmelidir
Bilinmesi gerekir ki, seyahat sağlığı açısından enfeksiyon hastalıklarından korunmak için sadece aşılanma ve proflaktik ilaç kullanımı yeterli değildir. Aynı zamanda her zaman olduğu gibi genel sağlık kuralları ve kişisel hijyen kurallarına tam olarak uyulması da çok büyük önem arz etmektedir.
Sonuç olarak, seyahat eden kişilerin enfeksiyon hastalıkları yönünden sorunsuz seyahat edebilmeleri için gidilecek ülkeyle ilgili enfeksiyonlar hakkında bilgi almak ve önerilen/zorunlu aşıları yaptırmak için seyahate çıkmadan en az 4 - 6 hafta önce sağlık merkezlerine veya seyahat danışma merkezine başvurmaları gerekmektedir.Bu tedbirleri aldıktan sonra gönlünüz rahat bir şekilde seyahat edebilirsiniz.İyi ve sağlıklı seyahatler dilerim.

Hiç yorum yok