TERAZİNİN İCADI VE GELİŞİMİ KISACA ÖZET

Terazi bir cismin, maddenin veya bir sıvının kütlesini ölçmek için kullandığımız bir alettir.
Terazinin ilk olarak M.Ö. 3500 yılında Mısır’da kullanılmaya başladığı bilinmektedir. Bu bilgiye arkeologların mısırda yaptığı kazı çalışmaları esnasında bir lahidin içinde ağırlık ölçüsü ile terazi aleti bulunması sonucu ulaşılmıştır. Aslına bakarsanız o zamanki toplumlarda çok fazla teraziye ihtiyaç yoktu. Bu ihtiyaç işin içine para olayı girdiğinde doğmuştur. Mısırlılar bulunduğu ilk zamandan itibaren çok değerli olan altınlarını tartabilmek için teraziyi icat etmişlerdir.

TERAZİNİN İCADI VE GELİŞİMİ

Mısırlılardan sonra yine M.Ö.2500 yılında Babiller tarafından kullanılmıştır. Babiller ağırlıklarını ölçmek istedikleri materyaller için oluşturdukları standart ölçüleri kullanmışlardır.
TERAZİNİN İCADI VE GELİŞİMİ KISACA
Mısırlıların kullandığı teraziye ait resimler geçmiş’ den günümüze mağara duvarları ve papirüsler sayesinde günümüze kadar ulaşmıştır.M.Ö.3000 yılında çizilen bu resimlerde bir çubuğun ortasından bir ip yardımıyla tavana asılmış olarak gösterilmektedir. Ve çubuğun bir tarafına kullanılan ağırlıklar diğer tarafına da ağırlığı ölçülen cismin asılı olduğu gösterilmektedir.

Tabi ki zaman içinde kullanımın artması terazinin gelişmesini mecbur kılmıştır. İnsanlar ağırlık saptamak için kullandıkları şeylerin daha kolay ve daha doğru ölçmesini sağlamak için araştırmalara gitmişlerdir.

İlk yapılan teraziler, ortasından yataklı bir çubuk ile iki kefeden oluşmaktaydı. Bu kefelerin birinde tartılmak istenen madde diğer ucuna da standart ağırlıklar konuluyordu. Daha sonra bu teraziye Romalılar bıçak sırtı olarak tabir edilen bir yenilik eklemiştir. Bu bıçak sırtı sayesinde terazi daha hassas hale gelmiştir. Özellikle küçük cisimleri tartmak konusunda duyarlı hale gelmesini sağlamıştır.

Bunun dışında çeşitli amaçlarla kullanılan teraziler vardır. Bu terazilerden Coulomb tarafından yapılan manyetik ve elektrostatik kuvvetleri ölçmek için kullanılmıştır. Bu terazi Coulomb terazisi veya burulma terazisi olarak tanımlanmaktır. Bir diğer terazi çeşidi de laplace kuvvetlerini ölçmeye yarayan Mohr terazisidir.  On binde bir amperle bir amper arasındaki şiddetleri ölçmeye yarayan Cotton terazisi olarak bilinmektedir. Bir diğer terazi de Eötyös terazisi olarak tanımlamaktadır.

Jeofizikçilerin kullandığı bu terazi yerçekimi kuvvetinin küçük değişimlerini ölçmek amaçlı kullanılmıştır. Günümüzde ise artık çok hassas tartılar özellikle laboratuvarlarda kullanılmaktadır.

Yorumlar