HALKALI SOLUCANLAR NASIL CANLILARDIR?

Bu konumuzda Polychaeta yani halkalı solucanlar hakkında bilgiler paylaşacağız. Halkalı solucanlar denizde ve karada yaşamaktadırlar. Yaklaşık 11 bin kadar türü olduğu söylenmekte sınıfları: Archiannelida ve Polychaeta olarak adlandırılmaktadır. Bölünmüş solucanlar olarakta yaygın adı ile bilinmekteler. Öncelik sizlere kısaca Archiannelida sınıfından sonrasında Polychaeta sınıfından bahsedelim.
HALKALI SOLUCANLAR NASIL CANLILARDIR?
Archiannelida: yaklaşık 50 küçük türü bilinmektedir. Genelde yüzeysel, basit, ilkel deniz halkalı solucanlarına verilen sınıftır.

Polychaeta: Yaklaşık 11 bin türü bulunan Polychaeta sınıfı derisi genelde dikenli deniz solucanları, kulplu solucanlar ve sıra solucanlar olarak bilimektedir.

Halkalı solucanların türleri

Toprak solucanları, kulplu solucanlar, sıra solucanlar ve sülük türleride eklendiğinde 15 bin tür bulunmaktadır. Halkalılar ve bölünmüş solucanlar olarak ikiye ayrılmaktadır.

Halkalı solucanlarının özellikleri

Adından da anlaşıldığı vücut tipleri halkaya benzer ve gelişmiş sindirim sistemleri olmakla başları ayırt edilebilir. Bazı türleri bitkilerle beslenirken bazıları ise etcildir. Suda yaşayan halkalı solucan türleri ise suyu süzerek beslenmekteler. Bu türlerde kapalı dolaşım sistemi görülmekte ve kan damarlarından oluşmuş ağ içinde bulunmakta aynı zamanda vücut boşluğuna yayılmamaktadır.

Suda yaşayan halkalı solucanlar solungaç solunumu yaptığı gibi karada yaşayan türleri ise oksijen ve karbon dioksit solunumu yaparlar.

Gelişmiş özel yapıları sayesinde boşaltım yapan bu canlıların sinir sistemleri beyin ve sinir kordonlarından oluşmaktadır. Eşeyli üreyen halkalı solucanların ışığa ve dokunmaya duyarlı basit duyu organları bulunmaktadır.

Sülükler bilindiği gibi tıpta kullanılmakta sağlık açısından da faydalanılan canlılar olduğunu biliyoruz kan emici gibi görünselerde halkalı soluncan türleri arasında faydalı canlılar olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim.

Yorumlar