Atmosfer Nedir? Katmanları Nelerdir? Kısaca

Dünyanın etrafını tamamıyla saran buhar ve gazdan oluşan tabakaya denmektedir. Güneşten gelen ışınlardan dünyamızı korumaktadır. Atmosferde bulunan gazların çoğunluğu yanardağ gibi doğal afetlerin sonucunda çıkan gazlardan dolayı oluşmuşsa da yapılan araştırmalar çok eski zamanlarda dünyanın dışından da kaynak aldığını göstermiştir.
Atmosfer Nedir? Katmanları
Bu gazların %78’ini azot gazı, %21’ini ise oksijen gazı oluşturmaktadır. Geriye kalan %1’lik bölümü ise karbondioksit ve neon gibi gazlar doldurmaktadır.

Atmosfer gazları üçe ayrılmaktadır. Sürekli atmosferde yer alan gazlar, sürekli yer alıp miktarı değişen gazlar ve atmosferde çoğunlukla bulunmayan gazlar olarak ayrılır. Dünyayı saran bu perde yeryüzündeki canlıların yaşamasını sağlayan bir perdedir. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık dengesini sağlar.

Atmosfer Katmanları

Atmosfer gazların birleşimine ve yoğunluğuna bağlı olarak toplam 5 adet katmana sahiptir.

1.    Troposfer
Yeryüzüne temas eden bir katmandır. En alt katman olduğu için gazlar en yoğun buradadır. Kutup bölgelerinde kalınlığı 9 kilometreyi bulmaktadır. Ancak ekvator üzerinde 16 kilometredir.

2.    Stratosfer
Troposferden hemen sonra gelen 50 kilometre yüksekliğindeki katmandır. Yatay rüzgârlar sıkça görülmektedir. Su buharı yoktur. Dikey rüzgârlar su buharının yokluğundan dolayı oluşamamaktadır. Bu katmanın bir diğer özelliği ise sıcaklık değişimlerinin olmamasıdır.  Katman sıcaklığı hesaplamalara göre -45 dereceyi görmektedir. Cisimlerin gerçek ağırlığını kaybettikleri yerdir. 

3.    Mezosfer
Stratosferden hemen sonra gelen ve uzunluğu 80 kilometreyi bulan katmandır. Minik boyuttaki göktaşları buraya kadar gelip buharlaşırlar. Ozonosfer ve kemosfer olarak ikiye ayrılmaktadır. Ozonosfer, ozon gazlarının taşındığı tabakadır. Canlılar için çok önemlidir. Kemosfer ise zararlı sinyalleri ve ışınları az miktarda tutan tabakadır.

4.    Termosfer
Mezosferden hemen sonra gelen bu katman ortalama 400 kilometre yüksekliktedir. Güneşin güçlü ışınları burada çok rahat bir şekilde hissedilmektedir. Bu katmanın ortalama sıcaklığı 1000 derecedir. Gazlar iyon halindedir.

5.    Ekzosfer
Atmosferin terasıdır. Termosferden sonra gelen bu katman son katmandır. Çok az miktarda hidrojen ve helyum atomu bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 10.000 kilometre yüksekliktedir. Bundan sonra herhangi bir katman yoktur. Bu yüzden artık boşluktasınızdır. İnsan yapımı uydular bu katmandadır.

Yorumlar