GRAFİK NEDİR? ÇEŞİTLERİ VE ÖRNEKLERİ

Grafik nedir?

Grafik; çeşitli yöntemler kullanılarak elde edilen veya yapılan karşılaştırmalar sonucunda oluşturulan bilgilerin çizgi, nokta, daire, tablo ve sütun gibi farklı şekiller kullanılarak gösterilmesine denir. Grafikler sayesinde elde edilen sonuçlar daha açıklayıcı bir biçimde gösterilmiş olunur. Grafiklerde kullanım amacına göre farklı grafik çeşitleri bulunmaktadır. Günlük hayatta farkında olmasakta duyduğumuz bazı bilgiler aslında grafikler yardımıyla bizlere aktarılmaktadır. Mesela bir haftalık hava durumunu gösteren bir grafikte günlük olarak hava değişimleri bir grafik üzerinde bizlere gösterilebilir. Bir ailenin günlük tükettiği ekmek miktarı için de bir grafik oluşturulabilir.

Grafik çeşitleri

1.Çizgi grafik

Araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerin daha açıklayıcı olması ve görsel olarak ifade edilmesi için bir çizgi ile ifade edilerek gösterilmesine çizgi grafiği denir. Örnek olarak bir hafta içerisinde yaşanan hava değişimi çizgi grafiği yardımı ile gösterilebilir. Günlük olarak sıcaklık değişimleri gösterilebileceği gibi gün içerisinde yaşanan sıcaklık değişiklikleri de çizgi grafiği ile gösterilebilir.


Bu grafikte haftalık sıcaklık değişimi gösterilmiştir. Pazartesi günü 15 derece olan sıcaklık diğer günlerde artmış, azalmış veya aynı kalmıştır.

2.Sütun grafiği

Çeşitli araştırmalar yapılarak toplanan bilgiler sütunlarla ifade edilerek grafik üzerinde gösterilirler. Dikey ve yatay çizgilerden oluşmuş grafik üzerine eşit aralıklar ile bölünmüş sütunlar çizilerek gösterilir.


Bu grafikte bir sınıftaki 5 öğrencinin ağırlıkları sütun grafiği ile gösterilmiştir. Bu grafikten kilosu en çok olan öğrenci ile kilosu en az olan öğrencilerin hangileri olduğunu bulmak mümkündür.

3.Daire grafiği

Çeşitli araştırmalar ile toplanan bilgiler bir daire içerisinde dairelerin dilimlere bölünmesi ile gösterilir. Burada daire dilimlere bölünürken elde edilen sonuçların büyüklük küçüklüklerine veya azlık çokluklarına göre daire yüzdelik olarak dilimlere ayrılarak sonuçlar gösterilir.

          Burada dikkat edilmesi gerekenler;
  • Daire grafiği oluştururken   toplam veriler 360o olacak şekilde her bir veri oranlanır.
  • Bu oranlar her bir verinin gösterileceği daire diliminin merkez açısı olur.
  • Değişkenlerin adı daire diliminin içerisine veya yakınında bir yere yazılır.

Bu daire grafiğinde bir ailenin aylık harcamaları daire içerisinde harcamaların azlık ve çokluğuna göre dilimlere ayrılmıştır.
4. Şekil/ resim grafiği

Bu grafikte elde edilen sonuçlarla ilgili sayılar resim veya şekiller ile gösterilir. Grafiğin altına ise grafik içerisinde yer alan şekillerin kaç sayıyı ifade ettiği gösterilmektedir.


Burada yer alan her şekil 10 kg meyveyi göstermektedir. O zaman elmadan 7 tane olduğu 70 kilo elma, erikten 3 tane olduğu için 30 kilo erik vardır.

Grafiklerle ilgili örnek sorular

Örnek

Cevap:
Çizgi grafiğini dikkatli bir şekilde incelediğimizde en sıcak ayın ağustos ayı olduğunu görürüz. Çünkü grafik Ağustos ayına en yüksek noktasına çıkmıştır.

Örnek

ÖrnekÖrnek

Yorumlar