TEVFİK FİKRET KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ KISACA

Hepimizin adına aşina olduğu isimdir Tevfik Fikret. Peki hakkında neler biliyoruz? Bu nedenle sizlere bu yazımızda Tevfik Fikret kimdir? Tevfik Fikret Hayatı ve eserleri hakkında kısa bilgiler vereceğiz.
TEVFİK FİKRET KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ KISACA
Tevfik Fikret, 1867 yılında İstanbul'da doğdu. Gerçek ismi Mehmed Tevfik olan bu edebiyat adamı 12 yaşındayken annesini kaybetti. Mahmudiye Rüşdiyesi'nde okuyan Tevfik Fikret, 1888 yılında Galatasaray Lisesi'ni üstün başarı göstererek 1.likle tamamladı. Kuzeniyle evlilik yapan Tevfik Fikret, çeşitli memurluk görevlerinde bulundu. Hat ve Fransızca dersleri veren Tevfik Fikret, 1891 yılında Mirsad dergisinin düzenlediği şiir yarışmasında 1.lik elde etti. Mektebi-i Sultani'de Türkçe öğretmenliği yaptı bir dönem.

Burada yaptığı öğretmenlikten hemen 2 yıl sonra, 1894'te Malumat dergisinin çıkarılmasında yardımcı oldu. 2 yıl sonra Servet-i Fünün Dergisi'nde yazı işleri müdürlüğü görevini üstlendi. Aynı dönem içerisinde Robert Koleji'ne girdi.

Bu dönemde aydınlar üzerinde kurulan baskılar nedeniyle birden fazla olmak üzere gözaltına alındı. 1908 yılında 2. Meşrutiyet'in savunucuları arasında yer aldı. Hüseyin Cahit Yalçın ve Hüseyin Kazım Kadri ile birlikte 'Tanin' gazetesini kurdular. Daha sonra bu gazete İttihat ve Terakki'nin yayın organı haline getirilmesi isteği nedeniyle gazetedeki görevinden ayrıldı.

Daha sonralarda Mekteb-i Sultani müdürlüğüne getirilen Tevfik Fikret, 31 Mart olayını protesto etmek adına buradaki görevinden ayrıldı. Son olarak, çok şiddetli bir şeker hastalığına yakalanınca kolundan bir ameliyat olmak zorunda kaldı. Bu ameliyattan sonra tam olarak 48 yaşında hayata gözlerini yumdu. Eyüp'te bulunan aile mezarlığına defnedildi. 

Çok küçük yaşlarda şiirler yazmaya başlayan Tevfik Fikret, Fransız şiirleriyle tanıştı. Fransız şairlerinden olan François Coppe'den etkilenen edebiyat adamımız kendi şiirlerini yaratma çabası içine girdi. Kendine özgü bir üslubu bulunan Tevfik Fikret, dönemin yaşayan şairlerinin ve yazarlarının ilgisini çekti. Oğlu Haluk, şiirlerinde çok büyük etken oldu. 1911' de yayımladığı 2. şiir kitabı olan 'Haluk'un Defteri', oğluna ve Osmanlı gençlerine öğütler veren en iyimser ve umutlu şiirleridir. Bu şiirlerinin ortak özelliği, Osmanlı gençlerine ve oğluna yurt sevgisi, hak ve hukuk hakkında öğütler vermesidir.

      TEVFİK FİKRET'İN ESERLERİ

•    Rübab-ı Şikeste,
•    Tarih-i Kadim,
•    Rubabın Cevabı,
•    Haluk'un Defteri,
•    Hanı Yağma,
•    Bir İçim Su,
•    Rübab-ı Cevap,
•    Sis,
•    Millet Şarkısı,
•    Haluk'un Çocukluğu,
•    Doksan Beş'e Doğru,
•    Hasta Çocuk,
•    Şermin,
•    Balıkçılar' dır.

Yorumlar