Arıcılık Nedir ve Arı Bakımı Nasıl Yapılır

Arıcılık Nedir ve Arı Bakımı Nasıl Yapılır
Arıcılık Nedir
Bu konumuzda arıcılık nasıl yapılır ve mevsimsel arı bakımı nasıl yapılır sizlere paylaşıyoruz videoyuda izlemeyi unutmayınız saygılar.

Arıcılık Nedir;

Arıcılık, balarısı kolonilerinin beslenmesi ve bakımı ile arı ürünleri elde edilerek zirai kazanç sağlanan meslektir. Bu işi yapanlara arıcı denir. Arıcılıkta en çok bal üretimi hedeflenir. Bunun yanında balmumu, polen, arı sütü, arı zehiri ve propolis gibi arı ürünleri de elde edilebilir.
Arı kolonilerinin tutulduğu ahşap veya ahşap benzeri malzemeden yapılmış kutulara "arı kovanı" denir. Kovanlar 2 çeşittir; silindirik olanlara karakovan, prizma şeklinde olanlara ise fenni kovan denir.
Arıcılık genellikle "arılık" denilen, coğrafi konumu ve ekolojisi bu işe uygun yerlerde yapılır. Eğer arı kolonileri bütün yıl aynı arılıkta tutularak bakımları yapılırsa buna "sabit arılıcılık" denir. Eğer arı kolonileri bal toplanma ayları olan yaz aylarında, daha çok çiçek bulunduran ve daha uygun ekolojiye sahip yayla gibi bölgelere taşınırsa buna da "seyyar arıcılık" denir.

Organik Arıcılık Nasıl Yapılır;

Arıcılık ürünlerinin organik üretim olarak nitelendirilmesi,
*Kovanların özelliklerine
*Çevre kalitesine
*Arıcılık ürünlerinin özenle elde edilmesine
*İşlenmesi ve depolanması koşullarına bağlıdır.

Organik Arıcılıkta Dikkate Alınacak Özellikler Nelerdir;

Geçiş dönemi, Arıların orijini, Arı kolonilerinin bulunduğu bölge, Beslenme, Hastalıklara karşı alınan tedbir ve mücadeleler,Arı yetiştiriciliğinde kullanılan materyallerin özellikleri .Konvansiyonel arcılıktan organik arıcılığa geçiş dönemi tarımsal üretim yapılan alanlarda geçiş süreci uygulanmaz
Konvansiyonel arıcılıktan organik arıcılıga geçiş süresi 1 yıldır. Başlangıç tarihi olarak uygun olmayan girdilerin son kullanma tarihleri dikkate alınır.Ayrıca geçiş süresinde elde edilen ürün organik ürün sayılmaz.

Geçiş döneminde kovandaki peteklerin değişmesi gerekmektedir;

Bu amaçla;Ekolojik bal mumu kullanılmalıdır.Ekolojik olmayan bal mumu kullanılması durumunda kalıntı analizi yapılarak kalıntı olmadığının belgelenmesi gerekir
Arıların orjini;Arı ırklarının seçiminde seçilecek tür çevreye uyumlu olmalıdır. Hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı olmalıdır. Afis mellifera türleri ve ekotipleri tercih edilmelidir.      
Arı kolonisi;Organik olarak üretim yapılan işletmelerden suni oğul olarak yada konvansiyonel arıların organik petekli çerçevelere aktarma suretiyle elde edilir.
Ana arı ihtiyacı;Suni tohumlama ile, konvansiyonel üretimden kolonilerin %10'una kadar alınarak kullanılabilir.
Ana arıların yenilenmesi esnasında eski ana arının öldürülmesine izin verilir.Ana arıların kanatlarının kesilmesi kesinlikle yasaktır.

Organik Arıcılık Sahası;

Asgari uçuş yarıçapı 3 km olmak koşuluyla 1 yıl önceden kontrol altına alınır.Kentmerkezleri,otoyollar,sanayibölgeleri,atıkmerkezleri,reaktörler, hidrolik ve termik enerji santralleri,maden işletmelerine 3 km uzakta yada daha fazla uzaklıkta olmalıdır.
Organik arıcılık sahası harita üzerinde belirtilerek yeri kaydedilir. Kovanların yerleştirildiği yerde,yeterli nektar,polen ve temiz su kaynağı bulunmalıdır. Organik arıcılık yapılacak alanda kimyasal mücadele yöntemleri kullanılmamalıdır. Karantina tedbirleri uygulanan alanlarda organik arıcılık yapılamaz.

Arıları Beslemesi Nasıl Yapılır;

Organik arıcılıkta arıların beslenmesi,kendi kovanlarındaki balla olmalıdır. Ancak arıların yaşamı yapay beslenmeye bağlı olduğu durumlarda organik olarak üretilmiş bal ve polen veya organik biçimde üretilen şeker şurubu  veya organik şeker melası kullanılır. Yapılan beslenme ile ilgili kovan siciline,kullanılan ürünün tipi,tarihi,,miktarı ve besleme yapılan kovan numaraları kaydedilmelidir.Arılarda beslenme zamanı son ürün hasadı ,beslenme(organik bal ve polen )beslenme bitiş,15 gün ve nektar akımı Şeker,pekmez,süt,melas,glikoz ve diğer konvansiyonel maddeler kesinlikle kullanılmaz.Organik bal ile hazırlanan şuruba takviye amacı ile herhangi bir katkı maddesi ilave edilmemelidir.Organik arıcılıkta kullanılan kovan ve temel petek kovanlar çevreye ve arıcılık ürünlerine risk getirmeyen doğal malzemelerden yapılmalıdır.

Kovanlarda kimyasal boya yerine;

*Propolis
*Balmumu
*Bitki yağları
Gibi doğal ürünler kullanılmalıdır.
Kovana verilecek yeni petekli çerçeve için temel petek organik üretim yapan birimlerden sağlanmalıdır.Kabartılmış petekleri güve zararlısından korumuk için naftalin gibi maddeler kullanılamaz.

Hastalıkların önlenmesi için;

*Dayanıklı ırk ve hatlar seçilmeli
*Ana arılar düzemli olarak yenilenmeli
*Arı sağlığı için kovanlar sistematik olarak denetlenmeli
*Kovanlardaki erkek yavrular kontrol edilmeli
*Arılıklarda kullanılan malzemeler düzenli olarak organik yöntemlerle dezenfekte edilmeli
*Kirlenmiş maddeler veya kaynaklar zararsız bir şekilde imha edilmelidir
*Balmumu düzenli olarak yenilenmeli ve kovanlarda yeterli miktarda polen  ve bal bırakılmalıdır.
*Koruyucu önlemlere rağmen koloniler hastalanır ve zarar görürse,derhal tedaviye alınmalı ve gerekirse koloniler ayrı alanlarda izole edilmelidir.

Tedaviye alınan kolonilere geçiş süresi uygulanır veya organik petekli çerçevelere aktarılır.

Önleyici tedbir olarak kimyasal bileşimli ilaçlar kullanılamaz. Sağlık ve temizlik maddesi kimyasal maddeler kullanılamaz.Varrora jacobsoni zararlısının mücadelesinde organik kökenli;Formik asit,laktik asit,asetik asit,oksaik asit,mentol,timol,okaliptol veya kofur kullanılabilir. Biyolojik yöntem olarak erkek arı gözlü çerçeveler kullanılabilir. Yönetmelik bu amaçla erkek arı gözlü peteklerin imha edilmesine izin vermektedir.
Isıtma yöntemi uygulanabilir. Bu sistemde kovan 45?C'de 5 dk. Isıtılır. Kovan altına dökülen varroralar toplanarak imha edilir.Kovanların dezenfeksiyonu pürmüz ile yakılarak yapılır.Diğer arıcılık malzemeleri kaynar suyla ve diğer yöntemlerle dezenfekte edilir.

Arıcılıkta kullanılan ekipmanın ve kovanın temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi amacıyla;

*Potasyum ve sodyum sabunu,
*Su ve buhar,
*Kireç kaymağı,
*Kireç,
*Sönmüş kireç,
*Sodyum hipoklorit,
*Kostik soda,
*Kostik potas,
*Oksijenli su,
*Doğal bitki özleri,
*Sitrik,
*Parasitrik asit,
*Formik,
*Laktik,
*Oksaik ve asetik asit,
*Alkol,
*Formol ve sodyum karbonat kullanılabilir.

Organik  Arıcılıkda Dikkat Edilmesi Gerekenler;

Arı nakilleri,stressiz ve kısa zamanda gerçekleştirecek zamanda olmalıdır.Organik bal üretiminde yavrulu çerçeveden bal sağımı yapılamaz.İyonize arı ürünleri organik olarak değerlendirilmez.Organik tarım metoduyla üretilen arı ve arı ürünleri ambalajlanırken organik ürn niteliğinin bozulmamasına dikkat edilmelidir.

Ambalajlanırken;

Cam , tahtadan üretilmiş malzemeler özel üretilmiş uygun organik kaplama maddelerinden yapılmalıdır.Organik arı ürünlerinin ambalajlanma esnasında,ürünün organik niteliğini koruyacak bütün hijyenik tedbirler alınmalıdır.Organik arı ürünleri konvansiyonel arı ürünlerinden ayrı bir yerde depolanır. Organik ürünler depo edilirken herhangi bir kimyasal ilaç kullanılmamalıdır.Organik arı ürünleri,karayolları kenarında bekletilemez ve satılamaz.Ülkemizin  geniş mera alanları ve akasya,kestane,ıhlamur gibi nektarlı çiçek açan ormanlarında organik bal ve polen üretimi yapılabilir.
Arıcılık Videosunu İzleyelim

Yorumlar