FOSİL NEDİR? NASIL OLUŞUR? FOSİL ÇEŞİTLERİ NELERDİR? KISACA

Fosil nedir?: Çok eski tarihlerde toprak altında gömülü kalmış ve orada taşlaşmış durumda bulunan hayvan ve bitki kalıntılarına fosil denir. Fosil müstehase ve taşıl olarak da tanımlanmaktadır. Fosil terimi Latince fossilium, kazılıp çıkartılan şey anlamına gelmektedir. Fosil yalnız saklanmış bulunan kabuk, kemik, diş, hayvan ve bitkilerin sert kısımlarını belirlemekle kalmayıp daha önce yaşamış olan canlılara ait bir işaret veya belirtiler için de kullanılmaktadır.
FOSİL NEDİR? NASIL OLUŞUR? FOSİL ÇEŞİTLERİ NELERDİR? KISACA

Fosil nasıl oluşur?

Fosiller eski jeolojik devirlerdeki yaşam hakkında günümüze ışık tutarlar. Fosillerin geçerli olarak kabul edilmesi için her yerde bulunabilip ve tanınabilir cinsten olmasıyla ifade edilebilir. Fosilleri araştıran bilim dalına, paleontoloji diyoruz. Fosiller 18. yüzyıldan beri tabii bilimlerde önem kazanmaya başlamıştır. Fosil olarak bilinen bazı türlerin sonradan yaşadığı meydana çıktığı da olmuştur. Örneğin, bir zamanlar fosil olarak kabul edilen Okapi adındaki bir çeşit zürafa halen yaşamaktadır. Fosillerin çoğu, tortul kayalarda bulunmaktadır. Fosillerin bir kaç çeşidi bulunmaktadır.

Fosil çeşitleri nelerdir?

Yukarıda kısaca oluşumları hakkında bilgi verdiğimiz fosil üç ana başlık altında incelenmektedir.Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse, 1. Yer değiştirmiş kalıntılar: Bir organizmanın, sert kısımlarının parçalanması sonucunda  yeraltı suları sayesinde taşınan minerallerin, bu parçalanan kısımlara tekrar yerleşmesiyle, oluşmaktadır.Fosillerin çoğu kemik ve mineralden yapılmıştır. Bu fosiller, dıştan bakıldığında taş gibi görünürler ve bunlara taşlaşmış fosiller adı verilmektedir.

2. Karbonlaşmış (kömürleşmiş) fosiller: Karbonlaşmış fosiller  bir bitki zamanla kuruyup tamamen çamura gömülü olduğu durumlarda oluşur. Çamur tortulu, şiste dönüşürken; bitkiden geriye yalnızca karbon kalana kadar kimyasal reaksiyona girmesi sonucu oluşan fosillerdir. Bu fosiller geri de sadece karbon (kömür) kalana kadar, kimyasal bir reaksiyona girer.
3. Orijinal fosiller: Orjinal fosiller, genel olarak  bir organizmanın kalıntıları    olarak karşımıza çıkarlar. Bu kalıntılar, çoğunlukla canlıdan kalma dişler , kemikler  gibi çürümesi oldukça zor olan sert kısımlardır. Fakat zaman zaman da , bu daha önce yaşamış olan organizmanın tamamı elde edilebilir. Bu şekilde bulunan fosiller genellikle buzun içinde donmuş halde bulunurlar.

Paleontolologların buzulların içinde yaptıkları araştırmalar sonucu bir mamut bulmuşlar ve buluş onların önünde yeni bir çığır açmıştır.

Yorumlar