FİİL ZARF EK FİİL YAZIM YANLIŞI KELİMEDE ANLAM SORU VE CEVAPLARI KONU ANLATIMI

7. SINIF TÜRKÇE FİİL ZARF EK FİİL YAZIM YANLIŞI KELİMEDE ANLAM SORU VE CEVAPLARI
1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “burun” sözcüğütemel anlamıyla kullanılmıştır.?
A)Ayakkabının burnudelinmiş.
B)Burnundan ameliyatolmuş.
C)O, burnundan kılaldırmaz.
D)Kayığın burnu suyabattı.
2. Aşağıdaki fiillerin hangisi emir kipindedir?
A) Uyanmalı    B) Uyansa      C)Uyansın        D) Uyanasın
 3- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, fiil kipi''her zaman'' anlamı taşımaktadır?
A)Bakarsan bağ, bakmazsandağ olur.     
B)Bahar gelince yazlıklarçıkarıldı.
C) Yarın memlekete döneceğim.             
D)Bir hafta sonradönüyorum.
4-Aşağıdaki fiillerden hangisi oluş bildiriyor?
A)Bakıyor   B)Sararıyor C)Uyumuş  D) Güldü
5-Aşağıdaki kelimelerden bir cümle oluşturulduğundahangisi dışarıda kalır?
“sadakadır, güzel, söz,imkânsız, söylemek”
A)Güzel  B) İmkânsız C)Sadakadır   D)Söz
6-Bazı fiiller ‘sararmak’ eyleminde olduğu gibiöznenin yapısındaki değişmeyi ifade eder.
Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde böyle bir eylem kullanılmıştır?
 A)Bütün gün onun gelmesini bekledik.
 B)Bugün yeni aldığım ceketi giyeceğim.
 C)Bu maça çok iyi hazırlandılar.
 D)Artık hava erkenden kararıyor.
7.
    “Bir zafer müjdesi burada her isim
     Yekpâre bir anda gün,saat,mevsim
     Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın
     Hâlâ bu taşlarda gülen rüyanın”
     Bursa’da Zaman (A.Hamit TARHAN)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, şiirdeki fiille aynıkipte çekimlenmiş fiil bulunmaktadır?
A)Aydınlanmış buldumtebessümünle
B)Başındayım sanki birmucizenin
C)Çalıyor bir zamanvehmiyle
D)Billur bir avize,Bursa’dazaman
8-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışıyapılmıştır?
A)Herkesin benidüşündüğünü biliyorum.
B)Kar yüzünden birtakımköy yoları kapanmış.
C)Birçok arkadaşımla aynıokulu kazandık.
D)Herşeyin güzel olacağınısöyledi.
9-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi”nin yazımıyanlıştır?
 A)Beni deli etmez mi.         B)Güzel mi güzel çocuk.
 C)Senmi beni çağırdın?      D)Sınıfa girecek misiniz?
10-Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerden hangisi oluş bildirmez?
A)Dün sabah erkenden büyükcaddede yürüdüm.
B)Bahçemizdeki güllerçabuk soldu.
C)Son yağmurlardan sonrabitkiler büyüdü.
D)Güneş bu gün sanki erkendoğdu.
11-Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerden hangisi  dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiştir?
A)Bahçıvan çiçeklerivazoya yerleştirdi.
B)Yazdığım mektubu yarınarkadaşıma göndereceğim.
C)Bir an önce işlerimizitamamlayalım.
D)Şiir okurken çokheyecanlanıyorum.
12-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman kavramıvardır?
A)Öğretmenim şiiri çokgüzel okudu.
B)Son olaylar onu daolumsuz etkiledi.
C)Bütün dünya cennet olsa.
D)Yarın Cumhuriyet Bayramıkutlanacak.
13-Aşağıdaki cümlelerinhangisinde farklı şekilde oluşturulmuş bir ek fiil vardır?
A)Öğrencileri tarafındançok sevilen bir öğretmendi.
B)Sınıfın en çalışkanöğrencisiymiş.
C)Yaptıklarından büyük birpişmanlık duyuyordu.
D)Sevgi, bir insanınyaşayabileceği en güzel duygudur.
14-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılmasıgereken ‘ki’ bitişik yazılmıştır?
A.Sendeki bilgi bende olsayarışmaya katılırdım.
B.Aynı şeyleri önceki günduymuştum.
C.Elindeki kalemi banauzatmıştı.
D.Bir de baktımki akşamolmuş.
15-Aşağıdaki fiillerden hangisinin kişisi  diğerlerinden farklıdır?
A.Gelirlermiş.        B.Konuşuyorlarmış.    
C.Bilmezlermiş.      D.Anlarmış.
16-Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A)Bu işi güç te olsa yapacağız.
B)Buraya geldi mi konuşurda konuşur.
C)İzmir’e oğlu da gitmişkızı da.
D)Böyle bir işte çalışmak,hiç de kolay değil.
17-  Aşağıdakicümlelerin hangisinde “da, de” nin yazımı yanlıştır?
A)Çanta da, kalem de almıştı.
B)Çağrıldınız dagitmediniz mi?
C)Sanatların özü şiir dearanmalı.
D)Artık bende güç kalmadı.
18-Aşağıdakicümlelerin hangisi nesnel yargı bildirmektedir?
A)Çiçeklerin en güzelikırmızı güldür.
B)Ankara, Türkiye’ninbaşkentidir.
C)Ispanaktan besleyici sebzeyok.
D)Mevsimlerin şenliğibaharda gizlidir.

19-“Atlastancepkenli yiğit akıncı!
Dönmeden geriye bunca yıl oldu.
Gözlerim yollarda, ruhumda sancı,
Elimde güllerim buruşup soldu.”
Yukarıdaki şiirde kaç tane çekimli fiil vardır?
      a) 1                        b) 2                        c) 3                         d) 4

20 Aşağıdaki çekimli fiillerden hangisi gereklilikkipinin olumsuz soru biçimindedir.
     A.Konuşmamalımıyız                  B.Dinlemeli miyim
     C.Konuşmasak mı          D.Gelmiyor musun
21-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem dilek- şartkipiyle çekimlenmiş bir fiildir.?
A)Sizinle birlikte ben degeleyim.
B)Arkadaşları ile düzenliçalışabilseler.
C)Ev dediğin uzaktan dagüzel görünmeli.
D)Ne anlatacağını az çoktahmin ediyorum.
22.Aşağıdaki cümlelerde hangisinin zarfı diğerlerindenfarklıdır?
A.Üç gün sonra seni tekrar ararım.
B.Film bitince herkes derin bir nefes aldı.
C.Yaz tatilinde dershaneye kaydolacağım.
D.İşten eve yorgun  dönüyorum.
23Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme zarfgörevinde kullanılmıştır.
A)Yavaş yavaş yoluyarıladık.           
B)Vitrinde renk renkkazaklar var.
C)Sarı sarı ayvalargörenleri şaşırttı. 
D)Işıl ışıl bir güneşkarşıladı bizi
24.Eğri oturalım, doğrukonuşalım.’’cümlesindeki altı çizili sözcüklerin türü nedir?
a)zarf-zarf
b)zarf-sıfat
c)sıfat-zarf
d)sıfat-sıfat  
25''Kamyonlardanbiri sarsıla sarsıla yanımızdan geçti.''cümlesindeki ikileme yüklemi hangibakımdan tamamlar?
A-Durum              B-Yön         C-Yer       D-Sebep  
26.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf  yoktur?
A) Opanelde harika konuşmuştun.
B) Şu dağın arkasında küçük bir köykurulmuş.
C) Geçen gün neredeyse kaza yapacaklardı.
D) Üstü başı çamur içinde içeri daldıçocuk.
27.“Kuşlar (   ) tabiatın o mini minimutluları (   ) yaprakların üzerinden sonçiyleri toplayarak bahçeyi sevinç sesleriyle dolduruyordu.” Cümlesinde boşbırakılan yere hangi noktalama işareti getirilmelidir?
a) ( ; ), ( , )  b) ( , ), ( ; )         c) ( ; ) ,( , )       d) ( , ), ( ,)      
 28-  I.Bir vedalık hükmüvardır hayatın.
       II.Ölümünvakti saati sorulmaz.
      III.Serçekuşu gibidir umut.
      IV.Dal yorulur,serçe yorulmaz.
Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangilerinde ekeylem vardır?
a-I-II              b-I-III                c-II-III                d-III-IV                        
29-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyanlıştır?
a-Bankaya 2 milyar boruvarmış.
b-Bu bina tam üç yüz oniki yaşında.
c-Sınıfın başarısı yüzdeseksen dörttür.
d-Yarışmayı onaltıyaşındaki genç kazandı.
30.         ‘‘ Gözler kalbin aynasıdır,
              Yalan nedir bilmez onlar.’’
Yukarıdaki dizelerde asıl anlatılmak istenen duygunedir?
A)Gözlerin ayna gibiolduğu
B)Gözlerin yalanın neolduğunu bilmediği
C)Kalbimizdehissettiklerimizin gözlerimize yansıdığı  -
D)Aynaların yalansöylemediği                                
31.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlam kayması(zaman kayması) olmuştur?
A)Ayşe her sabah okulaerken geliyor.
B)Seni dün kütüphanedegördüm.
C)Babam bana hikâye kitabıalmış.
D)Her zaman başarılıolmayı ister.
32.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla zarfkullanılmıştır?
A)Öğretmen sınıfa hızlıca girdi?
B)Çocuklar sınıftan dışarıerken çıktılar.
C)Akşam tiyatroyagideceğiz.
D)Otobüste bağıra bağırakonuşmamalıyız
33.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışıyapılmıştır?
A)Otobüsümüz 08.40’tahareket edecek.
B)Saat 10.00’da gelmenizgerekiyor.
C)12’den sonra iş yerimizikapatıyoruz.
D)05.55’den beri yolunuzugözlüyorum
34.  Meyve   veren  ağaç    taşlanır  . Atasözünde  fiilin  zamanı ve kişisi  hangi  seçenekte doğru  verilmiştir ?  
                             a-) Geçmiş zaman –3. çoğul kişi
                             b-) Geniş  zaman - 3. tekil kişi
                             c- ) Gelecekzaman- 3. tekil kişi
                             d- ) Şimdiki zaman-  1. çoğul kişi               
35   “ 1.Banaverdiğiniz raporları bütün detaylarıyla ……………
2.Gelecek yıl yapılması düşünülen değişiklik tasarısını ………………..
3.Öğrencilerimden gelen ödevlerin hepsini tek tek ………………”
“okumak”fiilini birinci cümlede eyleminyapılması gerektiğini vurgulayacak olan bir öğrencinin▲,ikinci cümlede daha sonra yapılacağınıvurgulamak için ☻, üçüncü cümlede herzaman yapıldığını vurgulamak için ♥ şeklinde çekimlemesi gerekmektedir.
 Yukarıdaki bilginin doğru olması içinsembollerle gösterilen yerlere hangi seçenekte verilen fiiller getirilmelidir?
          ▲                            ☻                       ♥
A)  okusam                     okudum              okurum        
B)   okudum             okuyacağım           okumuşum
C) okumalıyım                okurum           okuyacağım    
D)  okumalıyım        okuyacağım            okurum
36. Hangisinin yüklemi oluş bildiren bir eylemdir?
A)Okula gitmek için on dakika yürüdük.
B)Çocuk biraz önce yatağa girip uyudu.
C)Odayı havalandırmak için camı açtım.
D)Sonbaharla birlikte yapraklar sarardı.
37.Şiirlerindeki sağlam yapı ilk bakışta göze çarpıyor. Önce hece ve aruz ölçüsüneçıraklık ettiğini söyleyen şair, artık kendi kalıbını bulmuş gibi. Etkilendiğiustaların 20.yy başında yaşamış şairler olduğunu söylüyor.
Sözü edilen şairle ilgili olarak aşağıdakilerdenhangisine değinilmemiştir?
A)Aruz ölçüsüyle şiirleryazdığına
B)Önceleri hece ölçüsünüdenediğine
C)20. yy’nin  başında yaşamış kişilerden etkilendiğine
D)İçerik bakımından 20.yy‘de yaşanan olayları konu ettiğine
38.( I)Hiçbir şey dil gibi bir ağaca benzemez.(II) Diller-tıpkı ağaçlar gibi- dönemdönem rengini yitiren ölü yapraklarını dökerler ve yenileriniaçarlar.(III)Ağaçlar çiçek açınca bakmaya doyamazsınız.(IV)Dilin yapraklarısözcüklerdir.
Yukarıdaki paragrafta yer alan cümlelerden hangisianlatımın akışını bozmaktadır?
A) IV           B) III                 C) II                       D) I
39.  Aşağıda yeralan cümlelerden hangisinde anlam kayması yoktur?
A) Yarınokula geliyor muyuz?
B) Dişleriniher gün fırçalıyor mu?
C) O hepseni mi düşünüyor?
D) Kardeşinhala ders mi çalışıyor?
40. Evler, işyerleri, okullar (I) Günlük hayatın telaşının(II)koşuşturmasının yaşadığı yerlerdir(III)
Yukarıdaki parçada numaralın yerleresırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A-) (,) (,) (…) B-)  (.) (,) (.)  C-) (…) (,) (!)     D-) (…) (,)(.)
1.B 2.C 3.A 4.B5.B 6.D 7.C 8.D 9.C 10.A 11.C 12.D 13.C 14.D 15.B16.A17.C18.B 19.B 20.A 21.B 22.D 23.A 24. A 25.A 26.B 27.D 28.B 29.D 30.C 31.A32.B 33.D 34.B 35.D 36.D 37.D 38.B 39.D 40. D

İyi dersler dileğiyle bizi takibe devam.

Yorumlar