5.Sınıf Çözümlü Doğal Sayı Problemleri

5.Sınıf Matematik Çözümlü Doğal Sayı Problemleri

1-)  5 ardışık sayının toplamı 120 ise en küçük sayı kaçtır ?

2-)  0, 1 , 2 , 5 , 9 sayılarını bir defa kullanmak kaydıyla oluşturulacak en büyük ve en küçük tek sayıların farkı nedir ?

3-) Serkan ile babasının yaşları toplamı 70’dir. Serkan doğduğunda babası 22 yaşında olduğuna göre, babası şuan kaç yaşındadır ?

4-) Bir çıkarma işleminde eksilen farkın 3 katıdır. Eksilen, çıkan ve farkın toplamı 96 ise fark kaçtır ?

5-) 8 katlı bir apartmanın her katında 4 daire, her dairede ise 2 balkon vardır. Buna göre bu binada kaç balkon vardır ?

6-) ABC sayısı rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı en büyük çift sayıdır. Bu rakamları kullanarak yazılabilecek en küçük sayı kaçtır ?

7-) 8 x 15 < A ise A yerine yazılabilecek en küçük tek doğal sayı kaçtır ?

8-) 3 arkadaşın yaşları toplamı 2010 yılında 26 dır. Bu arkadaşların yaşları toplamı hangi yıl 53 olur?


Doğal Sayı Problemleri Soruların Çözümleri

1-) Ardışık sayıların toplamı biliniyorsa, toplamı sayı adetine bölersek sayı adeti tek ise ortanca sayıyı, sayıyı adeti çift ise ortadaki iki sayının ortalamasını buluruz.
5 ardışık sayı olduğu için 120 yi 5 e bölmek bize ortadaki sayıyı verecektir ( 3. sayı)
120 ÷ 5  = 24
 __    __   24  __  __
Buna göre en küçük sayı 22 dir.    22   23   24   25   26 

2-)  En büyük tek sayı :  95201
       En küçük tek sayı :  10295 dir.
95201 – 10295 =  84906

3-)  Aralarındaki yaş farkı 22 dir.
Serkan’ın yaşına K dersek, babasının yaşı K + 22 olur.
K + K + 22 = 70
2K + 22 = 70
2K = 48
  K = 24  , K yerine 24 koyalım.
  24+ 22 = 46

4-)  EKSİLEN – ÇIKAN = FARK
     FARKa  A dersek
     EKSİLEN 3A olur ( 3 katı olduğu için )
     3A dan ne çıkartalım ki  A kalsın ?
  Buradan Çıkan ın 2A olduğunu buluruz.
  3A+2A+A = 96 ise
  6A = 96
  A  = 16

5-) Bu binada kaç daire olduğunu bulalım.
      1 katta 4 daire varsa 8 kat için ;
      4 X 8 = 32  daire
      Her dairede 2 balkon olduğuna göre
      32 X 2 = 64  balkon vardır.

6-)  Rakamları farklı 3 basamaklı en büyük sayı 986 dır. Bu sayının rakamları kullanılarak oluşturulabilecek en küçük sayı 689 dur.

7-)  8 X 15 = 120 ,
       120 den büyük olan en küçük doğal sayı 121 dir.

8-)  3 kişi olduklarından yaşları toplamı her sene 3 artacaktır.
53 – 26 =  27
1 senede yaşları toplamı 3 artıyorsa
Kaç senede 27 artar ?
27 ÷ 3 = 9 yıl
2019 yılında yaşları toplamı 53 olur.

İyi Dersler ve Başarılı Bir Öğrenci Olmanız Dileğiyle Lütfen Yorum Eklemeyi Unutmayınız Fikirlerinizi Bizimle Paylaşınız Saygılar Bilgi Dünyası.

Yorumlar