DENİZLALESİ NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Deniz Laleleri veya Zambakları, Saç yıldızları veya Deniz leylakları olarak da tanımlanırlar. Görünümleri laleyi andırdığı için bu ismi alan Deniz Lalesi, aslında bitki değil, suda yaşayan ve derisi dikenliler şubesinden deniz hayvanlarının oluşturduğu bir bir hayvan türüdür.
DENİZLALESİ NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Denizlaleleri, “Pelmatozoa” sınıfından Derisidikenliler alt grubuna ait bir hayvan türü denizlalesi, sarı, kırmızı, yeşil, beyaz renkte olanları vardır. Denizlaleleri, çiçek hayvanları ve mercanlar ile aynı sınıftan olmakla beraber bu canlılar gibi koloniler halinde yaşamazlar. Deniz laleri koloniler halinde yaşamak yerine her birey bağımsız olarak yaşamayı tercih eder.

Deniz Laleleri, yaklaşık 1400 yan kolu bulunan geniş bir ailedir. En çok paleozoik devirde gelişen denizlalelerinin bugün bilinen 800 türü vardır. Avustralya’da iki yüz altmış beş milyon yaşında denizlalesi fosillerine rastlanmıştır.

Denizlerde ve okyanuslarda yaşayan bu canlılar, yaklaşık beş bin metre derinliğe kadar inerler. Yaşayan türlerinin büyük bölümü, Avustralya’dan Japonya’ya kadarlık olan bölgeye yayılmış olan “Metacrinus” cinsidir.

Denizlaleleri, gerçek hayvanlardan çok egzotik deniz yaratıklarına benzemektedirler. Fakat bu zarif görünüşlü canlıların hayvan olmadıklarımna dair en ufak bir şüphe bulunmamaktadır.

Güzel görünümlü suda yaşayan hayvanlar,

Gören herkesi kendilerine hayran bırakan güzel görünüşlü vücutları bir sap ve buna bağlı kollardan oluşan bir çiçeği andırır. Adeta bir kadehi andıran taç kısımlarındaki kollar beşli bir yapıdadır. Saplı olanları saplarıyla kendilerini bir yere bağlarlar.

Sapsız olanlar ise bir yere bağlanmadan özgürce hareket ederler. Genel anlamda yavaş hareket ederler, atlayabilir, sürünebilir, oyuk açabilir ve yüzebilirler. Sapları altmış beş santimetre uzunluğa kadar erişebilir.

Planktonlarla beslenen denizlalelerinin yumuşak çanak bölümlerinde ağızları bulunur.

Üremeleri suda gerçekleşir. Yumurta hücreleri ve sperm suda birleşir. Döllenmiş olan yumurtadan serbest yüzen kirpikli larva teşekkül eder. Bunun sonucunda kendini bir yere saptayan saplı larva meydana gelir. Bu da gelişerek serbest yaşayan veya kendini bir zemine bağlayan saplı denizlalesinin meydana gelmesini sağlar.

Denizlalelerinin kopan parçaları kendilerini yenileyebilir.

Son olarak besinleri, plankton veya organik olarak tanımlanan artıklar olan Deniz Laleleri bu besinleri hareketli kollarıyla yakalayarak taç bölgesinde bulunan ağızlarına aktararak beslenirler ve o şekilde hayatta kalmaya devam ederler.

Yorumlar