KÖMÜR NEDİR? NASIL OLUŞUR? KISACA

Soğuk havalarda ısınmak için sobanın en etkili yakıtı olan kömür hakkında sizlere güzel bir yazı hazırladım. Bir çok yerleşim bölgesinde doğalgaz kömürün yerini alsada bu yerleşim bölgeleri genelde büyük şehirler ve şehir merkezleridir. Fazla uzatmadan isterseniz kömür hakkında hazırlamış olduğum yazımıza geçelim değil mi?.

Kömür nedir?

Kömür bitki kökenli bir maddedir. Bu yüzden de ana elementi karbondan oluşmaktadır. Bitkilerin, zaman içerisinde sıcaklık ve basınç altında, değişim geçirmesi sonucunda oluşmuş0tur. Kömür, hidrojen, oksijen, karbon ve azottan oluşan, kükürt ve mineral maddeler içeren, fiziksel ve kimyasal olarak farklı yapıya sahip bir maddedir.
KÖMÜR NEDİR? NASIL OLUŞUR? KISACA
İnsan hayatı için ve enerji hammaddeleri arasında gerçekten çok önemli bir yere sahip olan kömür, dünyada yaygın tüketim alanlarına sahiptir. Kömür, üretimi kolay emniyetli, ucuz ve temiz bir fosil yakıttır.

Kömür nasıl oluşur?

Tarih öncesi zamanlarda bataklıklarda toplanan bitki arttıklarının değişime uğraması sonucu, kömür oluşmuştur. Dünya üzerindeki tektonik hareketler sonucu, bu bataklıklar, diğer organizmalarla birlikte derinlere gömülmüştür. Bu gömülme sonucunda bitki artıkları oluşan yüksek sıcaklığa ve basınca maruz kalarak kömüre dönüşmüştür. İlk olarak turba oluşmuş, sonradan linyit olarak adlandırılan linyit kömürü meydana gelmiştir.

Milyonlarca yıl geçtikten sonra, basınç ve sıcaklığın etkisiyle linyitin kömürleşme derecesi yükselerek, yâri bitümlü kömürler teşekkül etmistir. Zamanla bu süreçler devam ederek, kimyasal ve fiziksel bu değişikliklerin etkisiyle, sertleşmiş karbon oranı yüksek bir kömür veya taşkömürü ortaya çıkmıştır. Kömürün degisimi devam ederek, son asamada antrasit olusmaktadir.

Tarihçe
Kömürün ilk olarak milattan önce Çinliler tarafından kullanıldığı düşünülmektedir. Kömür işletmeciliğine ait ilk dökümanlar 12.yüzyıla ait olsada kömürün yoğun olarak 18.yüzyılın ikinci yarısında kullanılmaya başlandığı bilinmektedir. Bu dönemde özellikle sanayi ve endüstri dallarının gelişmesi kömür kullanımını arttırarak kömürü çok önemli bir mineral haline getirmiştir. Demir çelik sanayinin ham maddesi olarak kullanılan kömür , buharlı motorlarda yakıt olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Günümüzde çıkartılan kömürün büyük bölümü elektrik üretimi ve farklı çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Arabalarda da kullanılan kömür ve yakıt olarak kullanılan petrolü ise ilk olarak lidyalılar bulmuştur.

Sınıflandırma,
Kömür çeşitli şekillerde sınıflandırılmakla birlikte üç çeşit kömür tipi vardır.Bunlar linyit kömürü, taş kömürü ve antrasit kömür olarak tanımlanır. Kömür Cinsleri içinde en pahalı olan antrasit kömürüdür. Bunun nedeni %95 oranında karbon içermesinden kaynaklanır. Bu orandan dolayı daha sert ve daha fazla ısıveren parlak görünümlü bir kömür türüdür. Bunu %70 lika oranla taş kömürü , %50sinden az olanla Linyit kömürü takip eder. Linyit kömürü içinde karbon oranının az olması nedeniyle yumuşak, kolay dağılabilen ve mat görünüşlü kömür türüdür. Jeolojik olarak kömürlerin yaşları 400 milyon yıl ile 15 milyon yıl arasında değişir. Genellikle yaşlı kömürler daha kalitelidir. Kömür çok eskilerden beri enerji üretiminde, ilaçların hazırlanmasında, sentetik boyaların çözücülerin ve ara madde olarak kullanılan çeşitli hoş kokulu maddelerin elde edilmesinde kullanılmaktaydı. Ayrıca kömürün yakılmasıyla elde edilen gazlardan yakıt olarak yararlanılır.

Yorumlar