Bulaşıcı Hastalıklar Nelerdir,Hastalıkların Bulaşma Yolları

Bulaşıcı Hastalıklardan korunmak için çevremize,hijyene,beslenmemize, vs daha çok dikkat etmeliyiz sağlığımız açısından önemli unsurdur yoksa herhangi birinden temas olsun aksırma sonucu olabilir aniden virüs kapıp hasta olabiliriz.Hastalıklardan korunmanın birinci yolu hijyenik olmalıyız.Hijyene önem vermeliyiz.

Bulaşıcı Hastalıklar Nasıl Bulaşır
Hastalığı yapan organizmalar, virüsler, bakteriler, riketsialar, mantarlar olabilir. Bütün bulaşıcı hastalıklar bir veya birkaç yolla insana geçebilme özelliğindedir. İnsandan insana, hayvandan insana olduğu gibi, topraktan insana da bulaşma gerçekleşebilir.
Hastalıkların Bulaşma Yolları
Öksürürken, aksırırken yada konuşurken ağızdan çıkan damlacıkların başkası tarafından teneffüs edilmesiyle (verem, boğmaca ve çeşitli solunum yolu hastalıkları).Doğrudan deri temasıyla ve cinsel temasla.Hastanın kullandığı çamaşır, yatak eşyası ve yiyecek eşyaları gibi malzemeler vasıtasıyla.Hayvanların insandan insana veya hayvanlardan insanlara hastalık taşımasıyla (örneğin sıtma).Hastalandırıcı mikroplarla kirlenmiş yiyecekler ve içeceklerin alınmasıyla (Suyla bulaşan hastalıkların başlıcaları tifo, dizanteri, kolera ve paratifo olarak sayılabilir.Yiyeceklerle de besin zehirlenmeleri ve gastroenteritler meydana gelebilir.).Hastalıklı bir anneden hamilelik sırasında veya doğum esnasında bebeğe hastalık bulaşmasıyla Frengi, kızamıkçık, belsoğukluğu mikrobunun yaptığı göz iltihabı bu yolla bulaşabilir.
Suni olarak meydana getirilen bağışıklıkta, kişiye zayıflatılmış, ölü mikroplar veya mikrop maddeleri verilir. Bunlara karşı hastalık belirtileri hâsıl olmaksızın antikor teşekkül eder. Böylece kişinin hastalığa karşı korunması sağlanır. Birçok hastalığa karşı kullanılan aşılar böyledir. Aşılar her bulaşıcı hastalıkta tesirli olmayıp, ancak belli sayıda hastalıkta tesirlidir.
Hastalığa Yakalanma İhtimali Daha Yüksek Olan Kişiler
*Ailesinde bulaşıcı hastalık taşıyan kişi bulunanlar,
*Bulaşıcı hastalıklar salgın olduğu yerlere gidenler,
*Üç aylıktan daha küçük bebekler,
*Yaşlı ve yatalak olanlar,
*Kanser gibi bağışıklık sistemini felce uğratan bir hastalığı olanlar,
*Bağışıklığı bastırıcı ilaçları kullananlar.
Başlıca Bulaşıcı Hastalık Çeşitleri
Başlıca bulaşıcı hastalıklar: Bruselloz,Dizanteri (amipli veya basilli), Grip, Hepatit, Kızamık, Kolera, Psittakoz, Sıtma, Suçiçeği, Tetanos, Tularemi, Tüberküloz, Uyku hastalığı,Tifo, Tifüs.Belsoğukluğu,Çiçek Hastalığı,Difteri,Menenjit,Tetanoz,Zatürree,Verem.Şimdi kendimize daha çok dikkat edelim.

Hiç yorum yok