8.Sınıf Fiilimsiler Eylemsiler Yazılı Konu Anlatımı

Türkçe dil bilgisi kuralları içerisinde, dili etkin bir şekilde kullanmak amacıyla verilen ve 8.sınıf konuları içerisinde yer alan fiilimsiler ya da eylemsiler konusu oldukça kolay bir şekilde öğrenilir. İsim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil olmak üzere üçe ayrılan bu konunun içeriği çocuklara zor gibi görünse de, aslında kavraması bir hayli eğlenceli ve kolaydır. Genel olarak fiilimsilerin ya da eylemsilerin ne anlama geldiğini merak edenler mevcuttur.
8.Sınıf Fiilimsiler Eylemsiler Yazılı Konu Anlatımı
Fiilimsiler ya da eylemsiler isimlere gelerek, geldiği ismi fiilimsi haline getiren eklerdir. Kullanımı son derece kolay olmakla beraber dili daha etkili bir şekilde kullanmaya da fayda sağlar. Ancak fiilimsilerin en önemli kısmı ise tamamen eylemlerden türüyor olmalarıdır.

Fiilimsilerin Özellikleri Nelerdir?

Eylemlerden türetilmekte olan fiilimsiler olumsuzluk anlamı vermek içim –me, -ma ekini kullanırlar. Fiilimsiler, normalde fiillerin almakta olduğu şahıs, kip ve haber dilek eklerini alamazlar. Aldıkları zaman anlam bozuklukları ortaya çıkar. Bu nedenle alamazlar. Fiilimsiler eylemlerden türemesine rağmen, aldıkları eklerden ötürü cümlede yargı bildirirler ve sıfat ya da zarf görevi de görürler. Başka bir eylemi ya da ismi tanıtmak ve daha etkili bir şekilde sıfat haline getirmek için en uygun kullanım fiilimsilerin kullanımıdır.

İsim fiil ekleri

–iş, -me, -mek ekleriyken, sıfat fiil ekleri ise –an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş ekleridir. Kodlamalar halinde kolaylıkla ezberlenebilen ve akılda uzun süreli hafızada kalan eklerdir.

Zarf Fiil Özellikleri Ve Ekleri Nelerdir?

Fiilimsiler isim ve sıfat haline gelebildiği gibi, zarf halinde de kullanılırlar. –ken, -meden, -ip, -ince, -dikçe, -diğinde, -eli, -erek, -esiye, -meksizin, -cesine, -mez ekleri eylemlere getirildiği zaman önüne gelen isim ya da eyleme zarf anlamı katar. Yani bir durumu nitelemekten çok o durumun içeriğini bizlere aktarır.

Zarf fiiller aynı zamanda ulaç ya da bağ fiil olarak da adlandırılabilirler. “Dereyi görmeden paçayı sıvama” atasözü tam bir zarf fiil ya da ulaç örneğidir. Cümleye gelen –meden eki yargıyı zarf niteliğinde bizlere aktarıyor. Bu şekilde cümlelerinizi daha anlaşılır kurabilirsiniz.

Not: Sitemizdeki içerikler bilgi amaçlıdır. Sağlık konularında unutmayalım'ki tedavi için öncelikle doktora gidilmelidir.

Yorumlar