CİHAT ÖZEGEMEN KİMDİR? HAYATI KISACA ÖZET

Cihat ÖZEGEMEN 1921 yılında İstanbul’da dünyaya gözlerini açmıştır. Çocukluğundan itibaren resim sanatına ilgi duysa da İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde Mimarlık eğitimi almıştır.
CİHAT ÖZEGEMEN KİMDİR? HAYATI KISACA ÖZET
Fakat burada okurken resme olan ilgisi nedeniyle resim derslerine de katılmıştır. Katıldığı bu dersler sayesinde resim sanatının inceliklerini de öğrenme olanağı bulmuştur. 1947yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde Mimarlık bölümünden mezun olmuştur.

Ressam, hayatı boyunca mimarlığı ve resim sanatını bir arada yürütmüştür. Hatta kendini yukarıda bahsettiğim gibi okulda resim bölümünün derslerini yakından takip ettiği için resim bölümünün diplomasız mezunu olarak kabul etmiş ve bunu birçok kere dile getirmiştir.

Cihat ÖZEGEMEN günümüzde mimar kimliğinden çok ressam kimliğiyle tanınmış ve o kimlikle benimsenmiştir. 1955 yılında karma sergilere katılmaya başlamıştır. Karma sergilerin ardından kendi kişisel sergilerini de açarak sanat camiasında bu anlamda adını duyurmaya başlamıştır. Andre Bretondan çok fazla etkilenen ressam onun tesiriyle gerçeküstücülüğe yönelmiştir. Bu yöneliş sonucu Salvador DALİ ve Giorgio de CHİRİCO etkisinde kalmıştır. Hatta bunun üstüne gerçeküstücülüğü devrimci bir hadise olarak kabul etmiş ve "evveliyatın tahteşşuuruna yuvalanmış hadiselerin bugünkü hadiselerle hâsıl olması" doğrultusunda evveliyatla istikbali tekrar kurgulamayı denemiştir.

Cihat ÖZEGEMEN "her şeyin temel taşı resimdir" görüşünü benimsemiş ve yaşadığı süre boyunca bu görüşü savunmuştur. Yaşamı boyunca birçok eser yapsa da “ İnsanlar “  resmi onun en bilinen eserleri arasındadır. Ressam ve Mimar Cihat ÖZEGEMEN 1993 yılında geriye birçok eser bırakarak hayata gözlerini yummuştur.

Yorumlar