Zarf Fiilimsi Ekleri Kodlaması

Sondan eklemeli bir dil olan Türkçe dilinin yapısında cümleyi meydana getiren birçok cümle öğesi bulunmaktadır. Cümlede yargı bildiren cümle öğesine ise “Fiil” adı verilmektedir. Ayrıca Türkçe’ de bazı fiillere bir takım ekler getirilerek bu fiiller isimleştirilerek, sıfatlaştırılarak ya da zarflaştırılarak fiilimsi haline getirilmektedir. Bu bağlamda isim fiilimsi, sıfat fiilimsi ve zarf fiilimsi yapabilmek için de fiilimsilere gelen ekler bilinmek durumundadır.
Zarf Fiilimsi Ekleri Kodlaması
Ayrıca fiilimsiler, cümle içinde yüklendikleri görevlere ve eklere göre isim fiil, sıfat fiil ya da zarf fiil olarak isimler almaktadır. Bu fiilimsiler cümle içinde görevlerden ziyade eklere bakılarak anlaşılabilmektedir. Bu bağlamda fiillere fiilden isim yapma eki olarak bilinen yapım ekleri getirilerek fiil olan kelimeler isimleştirilerek fiilimsiler oluşturulmaktadır. Bu fiilimsiler de cümle içinde isim, sıfat ve zarf olarak kullanılmaktadır.

Zarf Fiilimsi Nedir?

İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olmak üzere üç farklı fiilimsi çeşidi bulunmaktadır. Bu fiilimsilerin her biri gibi zarf fiil de Türkçe’de oldukça fazla kullanılan fiilimsilerden birisi olmaktadır.

Fiillere; “-ken, -eli, -alı, -meden, -madan, -ince, -ınca, -unca, -ünce, -ıp, -ip, -up, -üp, -erek, -arak, -dıkça, -dikçe, -dukça, -dükçe, -r…mez, -cesine, -casına, -maksızın, -meksizin, -diğinde, -dığında, -duğunda, -düğünde” ekleri getirilerek zarf fiilimsiler oluşturulmaktadır.

Oluşturulan bu zarf fiiller, cümle içinde çekim ekleri almazken zarf öğesi görevinde kullanılmaktadır. Dolayısıyla da zarf fiilimsileri cümle içinde bulabilmek için öncelikle cümle içinde zarf görevinde olan öğelere bakmak gerekmektedir.

Zarf Fiilimsi Eklerinin Kodlaması Nedir?

Türkçe dilinde kullanılan isim fiillerin, sıfat fiillerin ve zarf fiillerin cümle içinde bulunmasını ve doğru kullanılmasını sağlamak amacı ile ekler ile kodlamalar yapılmıştır. Bu kodlamalar sayesinde fiilimsilerin birbirleri ile karıştırılması engellenmektedir. Zarf fiil kodlaması ise; “Kenyalı Asiye maden dağında ince ip araklarken durmaksızın koşa koşa gittiğinde yorulunca yakalanır yakalanmaz durdukça durdu.”şeklinde yapılmıştır.

Bu cümlede bulunan tüm heceler aslında zarf fiilimsi yapılan ekleri vurgulamaktadır. Dolayısıyla da bu heceler ile zarf fiilimsiler oluşturulmaktadır. Ayrıca bu kodlama daha fazla şekil ve modellerde de üretilebilmektedir.

Yorumlar

  1. ben bu siteye ilk defa girdim bakalım iyi mi kötü mü :D

    YanıtlaSil

Yorum Gönder