YANSIMA HAREKETİ KONU ANLATIMI

Bugün siz değerli öğrencilerimize matematikte ki yansıma hareketi konusunu kısaca anlatmaya çalışacağım. Bir şeklin herhangi bir d doğrusuna göre yansımasını bulmak d doğrusu boyunca katlayıp izlerini bulmak o şeklin yansıtılmasıdır.

"x" Eksenine Göre Yansıma Hareketi

Bir şeklin x eksenine göre yansımasını bulmak, x eksenine göre katlamak ve izlerini bulmak anlamına gelmek olarak tanımlanır. "X" eksenine göre yansıma işleminde, yansıma sonrası apsisler değişmez iken ordinat değeri işaret değiştirmektedir.
YANSIMA HAREKETİ KONU ANLATIMI
Örneğin; (-2, 7) noktasının x eksenine göre yansıması sonucu alacağı değer (-2, -7) olur. Birden fazla nokta değeri olan şekillerde bu durum bütün köşe noktalarına uygulanmaktadır.

"y" Eksenine Göre Yansıma Hareketi

Bir şeklin y eksenine göre yansımasını bulmak da y eksenine göre katlamak ve izlerini bulmak demektir. "Y" eksenine göre yansıma işleminde yansıma sonrası ordinat değerinde değişme olmaz. Apsis değeri ise işaret değiştirmektedir.

Örnek vererek anlatırsak: (5, -2) noktasının y eksenine göre yansıması sonucu alacağı değer (-5, -2) olur. Birden fazla nokta değeri olan şekillerde bu durum bütün köşe noktalarına uygulanmaktadır.

Örnek: Köşe noktalarının koordinatları A (-2, 4), B (-6, 3) ve C (-5, 5) olan ABC üçgeninin y eksenine göre yansımasını çiziniz. Çözüm: Daha önce de bahsettiğim gibi; y eksenine göre yansıma yapılırken ordinatları sabit tutarak, apsis değerlerimizin işaretlerini değiştiriyoruz.

A (-2, 4) noktasının simetrisi A'(2, 4)

B (-6 ,3) noktasının simetrisi B'(6 ,3)

C (-5, 5) noktasının simetrisi C'(5, 5) olacaktır.

O halde koordinat sisteminde bir geometrik şekil "y" eksenine göre yansıtılınca üzerindeki bir A (a, b) noktasının görüntüsü A (-a, b) olur. Yani apsisler işaret değiştirir.

Örnekler
A (8, 9) noktasının y eksenine göre simetriği A'(-8 ,9)

B (-3, 2) noktasının y eksenine göre simetriği B'(3, 2)

C (6, -2) noktasının y eksenine göre simetriği C'(-6, -4) olur.

Not: Konuyu Daha iyi kavramak için verdiğimiz örnekleri sayı doğrusunda çizerek konuyu daha da pekiştirebilirsiniz.

Yorumlar