RADYASYON NEDİR? ZARARLARI VE ETKİLERİ NELERDİR?

Radyasyonun zararları yıllar yılı devamlı olarak gündeme gelse de kişilere radyasyon nedir? sorusuna çoğu kişi net ve doğru bir cevap verememektedir.Gelin hep beraber radyasyon nedir sorusuna cevap arayalım.Kanser gibi ölümcül hastalıklara neden olduğu bilinen radyasyon maddenin içinde bulunan atomlarda meydana gelen kararsızlık sonucu ortaya çıkmaktadır.Bu kararsızlık nötron sayısının proton sayısından fazla olma halidir.Bu gibi durumlarda nötronların dengeyi bozması nedeniyle nötronlar parçalanır ve bu parçalanma sonucu beta,alfa ve gama ışınları açığa çıkar.Bu çıkan ışınların oluşturduğu etkiye radyasyon denir.
RADYASYON NEDİR? ZARARLARI NELERDİR?
Radyasyon gözle fark edilemeyen bir şeydir.Bu nedenle pek çok kişi radyasyonun zararlı etkisi altında olduğunu dahi anlamaz.Gündelik yaşamda kullandığımız cep telefonları gibi teknolojik aletler ciddi anlamda radyasyon yaymaktadır.Telefonlar gibi radyasyon yayma özelliği bulunan bu tarz maddelere radyoaktif maddeler denilmektedir. Bir çok kişi uğradığı radyasyonun farkında bile değildir. Taki radyasyonun etkileri vücutta kendisini gösterene kadar. Bu etkilerin kaçınılmaz sonu ne yazık ki genel anlamda kanserdir.Bu nedenle radyasyon kaçınılmaz bir gerçeklik olsa da bu hastalık ile karşı karşıya kalmamak adına aşırı anlamda radyasyon yayan aletlerin bulunduğu ortamlardan mümkün mertebe uzak durmak da fayda vardır.

Güneş ışınları ve x ışınları da birer radyasyon unsuru olmakla birlikte teknolojik cihazlar kadar zarar vermemektedirler.

Dünyanın var olduğu andan beri  radyasyon  olmasına rağmen bu kavram ilk olarak  ünlü fizikçi Henri Becquerel tarafından 1800’lü yılların sonunda keşfedilmiştir. Henri Becquerel  radyasyonu ilk keşfettiği yıllarda zararlı etkileri günümüzde olduğu kadar fazla değildi. Uranyum elementinin bulunması ile radyasyon daha da zararlı hale gelmiştir.Özellikle nükleer enerji  tesislerin de bu elementin kullanılması ciddi oranda radyasyon zararlarının görülmesine sebep olmuştur.

Radyasyonun Zararları

Radyasyonun bilinen en büyük zararı DNA sarmalını parçalaması olarak bilinmektedir.Bu parçalanma sonucu bir çok hücrenin ölmesi sonucu kalıtsal özelliklerin aktarılmasına engel olmaktadır.Bu durum kanser gibi ölümle sonuçlanan hastalıkların yaşanmasına sebep olduğu gibi aynı zamanda mutasyona uğrama gibi durumlarla da karşılanmaktadır.

Bugüne kadar yapılan araştırmalarda radyasyonun en çok gözlere zarar verdiği tespit edilmiştir.Özelikle gelişim çağındaki çocukların radyasyona maruz kalmaları görme sorunlarının yaşanmasına hatta kör olmasına neden olmaktadır.Radyasyonun etkilerinin büyük bir kısmı kalıcıdır.Konunun uzmanları bu etkilerin artması sonucunda insan neslinin tamamen ortadan kalkma ile karşı karşıya kalınacağını savunmaktadırlar.

Yine radyasyonun bir diğer etkisi de ekolojik sistemi ve doğayı asit yağmurlarına sebep olarak etkilemesidir.üstelik fiziki etkiler nedeniyle zararlı etkilerinin dünyanın her yerine yayılabiliyor olması da bir diğer tehlike unsurudur.Bu durumu örnekle anlatmak gerekirse bir çok kişinin bildiği Ukrayna da olan Çernobil Nükleer faciası sadece o bölgeyi değil tüm Karadeniz bölgesini etkisi altına almıştır.Ve o dönemlerde doğan bir çok çocukta kalıcı hasara neden olmuş hatta ne yazık ki ölümlere de neden olmuştur.

Fakat tüm zararları bilinmesine rağmen ne yazık ki doğadaki yenilemez durumda ki enerji kaynaklarından ötürü enerji elde etmek adına radyasyona aldırış edilmeden çalışmalar yapılmaya devam edilmektedir.

Yorumlar