TAM SAYILARDA BÖLME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Tam sayılarla bölme işlemi yapılırken sayıların mutlak değerleri birbirine bölünmektedir. Bölme işareti yapılırken aynı işaretli iki tam sayının bölümü pozitif, farklı yani ters işaretli iki tam sayının bölümü ise negatiftir.

Tam sayılarla bölme işlemi yaparken en çok dikkat etmemiz gereken nokta verilen tam sayıların işaretleridir. Burada verilen tam sayıların sayı değeri pozitif ise bölme işleminin sonucu pozitif olur. Eğer işaretler farklı ise bölümün sonucu negatif olmaktadır.
TAM SAYILARDA BÖLME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Aynı işaretli olan iki tam sayı bölünürken sayıların mutlak değerleri bölünüp, bulunan sonucun soluna pozitif (+) işareti yazılır. Farklı işaretli iki tam sayı bölünürken sayıların mutlak değerleri bölünüp, bulunan sonucun soluna negatif (-) işareti yazılır.

Aynı işaretli tam sayılar bölündüğünde sonuç pozitif olur.

(-9) / (-3) = +3 veya (+8) / (+4) = +2 olmaktadır.

Farklı işaretli tam sayılar bölündüğünde ise sonuç negatif olur.

(-6) / (+2) = -3 veya (+10) / (-2) = -5 olmaktadır. Kurallar,

    Bir tam sayının +1’e bölümü, sayının kendisine eşittir.

    Bir tam sayının sıfıra bölümü tanımsızdır.
    Sıfırın bir tam sayıya (sıfır hariç) bölümü sıfırdır.

    Bir tam sayının -1’e bölümü sayının toplama işlemine göre tersine eşittir.

     Bir tam sayıyı on veya onun kuvvetleri ile bölerken bölünen tam sayının basamaklarından onun kuvvetinde bulunan sayı kadarı sağdan sola doğru sayılarak virgülle ayrılır. Eksik olan basamaklar sıfır ile tamamlanır.

ÖRNEK: Aşağıdaki işlemlerde bölünen sayılar aynı işaretli olduğu için cevap pozitiftir.
 (+25): (+5) = + 5 (− 8): (− 2) = + 4    28: 7 = 4

ÖRNEK: Aşağıdaki işlemlerde bölünen sayılar ters işaretli olduğu için cevap negatiftir.
(− 8): (+4) = − 2 16: (− 2) = − 8   −6: 3 = − 2

NOT: Sıfırdan farklı bir tam sayı −1 ile çarpıldığında veya −1'e bölündüğünde işareti değişir.

ÖRNEK: −1'in çarpmadaki ve bölmedeki etkisini inceleyelim. 
25. −1 = −25 10: −1 = −10    −6. −1 = + 6   −4: −1 = +4

Yorumlar