Biyolojinin Alt Bilim Dalları ve Çalışma Alanları Nelerdir?

Biyoloji nedir? Sadece liseden itibaren gördüğümüz ders dalı mıdır? Kesinlikle hayır. Biyoloji veya diğer adıyla canlı bilimi, canlıları ve yapılarını inceleyen bilim dalıdır. Bu bilim dalıyla ilgilenen kişilere biyolog denir. Biyologlar, tüm canlıları; tüm dünyayı kaplayan küresel boyuttan, hücreleri ve molekülleri içine alan mikroskobik boyuta kadar canlıları etkileyen, önem taşıyan dinamik olaylar ile beraber inceleyen, biyoloji bilim dalıyla uğraşan kişilerdir.
Biyolojinin Alt Bilim Dalları
Hayatın sırları, tarihteki bütün insanları etkilediğinden; insanın sahip olduğu fiziksel yapısı, hayvanlar bitkiler hakkında yapılan araştırmalar bütün toplumların tarihinde yer alır. Bu ilginin bir kısmı insanların hayata hükmetme duygusundan ve doğal kaynakları kullanma arzusundan gelmektedir.

Oluşan sorunların peşinden ilerlemek insanlara, organizmaların yapısı hakkında bilgi kazandırdı ve yaşam standartları buna bağlı olarak zamanla yükseldi. İlginin geriye kalanı ise, doğayı kontrol etme isteğinden çok doğayı anlama arzusundan gelmektedir. Bu tür araştırmaların ilerlemesi, dünya hakkındaki düşüncelerimi köklüce bir değişikliğe uğratmıştır.

Biyoloji bilim dalının birçok bilim dalı bulunmaktadır. Botanik, zooloji, tıp ve daha birçok dalı oldukça eskidir. Ancak biyoloji 19. yüzyılın başlarında ortaya çıkan bir bilim dalıdır. Bu bilimin gelişmesiyle, bilim insanları dünya üzerinde yaşayan bütün varlıkların  bazı ortak özellikler taşıdığını anlamışlardır.

Buna bağlı olarak varlıkların bir bütün olarak incelenmesi fikrinin yararlı olacağını kavramışlardır. Biyoloji, günümüzün en önemli bilim dallarından bir tanesidir. Biyoloji tüm dünyadaki okullarda ortak olarak öğretilen derslerden bir tanesidir.

Biyoloji, çok fazla konuyu kendi kapsamında topladığı için birçok dallara bölünmüştür. Bunun nedeni ise; günümüzde biyolojinin bütün dallarına hakim olmanın imkansız olmasıdır. Peki biyolojinin alt bilim dalları ve biyolojinin çalışma alanları nelerdir?

•    Botanik: Bitkiler dünyasını (alemini) inceleyen bilim dalıdır.

•    Zooloji: Hayvanlar alemini (dünyasını) inceleyen bilim dalıdır. Biyolojinin bu kollarından her biri canlının farklı özelliklerini incelemek için kendi arasında alt bilim dallarına ayrılır.

•    Anatomi: Canlıyı var eden organları, bu organların birbiri ile uyumlarını ve ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.

•    Fizyoloji: Organizmayı oluşturan organ ve dokuların görevlerini, işlevlerini inceleyen bilim dalıdır.

•    Embriyoloji: Organizmanın gelişme evrelerini inceler. Özellikle zigottan itibaren oluşan gelişme ve farklılıklaşmaları irdeleyen bilim dalıdır.

•    Sitoloji: Hücrenin çalışmasını ve yapısını inceleyen bilim dalıdır.

•    Histoloji: Çok hücreye sahip olan canlılardaki dokuların yapısını ve bunların vücudun hangi kısımlarında bulunduğunu, hangi organların yapısına dahil olduğunu inceleyen bilim dalıdır.
•    Genetik: Canlıdan canlıya aktarılan kalıtsal özelliklerin nasıl geçtiğini irdeler. Buna ek olarak genin görevini ve genlerde oluşan değişiklikleri inceleyen bilim dalıdır.

•    Moleküler Biyoloji: Moleküler düzeyde olan canlıların yapısını inceleyen bilim dalıdır.

•    Ekoloji: Canlıların çevreleriyle ve birbirleri ile olan ilişkilerin araştıran bilim dalıdır. Ekoloji, çevre biyolojisiyle eş anlamda kullanılabilme özelliğine sahiptir.

•    Taksonomi: Canlıları, özellikleri bakımından benzerliklerine göre sınıflandıran ve ayıran bilim dalıdır. Doğadaki canlı çeşitliliğini görmemize olanak sağlar.

•    Mikrobiyoloji: Çıplak gözle göremediğimiz mikroorganizmaların yaşam şekillerini inceleyen bilim dalıdır.

•    Uzay Biyolojisi: Uzay şartları altında canlıların rastladığı yeni durumları, bu durumların canlı üzerindeki olumsuz ve olumlu etkilerini, uzaya uyum sağlayıp sağlayamadığını araştıran bilim dalıdır.

•    Parazitoloji: Asalak canlıların yapılarını ve özelliklerini araştıran bilim dalıdır.

•    Biyokimya: Canlıların yapısında bulunan kimyasal maddeleri ve hayatın temeli olan biyokimyasal tepkimeleri irdeleyen bilim dalıdır. Ayrıca entomolji böcekleri, mikoloji mantarları, ihtiyoloji balıkları, ornitoloji kuşları, mammaloji memeli canlıları, bakteriyoloji ise bakterileri inceler.

•    Viroloji: Virüsleri konu edinen bilim dalıdır. Bu bilim dalı genellikle patoloji ve mikrobiyolojinin bir bütünü olarak görülen, organik virüsleri, sınıflandırılmalarını, hücrelere giriş yöntemlerini, hastalığa neden oluşlarını ve zincirlerini inceler. Virolog, viroloji alanında çalışan kişilere verilen isimdir.

•    Morfoloji: Canlıların yapılarını ve biçimlerini irdeleyen, fiziksel özelliklerini araştıran bilim dalıdır. Aynı zamanda canlıların organları gibi iç bölümlerini inceler.

Yorumlar

Yorum Gönder