BİYOM NEDİR? ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yeryüzünde birçok canlı yaşamını sürdürmektedir. Yeryüzünde yaşayan canlılar, aynı zamanda hem kendi özelliklerine hem de yaşadıkları çevre özelliklerine göre sınıflara ayrılırken bu canlıların yaşadıkları çevreler de belirli sınıflara ayrılmaktadır.
BİYOM NEDİR? ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Bu çevre grubundan birisi de biyom olmaktadır. Biyom; bitki örtüsü ve iklim özelliklerinin aynı olduğu canlı yaşam alanları olan geniş coğrafi bölgeye verilen isimdir. İklim özelliklerine göre farklı gruplara ayrıldığından dolayı her biyom içerisinde yaşayan canlı türleri de farklılık göstermektedir.

Bu nedenle de biyomların sahip olduğu iklim özellikleri ve coğrafi özellikleri o biyom içerisinde yaşayan canlı türlerini de şekillendirmektedir. Bu özellikler doğrultusunda biyom; karasal ve sucul olmak üzere iki çeşitte görülmektedir. Özellikleri ise bu şekiller kapsamında değişkenlik göstermektedir.

Karasal Biyomlar ve Özellikleri

 Biyom çeşitlerinden birisi karasal biyomlar olmaktadır. Karasal biyomlar kendi aralarında; orman biyomları, çöl biyomları ve ılıman bölge çayır biyomları olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Her biyom içerisinde bölgenin özelliklerine uygun olan canlılar yaşamaktadır.

Bu doğrultuda orman biyomları özelliklerine göre; tropikal yağmur ormanları, ılıman bölge ormanları ve iğne yapraklı ormanlar olmak üzere üçe ayrılır. Canlılar kendilerine uygun olan bu biyomlardan birisini çekerek yaşamaktadır. Çöl biyomları; bitki örtüsü açısından fakir olan biyomlardır.

Düzenli yağmur almayan ve neredeyse hiç bitki örtüsüne sahip olmayan çöl biyomlarınde gündüz sıcaklıkları +55 dereceye yükselirken gece sıcaklığı eksilere düşmektedir. Bu özellikler ile çöl biyomlarının en temel canlısı kaktüs bitkisi olmaktadır. Ilıman bölge çayır biyomları ise yok denecek kadar az olsa da yağmur alan biyomlardır. Humus açısından zengin olan bu biyomlar aynı zamanda tarıma oldukça elverişli olmaktadır.

Sucul Biyomlar ve Özellikleri

Dünyanın büyük bir kısmının su ile kaplı olmasından dolayı sucul biyomlar da dünya üzerinde oldukça büyük yer kaplamaktadır. Sucul biyomlar; tatlı su biyomları ve tuzlu su biyomları olarak iki gruba ayrılmaktadır. Tatlı su biyomları; tuzluluk oranı %1 oranının altında olan akarsu ve göllerdir.

Tatlı su biyomları olan göl biyomları ise karasal ve sucul biyomların iç içe geçtiği yerler olmakla birlikte aynı zamanda canlı çeşitliliğinin fazla olduğu biyomlardır. Tuzlu su biyomları, tuzluluk oranı %3 olan okyanuslar ve denizler olmaktadır. Okyanus ve denizlerin derinliklerine göre de canlı çeşitliliği farklılık göstermektedir.

Yorumlar