CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI VE ÖNEMİ NEDİR?

Sınıflandırma, doğadaki canlıların birbirlerine benzeyen ve ortak olan yanlarına göre gruplandırılmasına verilen isimdir. Canlılardaki çeşitliliğin çok fazla olması, canlıların sınıflandırılmasını zorunlu hale getirmiştir.

Canlıların sınıflandırmanın nedeni, canlıları belirli bir kategoriye göre ayırmak ve doğayı daha rahat bir şekilde öğrenilebilir hale getirme amacı gütmektedir.

Sınıflandırmayı daha detaylı bir şekilde açıklamak gerekirse tabiatın içinde yaşayan canlıların yaşayışlarına, özelliklerine ve birbirleriyle olan akrabalık ilişkilerine göre ayrıştırılıp gruplandırılma işlemine sınıflandırma denmektedir. Eğer canlılar arasında sınıflandırma yapılmasaydı dünyanın her yerinde aynı canlı için birden fazla isim ya da aynı isim başka birçok çalıya verilebilirdi. Buda pek çok açıdan karışıklığa neden olabilecekti. Araştırmacılar bu tür yanılgılara düşmemek ve doğadaki canlıları kolay bir şekilde tanımak için gruplara ayrılmışlardır.
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI VE ÖNEMİ NEDİR?
Bugün dünyada bilinen yaklaşık olarak iki milyon canlı türü yaşamaktadır. Bu canlıların hepsinin aynı anda inceleme olanağının bulunmaması bu sınıflandırmayı zorunlu hale getirmiştir.

Günümüzde ilerleyen teknolojinin de etkisiyle sınıflandırma yapılırken canlıların organ yapıları incelenip benzeyip benzemediklerine bakılır. Bu noktada organları birbirine benzeyen ve benzemeyen olarak bir gruplandırma yapılır.

Bunun için en şaşırtışı örnek de balinalardır. Balinalar uzun yıllar balık grubundaydı. Fakat daha sonra organlarına göre incelendiklerinde görünüş olarak balıklara benzeseler de aslına bakarsanız insanla aynı grupta değerlendirilirler.

Canlılarda organ analog ve homolog olmak üzere iki başlıkta incelenmektedir. Homolog organ: Yapıları benzese de işleyişleri farklı olan organlara verilen addır. Örnek verecek olursak insan kolu ile balinaların ön yüzgeci homolog organlardır.

Analog organ: Yapısal olarak birbirinden farklı olsalar da işleyiş olarak aynı yapıda olan organlar analog organ olarak tanımlanırlar. Bunu da örnekle anlatacak olursak balık yüzgeci ile balina yüzgeci analog organlardır.

Bununla birlikte bazen araştırmacıların karşısına bilinmeyen bir canlı çıktığında bu canlının organlarının birbirinden farklı yapıdaki canlılara benzerlik gösterdiği durumlarda aşağıdaki özelliklerin benzerliğine göre sınıflandırılırlar. Bunlar,

Boşaltım artıklarının benzerliğine

Protein yapılarının benzerliğine

Embriyonik gelişim benzerliğine

Bu inceleme sonucunda yeni bulunan canlı uygun olan türe göre sınıflandırılır. Bu şekilde sınıflandırma tamamlanmış olur.

Yorumlar