BULAŞICI HASTALIKLAR NELERDİR? HASTALIKLARIN BULAŞMA YOLLARI NELERDİR?

Canlılar da birçok fizyolojik yönden değişiklikler olur ve fizyolojik olarak aksamalar ve değişimler meydana gelir bu olaya hastalık denir. Bu hastalıkların mikroplar yoluyla organizmaya bulaşınca da bu tip hastalıklara bulaşıcı hastalık denir.
BULAŞICI HASTALIKLAR NELERDİR? HASTALIKLARIN BULAŞMA YOLLARI NELERDİR?
Bunlar tip hastalıklar hava yoluyla, yiyecek ve içeceklerle, dokunma ve eşyayla, hastalık taşıyan canlılarla organizmaya bulaşabilir. Bu tip hastalıkların günümüz de bulaşma oranı daha fazladır. Önem vermediğimiz zaman bu hastalıklar bizlere çabuk bulaşır.

Hava Yoluyla Ve Yiyecek, İçeceklerle Bulaşan Hastalıklar Nelerdir?

Hava yolu ile bulaşıcı hastalıklar çabuk ve en çok görülen hastalıklardır. Bunlardan en önemlileri şunlardır; grip, nezle, kabakulak, boğmaca, verem ve kızamıktır. Grip, virüsler aracılığıyla havadan bulaşan solunum sitemini kapatan bir hastalıktır. Nezle, soğuk algınlığından ileri gelen bir burun hastalığıdır. Kabakulak, bu hastalıkta virüs yoluyla bulaşır.

Kulağın alt kısmında ki tükürük bezlerinin i şişmesidir. Boğmaca, öksürük sonucu ipliksi mukoza parçalarının dışarı atılması hastalığıdır, öksürük nöbetleşerek olur. Verem yüzyıllardır süre gelen tehlikeli ve ölümle sonuçlanan bir tür hastalıktır. Kızamıkta hava yoluyla bulaşılan bir hastalıktır genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkar ve bağışıklık kazanılır ve bir daha görülmez.

Yiyecekle bulaşan hastalıklara bakacak olursak. Bu hastalıklar şunlardır; tifo, kolera, dizanteri ve çocuk felci hastalıklarıdır. Tifo, bağırsaklara yerleşen çubuk bakterilerinin meydana getirdiği bir hastalıktır. Pis yiyecek ve kirli sulardan bulaşır.

Kolera, bu da yiyeceklerle bulaşan ölümcül bir bağırsak hastalığıdır. Dizanteri, kalın bağırsağın iltihaplanması ile ortaya çıkan bir tür hastalıktır. Çocuk felci, bu da adından anlaşıldığı gibi yiyecek ve pis içeceklerden bulaşan ve ileride felç edici etkisi olan bir tür hastalıktır.

Dokunma Ve Eşyalar İle  Bulaşan Hastalıklar Nelerdir?

Dokunma ve eşyayla canlılara bulaşan hastalıklarda şunlardır. Uyuz, trahom, AİDS, hepatit-b ve mantar hastalıklarıdır. Uyuz bir tür cilt hastalığıdır. Trahom, bir tür göz hastalığıdır ilerlemesi durumunda kör edebilir. AİDS, hiv virüsünün bulaşması ile ortaya çıkan tehlikeli bir hastalıktır.

Ortak kullanılan eşyalardan bulaşma riski vardır. Hepatit-B, virüs yoluyla bulaşan bir sarılık hastalığının çeşididir. İlerlemesi sonucunda ölümle sonuçlanabilir.

Bulaşıcı Hastalılardan Korunmanın En Önemli Yolları Nelerdir?

Bu hastalılardan korunmanın en önemli yolları şunlardır. Dengeli beslenme, zamanında aşıların olunması, kan alıp verirken dikkat etmek, temizliğe önem vermek, ilaçların düzenli kullanımı, yenilen ve içilenlere dikkat edilmesi ve ortak eşya kullanılmamaya özen gösterilmesidir. Bu önlemler alınırsa hasta olma riskiniz en aza iner.

Yorumlar