GÖÇLERİN MEKANSAL ETKİLERİ NELERDİR?

Göç, tanımsal olarak ifade etmek gerekirse insanların ekonomik, sosyal, doğal ve siyasal sebepler veya kan davasından ötürü yaşamını sürdürdüğü yerden ayrılarak başka bir yere giderek orada yaşamaya başlamaları göç olarak ifade edilmektedir.
GÖÇLERİN MEKANSAL ETKİLERİ NELERDİR?
Bugün hem dünyada hem de ülkemizde birçok sebepten ötürü göç yaşanmaktadır. Gelelim yaşanan bu göçlerin sebeplerine,

GÖÇLERİN NEDENLERİ

    Yaşanılan yerdeki iklim koşullarının olumsuzlukları,

    Kırsal alandaki aşırı nüfus artışı,

    Kırsal alanda eğitim, sağlık ve kültürel anlamda ki yetersizlik,

    Ekonomik, sosyal sıkıntılar ve istikrarsızlık,

     Miras yüzünden sahip olunan toprakların parçalanması,

    Tarım arazilerinin erozyon gibi sebeplerden dolayı verimsizleşmesi,

    Tarımda makineleşme sonucu iş gücüne olan ihtiyacın azalması,

    Arazilerin devlet tarafından çeşitli nedenlerden ötürü kamulaştırılması,

    İş sahasını büyütme arzuları,

    Son yıllarda ardı ardına yaşanan deprem, heyelan, sel ve göçük gibi doğal afetler ve terör sorunu da köyden kente göçü arttırmıştır.

Ayrıca, yukarıda saydığımız nedenlerin dışında şehir yaşamının eğitim, sosyal ve kültürel anlamda daha etkin ve çekici olması da bu göçlerin nedenleri arasındadır. Yine daha fazla iş olanağı sunması da bu sebeplerin arasında gelmektedir.

Peki bu göçlerin yol açtığı mekânsal etkileri nelerdir?

      Ülke genelinde nüfusun dağılışında eşitsizlik meydana gelir.

    Düzensiz şehirleşme meydana gelir.

    Çarpık yapılanma yüzünden önceleri şehir dışında bulunan sanayi tesisleri zamanla şehirlerin içinde kalır.

    Kentlerde insan sayısında artış olmasından dolayı işsiz insanların oranı artar.

    Yol, su, elektrik, kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerinde yetersizlik yaşanmaktadır.

    Göçler yüzünden farklı yerlerden gelen kişilerin bir arada yaşamaları kültürel çeşitliliğe sebep olur.

GÖÇLERIN NEDENLERI, SONUÇLARI VE ÇEŞITLERI NELERDIR?

    Kentlerde yaşanılacak yer sıkıntısı çekilir. Bu sebeple gecekondulaşmaya neden olur.

    Alt yapının yetersiz kalması sel, heyelan, sağlık sorunlarına yol açar.

    Kırsal kesim yatırımlarında verimsizlik meydana gelir.

    Erkek ve kadın nüfusunda dengenin bozulmasına neden olur.

      Kentlerde yaşanan göç nedeniyle nüfus artışı olması trafik sorunları yaşanmasına sebep olur.

     Sağlık, eğitim gibi alanlarda sorunlar oluşur ve bu hizmetler yetersiz kalır.

     Kentlerde yaşanılan nüfus artışından dolayı güvenlik bozulur.

Yorumlar