Bilimsel Yöntem Nedir? Aşamaları ve Basamakları Nelerdir?

Fizik, biyoloji ve kimya bilimlerin yeni bir bilgiyi veya deneyi öğrenebilmek için takip edilmesi zorunlu olan bir yöntemler bütünüdür. Kısaca yaklaşım tarzı denilebilir. Bilim adamları bu yöntemler bütünü sayesinde evrendeki belli belirsiz bütün açıklanamayan olayları açıklamayı başarmaya çalışmaktadırlar.
Bilimsel Yöntem Nedir?
Bilimsel yöntem birtakım aşamalar sonucu ortaya çıkar. İlk olarak araştırılan nesne hakkında gözlem yapılması gerekir. Bu nesneye karşı yapılan gözlemler olabildiğince tutarlı olmalı, sonucunda kesinliği bilinmeyen bir hipotez ortaya koyulmalıdır.

Ardında ortaya koyulan hipotez üzerinde birtakım tahminlerde bulunulması gerekmektedir. Yapılan tahminler ortaya konulan hipotez üzerinde test edilip gerekli durumlara bağlı olarak hipotez değişikliğe uğratılmalıdır.

Bu değişiklikler ancak ortaya konulan hipotez test sonuçlarında olumsuzluk göstermeyene kadar devam ettirilmelidir. Eğer hiçbir sorun çıkmayıp hipotez uyum sağlarsa hipotez, yapılan gözlemler ve deneyler sayesinde rahatlıkla kanıtlanabilen bir kuram veyahut teori haline gelmektedir. Ancak biz yine de kısaca yazıya dökmek istersek;

1-    Problem tespit edilir.

2-    Tespit edilen probleme bağlı veriler toplanır.

3-    Elde edilen verilere göre hipotezler ortaya atılır.

4-    Bu hipotezler üzerinden tahminler yürütülür.

5-    Bu tahminler hipotezin üzerinde kontrollü bir şekilde denenir.

6-    Sonucunda gerçek bilgiye ulaşılır.

Bu 6 adım sonucunda sizde gerçek bir bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu gerçek bilgi bir başka kişi tarafından değiştirilme hakkına sahiptir ya da bu gerçek bilginin üzerine eklemeler yapılabilir. Bilim ancak bu şekilde hızlı bir şekilde ilerleme kaydedebilir.

Bilimsel yöntemin temel özellikleri nelerdir?

•    Tamamıyla deneye ve tutarlı gözlemlere dayalı bir yöntemdir.

•    Yöntem aşamaları ilerledikçe neden ve sonuçtan yararlanılan bir yöntemdir.

•    Herkes tarafından izlenebilme ve herkesin görüş ve eleştirilerine sonuna kadar açık olan bir yöntemdir.

•    Yöntemdeki deneyler gereğince bireysel yargılarda tamamıyla bağımsız bir yöntemdir.

•    Deneyler ve hipotezler sonucunda mutlak doğruya ulaşırız. Yenilmezliği kabul ettiren bir yöntemdir.

•    Tüm dünya tarafından kullanılması zorunlu olan bir yöntem olduğu için evrensellik ilkesini barındırır. Bir hipotez eğer bilimsel yöntem aşamaları tarafından desteklenmez ise o hipotez gerçek değil yanlıştır. Bunu kimse kabul ettiremez.

Yorumlar

Yorum Gönder