TEİZM TANRICILIK NEDİR? KISACA

Teizm yada dilimizde ki anlamıyla tanrıcılık en az bir Tanrı’nın var olduğuna inanmaktır. Daha geniş olarak açıklayacak olursak  teizm evrenle tanrı arasında bir ilişki olduğunu ve tanrının bu ilişkiyi açıklamak için farklı yollarla din öğretisi gönderdiğini savunan görüştür.

Teizm düşüncesini savunan kişiler teist diye ifade edilmektedirler. Felsefi bir görüş olarak kişilerce benimsenip kabul görmeye devam etmektedir. Teizmde tanrının insanlara dinler ve peygamberler aracılığı ile ulaştığı görüşü mevcuttur.Burada dinin adı ya da peygamber adı çokda önemli değildir.Burada asıl önemli olan tanrının varlığı ve onun insanlarla iletişim kurmasıdır.
TEİZM TANRICILIK NEDİR? KISACA
Teizm yada bildiğimiz adıyla tanrıcılık inançsal anlamda politeizm ve monoteizm olarak bilinen iki kategoriye ayrılmıştır. Bu kavramlardan bahsedecek olursak,

I.    Monoteizm: Yunanca’da tek anlamına gelen mono ile tanrı anlamına gelen theoi kelimelerin bir araya gelmesiyle tanımlandırılan Monoteizm, dilimize Tektanrıcılık olarak ifade edilmektedir. Tektanrıcılık inancına göre her şeyin bir tek yaratıcısı vardır.Ve günümüzde insanların kabul ettiği pek çok dinde tanrının tek olduğu görüşü hakimdir.

II.    Politeizm: Çok tanrıcılık olarak ifade edilen politeizm yunanca’da çok manasında kullanılan poly ile tanrı anlamına gelen theoi kelimelerin bir araya gelmesiyle ifade edilmiştir. Çok tanrıcılık kavramı günümüzde çok fazla görülmemektedir.Daha çok eski toplulukrda görülmüştür. Bu inanca göre giderek figür haline gelen tanrıların doğa üstü güçleri olduğu düşünülmekteydi.

Her şekilde bir yaratıcı olduğu görüşünü savunup kabul eden teizm tanrıyı birtakım özelliklerle açıklamaktadır.Tesitler tanrıyı belirlemek için bir takım kuramlara başvurmaktadırlar.Tesitler her açıdan tanrı ile ilgili olan kuramlar ortaya koymuşlardır.Bu kurumlardan ilki insanları,hayvanları yani kısacası doğadaki her şeyin yaratıcısının tanrı olduğunu savunmaktadırlar.Bu kuram teizm yani tanrısalcılığın hem savunulan ilk kuramı hemde temel kuramı olarak adlandırılır.Kabul ettikleri ikinci kuram ise yaratıcı olan tanrının kusursuz yani mükemmel olduğu görüşüdür.Teistler bu kuramlarına dayanarak yaratıcı olan tanrının hangi açıdan değerlendirilirse değerlendirilsin kati bir mükemmelllik ile donatılmış olduğunu savunurlar.Ve bu kuramdan yola çıkarak söyledikleri üçüncü kuram ise tanrının her şeyi bildiği ve ondan hiç birşeyin saklanamayacağı görüşüdür.Ve öğenilen her bilginin kaynağınında yine Tanrı olduğunu savunurlar.Birbirleriyle paralel bu kuramların dördüncüsü ise tanrının sonsuz bir güce sahip olduğudur.Savunulan beşinci kuram ise Tanrının kimseye ihtiyacı olmadığı onun yalnız tek başına kalabildiğini yani kendi kendine yetebileceği görüşüdür.Bunun nedeni ise teistlere göre tanrının hislerden bağımsız ve tarifsiz olmasından kaynaklanmaktadır.

Teistlerin savunduğu altıncı ve son kuram ise yaratıcı olan tanrının zaman ve mekan kavramlarından bağımsız olarak hareket edebilmesidir.

Teizm dışında tanrının varlığını kabul eden başka inanç sistemlşeride bulunmaktadır.Fakat bu inanç sistemleri teizme göre inanç bakımından farklılıklar göstermektedir. Deizm,panteizm ve Pan-enteizm olarak ifade edilen bu inançlar tanrının varlığını kabul etselerde dinlere ve peygamberlere inanmamaktadırlar.

Yorumlar