MANİPÜLASYON NEDİR? PSİKOLOJİK MANİPÜLASYON TEKNİKLERİ

Manipülasyon genel anlam itibari ile düşünüldüğünde ve de incelendiğinde önemli bir nokta karşımıza çıkmaktadır. Manipülasyon bir etkilemedir ve yönlendirme biçimidir. Birçok kişi bu kavram sayesinde birçok noktayı yönlendirmekte ve bir takım işlerini de bu durum bazında gerçekleştirme fırsatını ellerine almaktadır.
MANİPÜLASYON NEDİR? PSİKOLOJİK MANİPÜLASYON TEKNİKLERİ
Manipülasyon kendi arasında işlem bazlı manipülasyon ve bilgi bazlı manipülasyon olarak iki alt kategori çerçevesinde incelenmektedir. Bu iki yönteminde temel amacı incelendiğinde ise karşımıza oldukça önemli ve göz ardı dahi edilemeyecek türden bilgi durumları meydana gelmektedir. Bir kişi eğer başka bir kişi manipülasyon eder ise bu noktada insanları artık kendi bilgilerinin dışında ve istemedikleri alanlara yönlendirilmesine neden olmaktadır.

•    Kişinin istenmediği bir takım durumlara yönlendirilmesidir. Bu noktada kişinin isteği dışında gerçekleştiği için etik değildir.

•    Genellikle günümüz dünyasında birçok alanda etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

•    Manipülasyon kullanmak ne kadar çok etik dışı olsa bile kullanıldığı taktirde hemen hemen hedefine ulaşmış olmaktadır.

•    Genellikle siyaset alanında ve borsa gibi alanlarda aktif bir şekilde kullanıldığı yaygın bir şekilde görülmekte ve bu duruma bağlı olarak da bir takım sorunlar meydana gelmektedir.

•    Psikolojik açıdan incelendiğinde ise temel anlamda iki alt kategorisi vardır.

Psikolojik Anlamda Manipülasyon Teknikleri Nelerdir?

Psikoloji açısından günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan manipülasyon teknikleri vardır. Bu teknikler sayesinde birçok kişi başka insanlara yaptırmak istedikleri düşünceleri ve davranışları kısa bir zaman dilimi içerisinde karşısındaki kişinin isteğinden bağımsız olarak gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Bu tekniklerden bir tanesi kapıya ayak koyma tekniğidir. Bu teknik ile kişi başka bir kişiye yaptırmak istediği davranışın daha fazlasını söyler. Kişi eğer bunu kabul etmek istemiyor ise daha sonra da davranışın derecesini azaltmak mahiyetinde asıl yaptırmak istediği davranışı söyler. Kişi de bu süreç içerisinde daha az bir kavram ile karşı karşıya kaldığını düşünerek kendisine sunulan teklifi kabul eder.

Manipülasyonun Zararları Nelerdir?

Niyetleri kötülük üzerine kurulu olan birçok insan bu anlamda manipülasyon tekniğini kullanmaktadır. Bu durum oldukça sağlıksızdır ve kullanılma durumu da oldukça yararlıdır. Manipülasyon sayesinde bir takım aksi niyetler ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birisi olan gizli tutulmuş sır ve niyetler bu sayede ortaya çıkmaktadır. Yine aynı şekilde eğer manipülasyon yapan kişi karşısındaki kişinin zaaflarını biliyor ise bunu kullanabilir. Bu durumlarının meydana gelmesi ise adeta insanlık suçu olarak nitelendirilir.

Yorumlar