Güvercin Türleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Güvercinler, kanatlı hayvanlar içerisinde, Güvercingiller ailesinden gelmektedir. Bazı manyetik sezgileri fazla olan bu hayvanlar, yer kabuğundaki değişimleri hemen hissedebilirler.

Güvercin Türleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Güvercinlerin Başlıca Özellikleri Nelerdir?

Güvercinlerin en önemli özelliği, sezgilerinin fazla olmasıdır. Yer kabuğundaki hareketler ve yönlerini rahatlıkla bulma özelliği öne çıkmaktadır. Vücut büyüklüğü, diğer kanatlı kuşlara nazaran orta büyüklüktedir. Gaga uzunluğu da kısadır. Omurilik bitiminden itibaren, sinir sistemi, tüm organlara kadar ulaşmaktadır.

Dirsekler üzerinde tüyleri yoktur. Kanatların kapanma şekli, kuyruğun tam üzerine gelecek şekildedir. Güvercinlerde görülen renk türleri de çeşitlidir. Genelde, mavi gri arası renk türü, çoğunlukta olmasına rağmen, başka renk türleri de bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla, beyaz, siyah, mavidir. Nadiren kırmızı ve sarı renkler de görülebilmektedir. Güvercinlerin ortalama ağırlıkları, yaklaşık 170 gram kadardır. İlk doğduklarında ise, 10 ile 15 gram arasında değişen ağırlıkları, bulunmaktadır. Renklerine göre güvercinleri tanıyacak olursak:

Beyaz güvercinlerde, tüm vücut beyaza renklidir. Gaga rengi de vücut gibi beyaz olmaktadır.
Kanarya tabir edilen güvercinlerin rengi de sarıdır. Tüm vücut rengi sarı, gaga ise, beyazadır. Bu tür güvercinlerde, gözlerin rengi siyah değil, renklidir.

Pal denilen güvercinler ise, kırmızı renk taşımaktadır. Gözler açık olmakla birlikte, gaga ise beyazdır.
Siyah renkli güvercin türlerine de Murakat denilmektedir. Gagaları beyazdır. Mavi ve gri karışımı renkte olan güvercinlere de Zavrak ismi verilmektedir.

Başlıca Güvercin Türleri ve Özellikleri

Güvercinler, görsel özellikleri ve hareket kabiliyetlerine göre, ikiye ayrılmaktadırlar. Görsel özelliklerini belirleyen en önemli unsur, renkleridir. Yukarıda da bahsi geçtiği gibi, beş grupta sınıflanabilmektedirler.

•    Beyaz güvercinler
•    Kanarya tabir edilen güvercinler
•    Kırmızı renkte Pal güvercinler
•    Murakat diye adlandırılan güvercinler
•    Zavrak isimli güvercinler

Hareket kabiliyetinden kastedilen, takla atma özelliğidir. Taklacı güvercinler de kendi aralarında, sınıflara ayrılmıştır. Bunlar:

Şebap denilen taklacı kuşlardır. Bunlar, sadece görsel güzelliği için beslenmektedir.
Güllü tabir edilen taklacı güvercinler. Takla atma kabiliyeti ile birlikte, görsel güzellikleri için de beslenmektedir.

Aşırı sıcak havaya dayanıklı özellikleri ile bilinen, Irak kökenli güvercin türleridir. Hava da yaptığı takla hareketleri ile öne çıkan kuş türleridir.

Yorumlar