Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir

Doğanın sihri Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Yenilenebilir enerji kaynakları adı üstünde varlığını doğadan alan ve hiç bitmeyen enerji kaynaklarıdır. Bu kaynaklar sürekli bir döngü halindedir ve Dünya var oldukça devam edeceklerdir.
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte doğalgaz ve petrol gibi kaynaklar sürekli kullanılmaya ve bu kullanımla birlikte çevreye muazzam derecede zarar vermeye başlamıştır. Zarar arttıkça insanlar da yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla yönelir hale gelmişlerdir. Ben de bu yüzden sizlere yenilenebilir enerji kaynakları hakkında detaylı olarak bilgiler vereceğim.

İlk olarak güneş enerjisiyle başlamak istiyorum. Güneş enerjisi, ilk başta füzyonlar tarafından bir enerji ortaya çıkartır. Ortaya çıkan enerjinin bir kısmı da Dünya'ya ulaşır. Dünya'ya ulaşan enerji de ısı ve elektriğe dönüşerek çeşitli sistemle aracılığıyla Güneş enerjisini oluşturur.

İkinci enerjimiz olan Rüzgar enerjisinin kaynağı ise Güneş  enerjisidir. Güneş enerjisi her yeri aynı derecede ısıtmadığı için ortaya bir basınç farkı çıkar. Bu basınç farkı da rüzgarları oluşturur ve rüzgarlar sayesinde rüzgar tribünleri hareketlenir ve rüzgar enerjisi oluşur. 

Hidroelektrik enerjide ise kurulmuş olan hidroelektrik santralleri suyun potansiyel enerjisini kinetik enerjiye çevirir.  Hidroelektrik enerji temiz ve doğal bir enerjidir. Özellikle yüksekliğin çok olduğu yerler bu enerji türlerine daha uygundur. Bir diğer enerji olan Jeotermal enerjide ise yağmur ve kar suları yer kabuğu çatlaklarından magmaya ulaşır.

Magma kabuğunda ısınan sular kaynar su ve buhar olarak yeryüzüne çıkar. Bu sular da çeşitli dinamolar sayesinde gerekli olan enerjiye dönüştürülür. Bir diğer enerjimiz ise hidrojen enerjisidir. Bu enerji türü doğada bir bileşken halinde bulunur ve bu yüzden şimdilik çok fazla kullanım alanına sahip olamamıştır.

Biyo-kütle enerjisi ise bitki yanıkları ve hayvan atıklarının çeşitli tepkimelere sokularak oluşturulmuş halidir. Genelde geri kalmış ülkelerde oldukça rağbet görür. Son olarak Okyanus enerjisi ise Okyanus'ta oluşan dalga ve gel-git hareketleriyle birlikte oluşmuştur.

Yorumlar

  1. Keşke tüm ülkeler bilinçlenip Yenilebilir enerji kaynaklarına yönelsede en azından ülkeler arası gereksi savaşlar azalmış olur

    YanıtlayınSil

Yorum Gönderme