TİWANAKU (TİAHUANACO) HAKKINDA BİLGİLER

Tiwanaku harabeleri bugün Güney Amerika coğrafyasında bulunan Bolivya ülkesine ait küçük bir antik kenttir. Bu kentin bilinmesini sağlayan en önemli özelliği ise, dünyanın en eski medeniyetlerinden biri olan İnka medeniyetine ait harabeleri içerisinde barındırmasıdır. Kentin adı olan tiwanaku sözcüğünün kökeni ise, Aymara dilindeki 'merkezdeki taş' sözcüğünün karşılığıdır.
TİWANAKU (TİAHUANACO) HAKKINDA BİLGİLER
Oldukça verimsiz topraklara sahip bu kentteki harabeler 2000 yılından beri UNESCO dünya kültür mirası olarak anılmaktadır.

Günümüzden Bugüne Ulaşan Tiwanakudaki Tarihi Eserler

Maalesef tüm dünya üzerindeki antik kentlerde de olduğu gibi bu kentin içerisinde bulunan harabelerin de çok büyük bir bölümü, farklı farklı dönemlerde ve çağlarda, farklı medeniyetlerce yıpratılmış veya tümüyle yok edilmiştir. Fakat buna rağmen kentin içerisindeki harabelerden kalan bazı tarihi eserlerde bulunmaktadır. Bu eserlerden bazıları da şunlardır:

1-) Akapana Piramidi,
2-) Güneş Kapısı,
3-) Kalasasaya Piramidi,
4-) Bazı Heykeller.

Geriye kalan bu eserleri incelediğimizde, bu eserleri yapanların işleme ve mimaride oldukça ileri bir düzeyde olduğu kanısına varılabilir. Bu işleme ve mimarinin yanı sıra bu eserler üzerindeki işçilik ve emeği de düşünecek olursak, eserlerin üzerinde bir hayli çabanın sarf edildiğe gözler önündedir. Çünkü bu eser ve yapıların üzerinde kullanıldığı taşlar ve kayalar tonlarca ağırlıkta olmasının yanı sıra, harabe ve eserlerin bulunduğu konumdan 300 km uzaklıktaki taş ocağından getirildiği uzmanlarca belirtilmektedir.

Tiwanakuyu Kimler İnşa Etti?

Bu küçük kenti inşa edenler hakkında oldukça çeşitli varsayım ve teoriler ortaya atılmıştır. Bu konu üzerinde yapılan tartışmalar ise zamanla bir olgu haline gelerek sonucu belirtilememiştir.

Orada yaşayan halkın ortaya attığı görüş, bu harabeleri Çin’den gelen göçmenlerin ve Vikinglerin inşa ettiği yönündedir. Bu iddialardan en güçlüsü ise Tiwanakudaki titikaka gölü çevresinde yaşamını sürdürmüş olan oradaki halkın atasıdır. Bu iddia en güçlü iddialardandır.

Merak edilen sorulardan bir tanesi de kente neden bu kadar yapının yapıldığıdır. Fakat bu sorunun yanıtı hala bilinmemektedir. Sadece bu kentteki yapıların ve harabelerin yapılmasının nedenini bilim ve dine dayandıran bazı görüşler mevcut. Fakat bu görüşler teoriden öteye gitmemekle birlikte gizemini hala korumaktadır.

Yorumlar