AMPERMETRE NEDİR? VOLTMETRE NEDİR? OHMMETRE NEDİR?

Yaşamımızı kolaylaştırmak için kullandığımız her türlü elektrik aleti belli voltajda ve güçte çalışacak şekilde tasarlanmışlardır.Bu yüzden her elektrik aletinin bir akım çekme gücü bulunur.

Yani daha açıklayıcı olmak gerekirse 110 V. çalışan bir ampulu 220 V’luk bir voltaja bağlayacak olursak bu durumdan voltaj yüksek geleceğinden ampul patlayacaktır. Veya başka bir örnekle ifade edecek olursak bir fırının yanan rezistans telleri değiştirirken yanan rezistansın yerine uygun olan değerdekini takmamız gerekir. Aksi takdirde ya fazla sıcaklık ya da az sıcaklık verecek ve fırını kullanırken sıkıntı yaşamamıza neden olacaktır.
AMPERMETRE NEDİR? VOLTMETRE NEDİR? OHMMETRE NEDİR?

AMPERMETRE NEDİR? VOLTMETRE NEDİR? OHMMETRE NEDİR?

İşte bu belirttiğimiz hataların ve sıkıntıların yaşanmaması için akım ,voltaj ve  frekans değerlerini bilmemiz gerekmektedir. Bu değerlere ulaşmak için elektrik ölçü aletlerini kullanmasını ve okumasını bilmemiz gerekmektedir.

Bu ölçü aletleri nelerdir?

a)    Voltmetre:
Devrenin voltajını ölçer ve iç direnci çok yüksek olduğu için devreye paralel olarak bağlanmaktadır.

b)    Volttester:
Prizlerin dağıtım yerlerinde ve benzeri noktalarda voltaj olup olmadığını belirlemek için kullanılmaktadır. Volttester’in iki ucu vardır.Bu uçları birinde küçük bir lamba vardır.  Voltaj olup olamdığını anlamak için  iki uç devreye bağlanır. Volttesterin ucundaki  lamba yanarsa voltaj var yanmaz ise yok demektir.

c)    Ampermetre:
Ampermetre devredeki elektrik akımını ölçer ve devreye seri olarak bağlanır. Yüksek akım ölçülecek DC devrelerde ampermetre şöntü dediğimiz eleman kullanılır. Bu devrelerde bulunan akım miliamper olarak ölçülmektedir. Ampermetre şöntü devreye seri ölçü aleti şönte paralel bağlanmaktadır.
AC devrelerde akım ölçmek için ampermetre kullanılır. Ölçüm yaparken metrenin AC akım pozisyonuna alınması gerekir. Aynı şekilde  bu devrelerde yüksek akım ölçüleceği zaman akım trafosu kullanılarak ölçülebilmektedir.

d. Ohmmetre: Ohmmetreyi üç amaçla kullanılmaktadırlar.

•     Bir kabloda veya devrede  açık devre olup olmadığını anlamak için.
•    Herhangi bir devrede veya kabloda arıza kaçak olup olmadığını anlamak için.
•    Bir devrenin veya devre elemanlarının direncini ölçmek için.

Dikkat: Ohmmetreyle ölçüm yaparken ölçüm yaptığımız devrede kesinlikle elektrik olmamasına dikkat etmek gerekir.

f. Frekansmetre:
Frekansmetreler AC jeneratörlerinin kumanda tablosu üzerinde dururlar.Alternatif akımın bir saniyedeki saykıl sayısını göstermektedir.

g. Wattmetre:
Watmetre elektrik devresinden çekilen toplam gücü göstermektedir. Güç birimi watt’tır. Wattmetre ana dağıtım tablosu üzerinde bulunur.

h. Multimetre:
Voltaj değerlerini ve direnç akımı ölçebilen tek ölçü aletidir. Multimetre avometre olarak da ifade edilmektedir.

i. Makas Ampermetre:
Makas ampermetre sayesinde AC devrelerde bulunan kabloyu vaya devreyi  açmadan akım değerini net ölçülebilir.

Yorumlar