Kayıtlar

Aralık, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Hareket Sisteminin Sağlığı İçin Ne Yapılmalıdır?

Resim
İskelet ve Kas Sağlığı;
Hareket sisteminin sağlığı için düzenli olarak spor yapmalı ve düzenli beslenmeliyiz. İskelet ve kas sağlığı, sağlıklı bir yaşam için çok önemlidir. Sağlıklı bir hareket sistemi için neler yapmamız gerektiği aşağıda listelenmiştir.
İskelet ve Kas Sağlığı için;
» Hareketlerimizi kontrollü yapmalıyız.
» Düzenli olarak spor yapmalıyız.
» Dengeli beslenmeliyiz.
» Kemik gelişimi için güneşlenmeliyiz.
» Dik oturmalı ve dik yürümeliyiz. Duruş bozuklukları iskelet ve kas sağlığını bozar.
» Kazalardan korunmalıyız.
Spor yapmak kas, iskelet ve eklemlerimizi geliştirir. Spor; açık havada, düzenli yapılmalı, yaşımıza ve vücudumuza uygun olmalıdır.
BESLENME
Yeterli ve dengeli beslenmek için;
» Proteinli besinlerle (balık,yumurta) beslenmeye özen göstermeliyiz. Öğünlerimizden en az ikisindeki yiyeceklerimizde süt ve yoğurt olmalıdır. Sabah süt içip, akşam yoğurt yiyebiliriz.
» Çiğ yada pişmiş olarak bol sebze yemeğe özen göstermeliyiz.
» C ve D vitamini içeren yiyecekl…

Destek ve Hareket Sistemi Nedir Fen Dersi Konu Anlatımı

Resim
Arkadaşlar Destek ve hareket sistemi canlılarda hareketi sağlayan, vücudumuza şeklini veren ve iç organlarımızı koruyan önemli sistemlerden biridir. İnsanlar yürüme, koşma, oturma, eğilme, zıplama vb. birçok hareketi destek ve hareket sistemi ile gerçekleştirirler.
Destek ve hareket sistemi yapıları; Kemikler, Eklemler ve Kaslardır. Kemik, kas ve eklemlerimiz birlikte çalışarak; vücudumuza şeklini verir iç organlarımızı korur ve hareket etmemizi sağlar.
Vücudumuza şeklini veren sert yapılara kemik denir. Değişik şekillerde ve uzunluklardaki kemiklerin bir araya gelmesiyle oluşan yapıya iskelet denir.
İSKELETİN GÖREVLERİ
» Vücudumuza destek olur.
» Vücudumuzun dik durmasını sağlar.
» Vücudumuza genel şeklini verir.
» Hareket etmemize yardımcı olur.
» İç organlarımızı korur.
İskeletimizde üç çeşit kemik bulunur.
Yassı kemikler: Geniş yüzeylidirler. Kafatası, göğüs kafesi ve kalça kemikleri yassı kemiklerdir.
Uzun kemikler: Boyları enlerine daha uzundur. Kol ve Bacak kemikleri uzun ke…

Kadınların Kocalarına Karşı Görevleri

Resim
Kadınların Kocalarına Karşı Görevleri Nelerdir
Kadın;Kocasının dine uygun olan emirlerini tutmak ,onun namus ve şerefini korumak, bulunduğu hale kanaat etmek,israftan kaçınmak, ev hanımı olacak bir şekilde bulunmaktır. Mutlu bir şekilde yaşamanın yolu budur.
Ne Zamana Kadar?
Büyük mezhep imamlarindan Ahmed b.Han el (rahmetliyi aleyh),ak sakallı biri olduğunda bile elinden kalemini ve mürekkebini hiç bırakmamış. Yaşlılıgında onun bu halini gören biri:"ey ebu Abdullah! ilim açısından oldukça bilgilisin.Hal böyle olmakla beraber elinden hala kalemini ve mürekkep şişesini düşürmüyorsun.Bu ne zamana kadar böyle devam edecek?" diye sorar.Ahmed b. Han el (rahmetliyi aleyh) şöyle cevap verir: "mezara kadar!"
Kadının Kocasına Karşı Vazifelerinden En Birincisi İtaattir;
“Erkekler kadınlar üzerine hâkimdirler. O sebeple ki Allah onlardan kimini (erkekleri) kiminden (kadından) üstün kılmıştır. Birde (erkekler onların) mallarından infak etmektedirler. İyi kadınlar itaatli olanlard…

FİİL ZARF EK FİİL YAZIM YANLIŞI KELİMEDE ANLAM SORU VE CEVAPLARI KONU ANLATIMI

Resim
7. SINIF TÜRKÇE FİİL ZARF EK FİİL YAZIM YANLIŞI KELİMEDE ANLAM SORU VE CEVAPLARI
1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “burun” sözcüğütemel anlamıyla kullanılmıştır.? A)Ayakkabının burnudelinmiş. B)Burnundan ameliyatolmuş. C)O, burnundan kılaldırmaz. D)Kayığın burnu suyabattı. 2. Aşağıdaki fiillerin hangisi emir kipindedir? A) Uyanmalı    B) Uyansa      C)Uyansın        D) Uyanasın  3- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, fiil kipi''her zaman'' anlamı taşımaktadır? A)Bakarsan bağ, bakmazsandağ olur.      B)Bahar gelince yazlıklarçıkarıldı.
C) Yarın memlekete döneceğim.              D)Bir hafta sonradönüyorum. 4-Aşağıdaki fiillerden hangisi oluş bildiriyor? A)Bakıyor   B)Sararıyor C)Uyumuş  D) Güldü 5-Aşağıdaki kelimelerden bir cümle oluşturulduğundahangisi dışarıda kalır? “sadakadır, güzel, söz,imkânsız, söylemek” A)Güzel  B) İmkânsız C)Sadakadır   D)Söz 6-Bazı fiiller ‘sararmak’ eyleminde olduğu gibiöznenin yapısındaki değişmeyi ifade eder. Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde böyle bir eylem kul…

Radyoaktif Atıkların Olumsuz Etkileri Nelerdir

Resim
Radyoaktif Atıkları Radyoaktif kirlilik, çok tehlikeli olmakla birlikte günümüzdeki nükleer senaryolar dahilinde büyük bir endişe
konusudur. İnsan eliyle ya da doğal olarak, nükleer reaksiyonlar sonucu oluşan radyoaktif yan ürünlerin çevreye veya insanların yerleşim alanlarına yakın dolaylara atılması sonucu radyoaktif kirlilik oluşur.
İnsan ürünü radyoaktif atıkların büyük kısmını nükleer güç ve araştırma istasyonları meydana getirmektedir. Bu tesisler, araştırma ya da enerji (elektrik) üretmek amacıyla nükleer reaksiyonlar (sıklıkla fisyon) oluştururlar. Ağır bir nükleer yakıt atomunun, (örneğin uranyum) nükleer fisyona sokulmasıyla radyoaktiflik taşıyan iki yavru, atık çekirdek meydana gelir. Bu yan ürünler yeniden kullanılamamakta olup, atılmaları gerekir. İşte bu atık yan ürünler radyoaktif kirliliğe sebep olmaktadır. Radyoaktif kirlilik, artan nükleer yakıt kullanımı sebebiyle günümüzde büyük bir endişe konusudur. Nükleer reaksiyonlar sonucu oluşan radyoaktif yan ürünlerin zar…

Canlıların Sınıflandırılması ve Ortak Özellikleri Maddeler Halinde Kısaca

Resim
Yeryüzünde sayılamayacak kadar canlı türü bulunmaktadır. Bilim ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte yeryüzündeki tüm canlılar insanlar tarafından incelenmeye başlanmıştır ve yeryüzünde bulunan tüm canlılar; bitkiler, hayvanlar, insanlar olarak sınıflandırılarak bu sınıflar kendi aralarında da alt gruplara ayrılmıştır.
Bilim insanları, içinde merak duygusunun diğer insanlara göre daha yoğun olduğu kişilerdir. Bilim insanları yeryüzündeki tüm canlı türlerini araştırmak, incelemek ve yeni bilimsel bilgilere ulaşabilmek amacı ile canlıları sınıflandırma eğilimine geçmişlerdir.
Canlı Sınıflandırılmasının Önemi Canlıları ayırt etmeyi sağlayan en önemli özelliklerinin başında canlı çeşitliliği gelmektedir. Dolayısıyla da yeryüzündeki canlıların incelenmesi ve çözümlenebilmesi için bilim insanları canlıları sınıflandırma yöntemine başvurmuştur. Sınıflandırma, canlıları benzer ve ortak özellikleri doğrultusunda gruplandırma işlemine verilen isimdir. Sınıflandırmanın en temel amacı ise; yery…

8.SINIF KAREKÖKLÜ SAYILAR TOPLAMA İŞLEMİ

Resim
İlk bakışta çok karışık gibi dursa da çoğu geçiş sınavlarında karşımıza çıkan ve öğrencilerin kâbusu haline gelen köklü ifadelerde işlem yapabilmek için yapılması gereken tek şey köklü ifadelerde işlem yapmamıza izin veren kuralları ezberlemektir. Köklü ifadeli işlemlerde toplama ve çıkarma kuralları birbirine çok benzemektedir.
Dört işlemin ilk bilinmesi ve konunun ana teması olarak bilinen toplama işlemini maddeleyerek anlamanızı kolaylaştıracak hale getirirdik. Aşağıda yazmış olduğumuz kuralları öğrendiğiniz ve mantığını kavradığınız takdir de işlemler sırasında bir sorun yaşamayacağınızı düşünüyoruz.

1. Kare köklü sayılarla toplama işlemi yaparken kök içlerinin aynı hale getirilmesi gereklidir. Kök içleri farklı değerlerde ise toplama işlemi yapılamaz.

2. Kök işareti dışında kalan değerler ise kendi aralarında toplanır ve yine kök işareti kat sayısı olarak kök dışına yazılır.

3. Kök işareti önünde bir katsayı yok ise kökün kat sayısı 1(bir) olarak kabul edilir ve kat sayılar topla…

Alexandre Dumas Hayatı(Yaşamı) ve Eserleri Hakkında Bilgiler

Resim
1802 doğumlu Fransız yazardır. İsminin “baba” kelimesi ile birlikte anılmasının nedeni, kendisiyle aynı adı taşıyan ve kendisi gibi yazar olan bir oğlu olmasından dolayıdır. Alexsandre Dumas babasını dört yaşındayken kaybetmiştir. Annesi oğlunun iyi bir eğitim almasını istemiş, içinde bulunduğu maddi zorluklar nedeniyle bu konuda bir şey yapamamıştır. Buna rağmen güçlü ve kararlı bir kişiliğe sahip olan Alexsandre kendi kendine İspanyolca öğrenmeyi başarmış, eline geçen her türlü kitabı okuyarak kişisel gelişimini sağlamıştır.

Dedesinin Fransız bir asil olmasına karşın, büyükannesinin köle ve zenci olmasından ötürü, koyu bir tene, kalın dudaklara ve kıvırcık saçlara sahip olan Dumas yaşamı boyunca taşıdığı genler yüzünden büyük güçlükler yaşamıştır. Alay konusu yapılmaya çalışıldıysa da o zeki ve bilgece yanıtları ile böyle bir şeye meydan vermemiştir. Dumas soyadı ise köle olan büyükannesinden gelmektedir. Babası ile dedesinin arası açılınca babası köle olan annesinin soyadını kulla…

Nelson Mandela Kimdir,Hayatı(Yaşamı)Hakkında Bilgiler

Resim
Nelson Mandela Kimdir; Geçtiğimiz günlerde dünya, son zamanların gelmiş geçmiş en önemli aktivistlerinden birisini kaybetti. Devlet adamı, politikacı, avukat, sosyal eylemci ve barış eylemcisi kelimeleri onu tanımlayan kelimelerden sadece birkaçı oluyor. Fakat Mandela’yı Afrika insanı, kahramanlarından biri olarak görmekte.
Nelson mandela, siyah-beyaz ayrımcılığına karşı çıkan ve bunun için çalışmalar gösteren biri olarak tanınır. Ayrımcılık karşıtı görüşü ile öne çıkan aktivist, 18 temmuz 1918 yılında Güney Afrika Mvezo’da dünyaya gelmiştir. Asıl adı Nelson Rolihlahla Mandela olan ünlü politikacı üniversite eğitimini Fort Hare Üniversity College’da almıştır. Siyasetle burada tanışan ve iç içe olan mandela, öğrenci olaylarına karıştı ve okuldan uzaklaştırıldı.

“Transvaal” adlı yere giden nelson mandela, burada bir süre polis görevinde bulunduktan sonra eğitimini tamamlamak için Witwaterstrand Üniversitesinde hukuk fakültesini okudu ve güney afrikanın ilk siyah avukat unvanına sahip ol…

8. Sınıf Kareköklü Sayılarda Bölme İşlemi Nasıl Yapılır

Resim
Kareköklü sayılarda bölme işlemine başlamadan önce kareköklü sayılar ile ilgili bilgilerin hatırlanması tekrar yapılarak konuların kalıcı olması açısından daha sağlıklı olacaktır.
Karekök alma işlemi; verilen sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemidir. Karekök ‘’√’’ sembölü ile ifade edilir.
 √x = karekök x olarak okunur.

Sayıları tam kare sayısı olup,  kareköklü sayı olarak ifade biçimi ;

√ 81 = √ 92  = 9 olarak hesaplanır. Eğer tam kare sayıları ezbere bilinmiyorsa asal çarpanlarına ayrılarak, sonuç bulunabilir.

Karekök alma işlemi geometrik şekillerin alan hesaplarında kullanabiliriz. Aynı zamanda faiz hesaplamalarında kareköklü sayılar kullanılarak hesap yapılabilir.
Kareköklü Sayılarda Bölme İşlemi Nasıl Yapılır? Bölme işleminde önce toplama, çıkarma ve çarpma işlemlerini hatırlatmak gerekirse;

1- Kareköklü Sayılarda Toplama ve Çıkarma İşlemi

Kareköklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yöntem olrak aynı olup araya + veya - işareti konulması toplama veya çıkarma işle…

8 SINIF KAREKÖKLÜ SAYILARDA ÇARPMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Resim
Evet değerli öğrenciler öncelikle sizlere bir kaç tavsiyede bulunacağım umarım bana kızmazsınız. Öğrenci olmak kolay değil biliyorum fakat size emek veren aileniz ve hocalarınızın emeğini boşa çıkarmamak için mutlaka derslerinize en iyi şekilde çalışıp ileride hayatınızı en iyi şekilde devam etmesini sağlayabilirsiniz.
8 Sınıf kareköklü sayılarda çarpma işlemi nasıl yapılır? İsterseniz kareköklü sayılar hakkında daha önce yazmış olduğumuz konumuzu ziyaret ederek kareköklü sayılarda çarpma, bölme, çıkarma ve toplama işlemi nasıl yapılır detaylı şekilde öğrenebilirsiniz.

8 Sınıf kareköklü sayılar hakkında detaylı bilgi almak için hemen yukarıda mavi renkle işaretlenmiş linki tıklamanız yeterli olacaktır. Unutmayın değerli öğrenciler başarılı öğrenci olmak için çok çalışmak ve sabretmek gerekir. Çok çalışarak ileride hayatınızı daha iyi yaşama imkanı sizin elinizdedir.

Anlambilim Semantik Nedir,Ne Demektir

Resim
Anlambilim Semantik Nedir,Ne DemektirSözlükte "semantik" ne demek?
1. Anlambilim.
2. Anlambilimselsemantik
Semantik kelimesinin ingilizcesi;
[Semantik (die) ] n. semantics, study of the meaning and use of words and phrases
n. semantics
Köken: Fransızca

Semantik Nedir Kısaca Bilgi;
Semantik kelimesini sözlük karşılığına baktığımızda karşımıza “anlambilim” çıkmaktadır. Peki bu anlam bilimi veya diğer adıyla semantik ne demektir? İnsanoğlu var olduğu zamandan beri iletişim ihtiyacı duymuştur. Bu iletişim ihtiyacı sözlü ve yazılı olarak sağlanmıştır. Bunu gerçekleştirirken de belli alfabeler üzerine belli cümleler oluşturulmuş ve iletişim gerçekleşmiştir. Dilin en büyük araç olduğu bu iletişim şeklinde ortaya çıkan bu oluşumda, anlam kavramı gelişti. Bu kavram da insanoğlunun birbirini anlaması demektir. İşte bu anlam ilişkisinde semantik devreye girer ve 2000 yılı aşkın süregelen bu döngüyü inceler.

Semantik, bu incelemeyi iki şekilde gerçekleştirir. Bunlar; felsefi ve bilimseldir. …

Para Kazandırmayan Reklam Türleri

Resim
İnternette, ticari nitelik taşımayan öyle para kazanma sistemleri geliştirilmiş ki, bunlardan hiç kimse bir türlü elle tutulur birşey kazanmıyor ya da aylarca uğraşıp uğraştığına değmeyecek kadar kazanıyor. Hatta sisteme üye oluyor, üye olduğundan birşey bile anlamıyor.

Bu saçma sistemler;

1-Tıkla-Kazan: Üye girişi yapıp görünen reklamlara tıklayarak puanlar toplanıyor. Belirli bir miktar puan toplanınca puanlar paraya çevriliyor. Genellikle 1000 puan=1TL ve buna yakın yabancı para oluyor. Bir tıklama 1,3,5 puan kazandırıyor. En az 30TL-50TL, 100TL gibi miktarlarda kazanılınca ödeme yapılıyor. İlk üye girişi yapıldığında birkaç reklam görünüyor, sonraları haftalar içinde ancak 1-2 tane reklam çıkabiliyor. Bazı sistemlere de üye olunuyor, üye girişi yapılıyor, ne zaman üye girişi yapılsa hiç reklam yok. Bazılarında ise günde 2-3 tane 1-5 puanlık reklamlar çıkıyor. Bu nedenlerle bu sistemlerden pek nadiren 100 TL gibi düşük bir miktar ödeme alan olabiliyor. Onlar da binlerce alt üyesi ola…

Kareköklü Sayılar Nedir?

Arkadaşlar karekölü sayılar hakkında detaylı bilgi almak için sizler için hazırlamış olduğumuz KAREKÖKLÜ SAYILAR KONU ANLATIMIyazımızı ziyaret ederek detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Bu konumuz daha önce siteden kaldırılmış yerine daha detaylı bir yazı hazırlanmıştır. Kareköklü sayılar için yukarıda işaretlemiş olduğumuz mavi linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kareköklü sayıların kök dışına çıkarılması
Kareköklü sayılar birçok soruda karşımıza çıkabilir. Bu nedenle soruları daha kısa sürede çözmek için sayıların karelerinin ne olduğunu bilmek soru çözümünde kolaylık sağlayacaktır. 1 den 20 ye kadar olan sayıların karekökleri şu şekilde olur.
Bu kısım diğer yazımızdan alıntı idi sadece sizler için örnek vermek istedim.

8.Sınıf Ondalık Kesirlerin Karekökü Konu Anlatımı

Resim
Ondalık Kesirlerin Karekökü Arkadaşlar Ondalık kesirlerin karekökü iki farklı yoldan bulunabilir. Hangi yol daha kolayınıza gelirse soruları o yoldan çözebilirsiniz.
1.Yol : Verilen ondalıklı kesir, rasyonel sayı biçiminde yazılarak karekökleri alınabilir. Örnekleri inceleyiniz.

2.Yol : Ondalık kesirlerin virgülden sonraki basamak sayıları çift ise, tam kare kökleri alınabilir. İlk önce virgül yokmuş gibi sayı karekök dışına çıkarılır. Daha sonra, virgülden sonraki her iki basamak için bir basamak sağdan sola doğru virgülle ayırırız.

İyi Dersler ve Başarılı Bir Öğrenci Olmanız Dileğiyle Lütfen Yorum Eklemeyi Unutmayınız Fikirlerinizi Bizimle Paylaşınız Saygılar Bilgi Dünyası.

8.Sınıf Rasyonel Sayıların Karekökü Konu Anlatımı

Resim
Rasyonel Sayıların Karekökü Arkadaşlar Pay ve paydanın ayrı ayrı karekökleri alınır. Yani, payın karekökünü bulup paya, paydanın karekökünü bulup paydaya yazarız.

Tam sayılı kesirleri ise öncelikle bileşik kesre çevirip daha sonra kareköklerini buluruz.
Örnekler
İyi Dersler ve Başarılı Bir Öğrenci Olmanız Dileğiyle Lütfen Yorum Eklemeyi Unutmayınız Fikirlerinizi Bizimle Paylaşınız Saygılar.Başarılar.

8.Sınıf Üslü Sayılar Konu Anlatımı

Resim
8.Sınıf Üslü Sayılar Konu AnlatımıArkadaşlar Üslü Sayılar:Üslü sayılar konu anlatımı içeriği;Negatif üslü sayılar, Üslü sayılar ve Özellikleri, Üssün üssü, Tek Veya Çift Kuvvetler, Çok Büyük Ve Çok Küçük Sayılar, Üslü sayılarda toplama ve çıkarma işlemi, Üslü sayılarda çarpma, Üslü sayılarda bölme işlemi, Üslü sayılar ile ilgili örnek sorular içermektedir.
Üslü Sayılar
Üslü sayılar yandaki şekilde de gösterildiği üzere; n tane a sayısının çarpımı an ile ifade edilir. Bu ifadeye üslü sayı denir. Örnekler:
32 = 3 . 3 = 9
53 = 5 . 5 . 5 = 125
(- 2) 3 = (- 2) . (- 2) . (- 2) = - 8


------------------------------------------------------------------ Negatif Üs
Bir tam sayının üssü negatif ise bu sayı rasyonel olarak ifade edilir.
Örnek: 2 -3 = 1 / 8
Rasyonel bir sayının üssü negatif ise verilen rasyonel sayı ters çevrilir.
Örnek: (2 / 3) -3 = (3 / 2) 3 = 27 / 8
Üslü sayılarda negatif üssün görevi tabandaki sayıyı ters çevirmektir. Tabandaki sayının işaretini etkilemez.
------------------…