YILDIZ NEDİR? BÜYÜKLÜĞÜNE VE PARLAKLIĞINA GÖRE YILDIZLAR

Yıldız bulutsu ışık saçan ve bulutsu olan gök cisimleridir. Akşamları gördüğümüz yıldızlar bizlere çok küçük görünse de aslında oldukça büyük oldukları bilinmektedir. Yıldızlar Dünyamıza çok uzakta  olduklarından dolayı bizlere küçük görünürler. Yıldızlar aslında Güneşten daha büyük olanları vardır. Yıldızları astronomi bilimi inceler.
YILDIZ NEDİR? BÜYÜKLÜĞÜNE VE PARLAKLIĞINA GÖRE YILDIZLAR

Yıldızların Dünyaya Uzaklığı

Yıldızlar Dünyamıza oldukça uzaktadır. Güneşin söndüğünü düşündüğümüzde ışığı bizde 7 dk. sonra söner. Yıldızlara bakılacak olursa Dünyamıza en yakın yıldız Alfa centauridir. En yakın olan bu yıldızın ışığı Dünyamıza yaklaşık olarak dört senede gelmektedir. Yüz sene sonra ışığı gelen yıldızlar mevcuttur. Evrenin derinliklerinde milyonlarca yıldız vardır. En yakın ışığı dört senede geldiğine göre uzaklığını hesaplamak mümkün değildir.

Yıldızların arasındaki uzaklığı ilk ölçen bilim adamı Bassseldir.  Bassel iki yıldız arasına yay çizer ve bu yayı Dünya ile birleştirerek yıldızlar arasındaki uzaklığı bulur.

Yıldızların Büyüklüğü

Galaksimize bakılacak olursa bize çok büyük görünür. Galaksimiz aslında diğer galaksilere baktığımızda küçük sayılabilecek bir boyuttadır. Günesin çapı bir milyon kareye yakındır. Güneş çok büyükmüş gibi görünse de Yıldızların yanında çok küçük kalmaktadır. Eta carinea yıldızı Güneş den yaklaşık olarak beş milyon kat büyüktür. Bu oranı düşünmeyi aklımızın sınırları almıyor. Betelgues yıldızı ise Eta carineadan yaklaşık 300 kat daha büyüktür.

Bu yıldızlardan daha büyük olan hatta keşfedilmiş en büyük Yıldız olan Canis majeris vardır. Bütün bu oranlara baktığımız zaman gördüğümüz şey ise yıldızların inanılmaz derecede büyüklükleri olduğudur.

Yıldızların Hareketi ve Parlaklığı

Yıldızları hareket ediyor gibi görmemizin temel iki tane sebebi vardır. Bunlardan birincisi Dünyamızın hareket ediyor olmasıdır. İkinci sebebi ise Yıldızların gerçekten hareketli olmasıdır. Dünyamız kendi çevresinde ve güneş etrafında sürekli bir hareket halindedir ve bu bize yıldızları hareket ediyormuş gibi görünmesine neden olur. Yıldızlarında dünya gibi hareket edenleri vardır biz bunlara gezegen diyoruz saatte 300 km hızla hareket eden yıldızlar mevcuttur.

Yıldızların parlaklığına bakacak olursak Yıldızlar parlaklığına, sıcaklığına ve hangi elementleri bünyesinde barındırdığına göre sıralayabiliriz. Yıldızlar farklı derecede parlaklığa sahiptir. Birinci, ikinci diye devam eden parlaklık sıraları vardır. İnsan gözü bu sıralamanın altıncı kısımdan altını  göremez. Yıldızları bu farklılıklarını anlamak için   spektroskopi tayfları analiz edilir.

Yorumlar