KÜTLE VE AĞIRLIK NEDİR? ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Uzay bilim alanında oldukça fazla kullanılan ağırlık ve kütle kavramları, birbirleri ile ilişkili gibi görünen, sanki her ikisi de aynı şeyi ifade ediyormuş gibi duran kavramlardır. Külte ve ağırlık nedir? Arasındaki farklar nelerdir? Tüm bu soruların cevaplarını vereceğimiz yazımızda külte ile ağırlık arasındaki farklar hakkında anlayabileceğiniz derecede, titizlikle oluşturulmuş örnekler de vereceğiz. İşte ağırlık ve kütle nedir sorusunun cevabı…

KÜTLE: Bir cismin veya maddenin niceliklerini ölçerken kullandığımız, bir değer ifade eden kavramdır. Kütle aynı zamanda madde miktarı olarak açıklanabilmektedir. Kütle için çok farklı tanımların olması onun değişken bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Aynı zamanda kütle, bir maddenin harekete karşı gösterdiği dirence verilen isimdir. Buradan çıkarılacak bilgilerle şunu söyleyebiliriz:
KÜTLE VE AĞIRLIK NEDİR? ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?
•    Elimizde aynı iki cisim olsun ve birinin kütlesi diğerinden daha fazla olsun. Siz bu iki cisme aynı değerde kuvvet uyguladığınızda kütlesi küçük olan daha fazla hareket ederken kütlesi büyük olan daha az hareket edecektir. Yani; kütlesi büyük olan cisim daha fazla eylemsizliğe sahip olan cisimdir.
Kütle çoğu zaman ağrılık ile karıştırılabilir. Kütlenin birimi yer çekimine göre değişmez. Skaler bir büyüklük olarak adlandırabiliriz. Kütlenin sembolü Kg’dir. Yani; kilo gram diye okunur. Kütleyi terazi ile ölçebilmekteyiz. Temel büyüklük olarak gram ile ifade edilmektedir.

AĞIRLIK: Ağırlığı bir nesneye uygulanan kütle çekim kuvveti olarak nitelendirebiliriz. Dünya üzerinde bulunan bir cisim yükseğe çıktıkça ağırlığı azalır, alçağa indikçe artar. Kutuplara gidildikçe bir cismin ağırlığı artar. Buna göre ekvatora gidildikçe de ağırlığı azalır, Dünya’nın merkezine doğru gidildikçe de ağırlığı artar.

Ağırlığın gibi Newton’dur ve N harfi ile gösterilir.

Ağırlık yer çekimiyle doğru orantılıdır. Eğer siz yatay bir noktaya paralel olarak bir cismi asarsanız bu cisim taban üzerine doğru yer çekimi kuvveti uygular. İşte bu yer çekimi kuvvetine ağırlık diyebiliriz. Bildiğiniz gibi yer çekimini bulan kişi Newton’dur ve N harfi buradan gelmektedir.
Kütlesi bulunan bir cismin ağırlığı, yer çekiminin kuvvetinin bulunduğu yöne doğru olur. Bu durum elimizde bulunan cismin yarattığı ivmeye ve kütlesine bağlı bir durumdur. Buradan anlayabiliyoruz ki; ivme bulunduğu yere göre değişkenliğe sahip olduğu için bir cismin ağırlığı da bulunduğu yere göre değişkenlik göstermektedir. Yukarıda bahsettiğimiz kutup, ekvator, Dünya’nın merkezi örneği bu özellikler ile doğru orantılıdır.

Ağırlığın formülü olarak şunu gösterebiliriz: Ağırlık= Kütle x İvme

Peki ağırlık ile kütle arasındaki fark ilişkisini saptayabildiniz mi? Eğer cevabınız hayır ise yazımızın devamı sizlere oldukça yardımcı olacaktır.

AĞIRLIK ve KÜTLE ARASINDAKİ FARKLAR

Birbirlerine sıklıkla karıştırılan bu kavramlar aslında aynı değillerdir. Tamamen birbirlerinden farklı kavramlardır.

•    Kütle ölçüm aleti eşit kollu terazidir. Ağırlık ölçüm aleti ise dinamometredir.,

•    Ağırlık bir nesneye etki eden yer çekiminin büyüklüğüdür. Kütle ise bir cisme ait olan ve değişmeyen madde miktarıdır.,

•    Ağırlık vektörel yani; yönlü, kütle ise skaler yani; yönsüz bir büyüklüktür.

•    Kütle cismin konumuna göre değişmezken ağırlık cismin bulunduğu yere göre değişmektedir.

•    Ağırlığın biri yukarıda da söylediğimiz gibi Newton yani; N’dir. Kütlenin birimi ise Kg yani; kilo gramdır. Aynı zamanda gram olarak da belirtilebilir.

Yorumlar